I øjeblikket sidder over tusinde udviste udlændinge på de danske asylcentre – på årsbasis koster de danskerne over en halv milliard kroner

Arkivfoto af asylansøgere i Tyskland/ Skærmprint You Tube

Selv om Danmark måske dårligt har råd til det, hænger danskerne på langt over tusinde udlændinge, som nægter at forlade landet.

 

Ifølge den seneste opgørelse fra Hjemrejsestyrelsen dateret 31. december 2021 sad der på det tidspunkt i alt 1.596 udviste personer i de danske udrejse- og asylcentre.

 

Antallet er ret stabilt år efter år.

 

Således viser en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at antallet af udviste personer på kost og logi i Danmark den 31. december 2020 var på i alt 1.614 personer.

 

Og det er ikke en gratis omgang.

 

Over tre hundrede tusinde kroner per helårsperson

Asylcentre er med bygninger, personale, el-og varmeudgifter og meget mere dyre i drift, og det afspejler sig i prisen per beboer på helårsplan.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets seneste præcise udregninger er fra 2020, og de viser, at prisen per helårsbeboer i et asylcenter løber op i 334.532,00 kroner.

 

I løbet af i år er det formentlig lykkedes at sende nogle få ud af landet.

 

Derfor vil det formentlig ikke være helt ved siden af at skønne, at det i øjeblikket koster danskerne over en halv milliard kroner årligt at have den store flok udviste udlændinge hængende i lande.

 

Disse udgifter skal afholdes samtidig med, at Nationalbanken på sin hjemmeside oplyser, ar regering i oktober 2020 optog et udlandslån i form af statsobligationer på i alt to milliarder US-dollar eller i alt cirka 13 milliarder danske kroner baseret på kursen i oktober 2020.

 

Dyre afviste asylansøgere

Med lidt over otte hundrede personer udgør afviste asylansøgere halvdelen af de cirka 1.600 udviste personer.

 

Og de afviste asylansøgere er en dyr omgang, da de formentlig i forvejen har opholdt sig i lidt over et år på et asylcenter, medens de var asylansøgere.

 

Hvis en sådan afvist asylansøger har brugt alle ankemuligheder, vil hans ophold hurtigt kunne løbe op i to år med en udgift på omkring 700.000 kroner alene til kost og logi.

 

Den næststørste gruppe på lidt over 500 personer består af personer, der er udvist ved dom, medens de øvrige grupper fordeler sig med inddragelse af opholdstilladelser og ulovligt ophold med videre.

 

Iranere og syrere udgør den største gruppe

Blandt nationaliteterne udgør iranere og syrere de to største enkeltgrupper.

 

For iranernes vedkommende drejer det sig om i alt 304 personer, hvoraf de 252 er afviste asylansøgere.

 

Blandt iranerne er der desuden en gruppe ikke færre end 46 domsudviste på grund af kriminalitet.

 

Det syriske billede er noget mere broget. Her drejer sig om i alt 141 personer, hvor blot 20 af dem er afviste asylansøgere.

 

Den største gruppe på 46 personer udgøres her af syrere, der enten har fået inddraget deres opholdstilladelse eller nægtet at få den forlænget.

 

Dertil kommer ikke færre end 64 domsudviste som følge af kriminalitet.

 

Og de kan såmænd forsætte med deres kriminalitet, da ingen af de cirka 1.600 udviste udlændinge hverken er spærret inde eller interneret.

 

Hvilket som bekendt har givet store problemer for naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård.

 

Konventioner koster danskerne dyrt, men regeringen har en plan

Som nævnt optog Danmark i oktober 2020 et statsobligationslån på to milliarder US-dollar.

 

Det lån står til udløb den 27. oktober i år, men bare rolig. Regeringen har en plan.

 

Således skriver Nationalbanken på sin hjemmeside, at:

 

”Det er strategien, at staten udsteder statsobligationer i udenlandsk valuta under EMTN-programmet i løbet af 2022. Udstedelsen bidrager til at sikre, at staten opretholder en stærk og bred markedsadgang i udenlandsk valuta.”

 

Og skulle det i løbet af nogle år gå helt galt, står Luksusfælden garanteret gerne til rådighed med hjælp og bistand.

 

For vi skal jo gerne have råd til det hele. Og især til flygtninge og kriminelle indvandrere.

 

Kilder til denne artikel:

https://hjemst.dk/media/9466/udsendelser-og-udlaendinge-i-udsendelsesposition-december-2021.pdf

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/uui/spm/359/svar/1770072/2373143/index.htm

 

https://us.dk/publikationer/2021/juni/tal-og-fakta-paa-udlaendingeomraadet-2020/

 

https://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/statens_gaeld/Sider/Udenlandsk-statsg%C3%A6ld.aspx

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…