Ministersvar: De nuværende beboere på Kærshovedgård har hidtil kostet samfundet langt over to hundrede millioner kroner –

Afviste asylansøgere og kriminelle skal bo på Kærshovedgård - Foto: Statsfængslet Midtjylland

Millionerne ruller på Kærshovedgård.

 

Over én million kroner per mand.

 

Det har hidtil været den pris, danskerne over en periode på fem har måttet betale for hver enkelt af de 238 udviste beboere, der i øjeblikket opholder sig på Kærshovedgård.

 

De nægter at rejse frivilligt, og kan ikke sendes ud af landet med tvang, da mange af dem er efterlyste for alvorlige forbrydelser i deres hjemlande, hvor nogle af dem risikerer dødsstraf og brutal behandling.

 

Ligeledes er der en gruppe afviste asylansøgere, som deres hjemlande nægter at tage imod, hvis de hjemsendes med tvang.

 

På grund af de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig, kan ingen af dem sendes ud af landet med tvang, og derfor hænger danskerne på dem.

 

Måske i al evighed.

 

Har været i systemet i fem år

I et svar til Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, oplyser udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), at de nuværende 238 udlændinge på Kærshovedgård hver især har været i asylsystemet i fem år.

 

”De 238 udlændinge, der pr. 15. maj 2022 var indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård, havde pr. samme dato en gennemsnitlig nettoopholdstid i hele indkvarteringssystemet på 1.828 dage, svarende til ca. 5 år,” hedder det i svaret fra Kaare Dybvad Bek.

 

I samme forbindelse oplyser ministeren, at den årlige udgift til drift af udrejsecenter Kærshovedgård i 2021 til 61,8 mio. kr. svarende til en enhedspris på ca. 240.000 kr. per år per person.

 

Det svarer til, at hver enkelt af de 238 udlændinge på Kærshovedgård i løbet af disse fem år samlet set har kostet danskerne 1,2 millioner kroner.

 

Eller i alt 286 millioner kroner for hele flokken gennem de sidste fem år.

 

Og så er beløbet endda for lavt sat

I sit svar oplyser Kaare Dybvad Bek, at der for de 238 udlændinges side er tale om et ophold på fem år gennem hele asylsystemet.

 

Altså fra de søger asyl og til de får afslag og derefter havner på Kærshovedgård på såkaldt tålt ophold, da de som nævnt ikke kan tvangshjemsendes på grund af internationale konventioner.

 

Der er blot den hage ved ministerens regnestykket, at udgifterne for ophold på almindelige asylcentre i 2020 beløb sig til 330.000 kroner per helårsperson.

 

Den tid, de 238 udlændinge har tilbragt på asylcentre med som nævnt større udgifter til følge, er ikke medregnet i svaret over de samlede udgifter til Mads Fuglede.

 

Det fremgår da også indirekte af ministerens svar, at den samlede udgift på de 238 udlændinge har været større end det beløb, der er oplyste for deres ophold på Kærshovedgård:

 

”Det vil sige, at opgørelsen viser, hvor længe de 238 udlændinge, der pr. 15. maj 2022 var indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård, gennemsnitligt har været indkvarteret i hele indkvarteringssystemet – men altså ikke isoleret til hvor længe de pågældende har været indkvarteret specifikt på Udrejsecenter Kærshovedgård,” skriver Kaare Dybvad Bek.

 

En ting er, at de samlede udgifter gennem fem år for de 238 udlændinge på Kærshovedgård er anelse for lavt sat.

 

Noget helt andet er et forhold, der kan undre.

 

Kender ikke antallet af udviste kriminelle på Kærshovedgård

Nu viser det sig, at man i Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har noget overblik over sammensætningen af beboere på Kærshovedgård.

 

Altså hvor mange, der er afviste asylansøgere, som konsekvent nægter at forlade landet, og hvor mange der er kriminelle på såkaldt tålt ophold.

 

Størrelsen af den sidste gruppe, altså de kriminelle, har Venstres Mads Fuglede, også ønsket at få svar på, men det kunne Kaare Dybvad Bek ikke sådan uden videre give ham.

 

”Besvarelsen af spørgsmålet kræver en omfattende samkøring af data mellem myndighederne. Udlændinge- og Integrationsministeriet forventer at kunne besvare spørgsmålet endeligt ultimo juni 2022,” skriver ministeren i sit svar til Mads Fuglede.

 

Tingene flyder, men millionerne ruller trods alt i en fast strøm til Kærshovedgård.

 

Det sidste har man trods alt styr på.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/UUI/spm/432/index.htm

 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/UUI/bilag/72/2548166.pdf

 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/uui/spm/438/svar/1890993/2588132.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…