Nævningeting ved Retten i Holstebro har dømt 28-årig mand for voldtægt efter den såkaldte samtykkelov – to af nævningen var uenige

Retten i Holstebro - Google Map

Et nævningeting ved Retten i Holstebro har torsdag dømt en 28-årig mand for voldtægt efter den nye samtykkelov, der kræver enighed før sex. Han blev dømt til forvaring på ubestemt tid.

 

Hvorvidt der i den pågældende sag var tale om enighed eller uenighed før sex, fremgår ikke i af rettens domsudskrift.

 

Den forurettede er en 20-årige kvinde, som besøgte sin tidligere kæreste, den nu dømte, på det bosted, hvor han boede.

 

Besluttede at overnatte hos ham

Hun besluttede at overnatte hos ham, og han gennemførte i den forbindelse flere gange samleje og analt samleje med hende.

 

Ligeledes udsatte han ifølge den 20-årige hende for an lang række seksuelle krænkelser, selvom hun flere gange sagt nej og av.

 

Den nu dømte forklarede, at de i det væsentligste havde haft seksuelt forhold som beskrevet, men nægtede sig skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

 

Han forklarede, at han ikke vidste, at den forurettede ikke havde givet samtykke til det seksuelle forhold.

 

Den 28-årige var ikke tiltalt efter Straffelovens paragraffer om ulovlig tvang, og det fremgår da heller ikke af rettens domsudskrift, at den 20-årige kvinde på noget tidspunkt havde forsøgt at forlade værelset eller på anden måde slået alarm.

 

I og med at begge parter havde givet rimeligt enslydende forklaringer om forløbet, var der således ingen tvivl om sagens fysiske fakta.

 

Til gengæld uenighed om bevisets stilling

I alt fire nævninger og tre dommere fandt på grundlag af den 20-åriges forklaringer det bevist, at det måtte have stået tiltalte klart for den nu dømte, at hun flere gange havde sagt ”nej” og ”av”, og at hun derfor ikke havde givet samtykke til samleje eller andet seksuelt forhold.

 

To nævninge fandt derimod, at det efter forklaringerne og kravet til bevisførelsen i en straffesag ikke med sikkerhed var bevist, at den 20-årige kvinde havde givet udtryk for, at hun modsatte sig det seksuelle forhold.

 

På grundlag af nævningetingets flertalsafgørelse blev den 28-årige dømt skyldig i voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse ”begået 11. december 2021 kl. 21.30 til 12. december 2021 kl. 21.30,” fremgår det af domsudskriftet.

 

Altså i et helt døgn, hvor hun tilsyneladende frivilligt var blevet på værelset.

 

Tvangsanbringelse på ubestemt tid

Med hensyn til straffastsættelse var det anklageren påstod, at den 28-årige skulle dømmes til tvangsanbringelse på ubestemt tid i en institution for personer med vidtgående psykisk handicap.

 

Forsvareren havde ingen bemærkninger til anklagerens påstand, og den 28-årige blev derfor idømt en sanktion som ønsket af anklageren.

 

Retten: En dom til skræk og advarsel

I sit domsudskrift lægger Retten i Holstebro ikke skjul på, at den afsagte dom, hvor to nævninge som nævnt såede tvivl om bevisernes holdbarhed, skal tjene som skræk og advarsel.

 

Således hedder det afslutningsvist i domsudskriftet, at:

 

”Retten lagde vægt på karakteren og omfanget af det forhold, som tiltalte var fundet skyldig i.

 

Retten fandt, at det derefter var nødvendigt for at forebygge ny, ligeartet kriminalitet, at tiltalte blev dømt til anbringelse.

 

Sagen var en nævningesag, og der var uenighed om skyldsspørgsmålet, men enighed om den sanktion, som tiltalte blev idømt.”

 

Den dømte har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

 

Du kan læse domsudskriften fra Retten i Holstebro her:

https://www.domstol.dk/holstebro/aktuelt/2022/9/dom-til-anbringelse-for-voldtaegt-og-blufaerdighedskraenkelse/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…