Der er stadig en risiko for at blive smittet med omikron – men den rammer forskelligt

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Det ser ud til at omikron varianten af coronavirus, ikke har meget tilovers for vaccinationer eller tidligere smitte fra andre varianter, selv om begge dele formentlig mindsker risikoen for alvorlig sygdom, skulle man få omikron. Og det får de fleste af os nok, efter at regering og folketing har besluttet at covid-19 ikke længere skal dæmpes med restriktioner af nogen art. Men hvor stor er risikoen for at få omikron, hvis man indtil nu har holdt sig fri?

 

Endnu tyder alt på at risikoen for at blive smittet 2 gange med omikron, er meget lille, med mindre man har været så uheldig at blive ramt af den første undervariant i slutningen af 2021. I så fald kan man godt få fornøjelse af den nuværende undervariant, men der er dog indtil nu kun ganske få tilfælde (1).

 

Hvis vi slipper for nye varianter (7-9-13), vil det (næsten) kun være personer der ikke allerede har haft omikron, som vil være smitbare. Så skal man vurdere smitterisikoen, skal incidensen (antal smittede pr. 100.000 personer i løbet af ugen forinden) korrigeres for dem der allerede har været smittede, og som nu er immune.

 

Hvor mange har været smittet med omikron

Statens Serum Institut (SSI) har i en rapport (2) forsøgt at vurdere hvor mange der allerede har været smittede med omikron, på grundlag af blodprøver fra bloddonorer. Tallene er forbundet med nogen usikkerhed, dels fordi der i starten, da omikron dukkede op, også var andre varianter og dels på grund af mørketallet (forholdet mellem antallet af smittede og antallet af positive test). Mørketallet kan man skønne på grundlag af blod fra bloddonorer sammenholdt med antallet af positive test, men igen er der nogen usikkerhed, for eksempel udgør bloddonorer ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen. Både i den nævnte og i en tidligere rapport, kom man frem til at der cirka var en tredjedel flere smittede end positive tests, det vil sige et mørketal på 1,33.

 

I det følgende har jeg, lidt optimistisk, regnet med et mørketal på 1,5, således at der for hver 100 positive test i virkeligheden har været 150 smittede. Det samme mørketal er brugt for alle aldersgrupper, selvom det nok burde være størst for de yngste (som ofte er symptomfri) og mindst for de ældre (som rammes hårdest af sygdommen).

 

For hver aldersgruppe er beregnet den samlede procentdel som har været smittet med omikron, for hver af de sidste 3 uger (uge 7, 8 og 9):

 

Uge             7         8         9

0-19 år       77%    79%    81%

20-39 år     57%    61%    64%

40-64 år     44%    49%    52%

65+ år        16%    20%    23%

For uge 9 er tallet for hele befolkningen 57%, hvor SSI’s rapport angiver 59%.

Andelen af smitbare er 100% minus procentdel smittede, så for de 0-19 årige er der kun 19% smitbare tilbage, mens det for de 65+ årige er 77%. Det svarer til godt 900.000 ældre, der stadig er smitbare.

Smitterisiko for de smitbare

Med den kendte incidens for de enkelte aldersgrupper, kan man nu beregne hvor stor en del af hver aldersgruppes smitbare som er blev smittet i løbet af hver af de 3 uger:

Uge             7            8           9

0-19 år       13,8%    8,6%    5,8%

20-39 år     12,0%    7,9%    5,3%

40-64 år       8,3%    6,6%    5,0%

65+ år          3,6%    3,3%    2,9%

Som man ser, har smitterisikoen været faldende for alle aldersgrupper, og den er stadig mindst for de ældre. Det ser ud til at smitterisikoen er ved at stabilisere sig for de ældre smitbare, og at de øvrige aldersgrupper kan nå ned på samme niveau i løbet af 2-3 uger.

Forbliver smitteniveauet stabilt for de ældre over de næste 4 uger, så vil omkring 100.000 ældre blive smittede, eller sagt på en anden måde, så vil risikoen for at blive smittet i løbet af den kommende måned, hvis man som ældre hidtil har undgået omikron, være godt 10%. Herefter vil der stadig være godt 800.000 smitbare ældre tilbage.

Risikoen for at blive indlagt, hvis man som ældre over 65 år tester positiv, er for tiden omkring 4%, så med et mørketal på 1,5 kan man forvente knap 3.000 65+ årige indlagt i løbet af den kommende måned. Dødeligheden er efterhånden faldet til under 1% af 65+ årige der tester positivt, så der kan forventes omkring 500 dødsfald (som dog først vil indtræffer nogle uger senere).

Er det en stor risiko? Ikke hvis man er under 65 år.

 

 (1) https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/det-er-muligt-at-bliver-smittet-med-flere-typer-af-omikron

(2) https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/ssi-skonner-at-59-af-de-voksne-danskere-har-varet-smittet-med-covid-19-siden-november

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…