Ny tysk regering har katastrofal udlændingepolitik – vil også ramme Danmark

Tyskland har fået en ny regering, bestående af SPD (Socialdemokratiet), De Grønne og FDP (Frie Demokrater, dvs. liberale). Den går under navnet ’trafiklys-regeringen’ (’ Die Ampel-Regierung’), fordi de tre regeringspartier har farverne rød, gul og grøn.

 

Regeringen har fremlagt sit program, og det er temmelig rystende læsning – frem for alt når det gælder udlændingepolitikken.

 

Man taler om et ”paradigmeskifte” i udlændingepolitikken. Dermed bruger man pudsigt nok det samme udtryk, som Dansk Folkeparti herhjemme brugte om sit oplæg til stramning af udlændingepolitikken.

 

Men her er altså tale om alt andet end stramning. Med den nye regering smækker Tyskland dørene op for en massivt øget ikke-vestlig indvandring.

 

Migranter får meget lettere adgang til permanent ophold og statsborgerskab

Man lader migranter, der er kommet til Tyskland for at forsøge at få asyl, blive i landet – selv om de ikke lever op til de gældende regler for asyl.

 

Unge migranter (under 27 år), der allerede opholder sig i Tyskland, skal efter tre år opnå ret til at blive i landet.

 

Folk på såkaldt tålt ophold – typisk krigsflygtninge – der pr. 1. januar i år har opholdet sig fem år i Tyskland, skal også have ret til permanent ophold i landet.

 

Kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet, skal frem over ikke bare have hjælp. De skal ligefrem have ret til permanent opholdstilladelse. Hvis de ikke kan vise nogen brugbare papirer, skal det ikke stå i vejen for dem. De skal bare aflægge ed på, at deres oplysninger er rigtige!

 

De tre regeringspartier proklamerer, at de vil skabe et nyt system for statsborgerskab. Man vil give mulighed for at have statsborgerskab i flere lande – altså typisk både i oprindelseslandet og Tyskland. Det skal også gøres lettere at opnå tysk statsborgerskab.

 

Migranter skal således kunne opnå tysk statsborgerskab efter bare fem års ophold i landet. Hvis man skønnes at have gjort sig ekstra anstrengelser for at blive integreret, kan denne periode ligefrem sættes ned til tre år.

 

Hvis den ny regerings plan bliver gennemført, vil Tyskland formentlig snart være det vestlige land, hvor indvandrere hurtigst kan opnå statsborgerskab, skriver avisen Die Welt.

 

En ladeport for ukontrolleret indvandring

I år 2000 havde den daværende rød-grønne regering allerede sørget for, at indvandrere kun skulle opholde sig otte år i landet for at få statsborgerskab i stedet for de hidtidige 15 år. Nu kan denne periode komme ned på syv år og endda seks år, hvis man har udvist ”særligt engagement”.

 

Den ny regering vil også lette mulighederne for familiesammenføring for personer, selv om de ikke har flygtningestatus.

 

Man vil ligeledes ophæve det gældende arbejdsforbud for personer, der allerede er rejst ind i Tyskland, selv om disse ikke har krav på asyl.

 

I stedet vil man give migranter, der pr. 1.1.22 har opholdt sig mindst fem år i Tyskland, en etårig prøveopholdstilladelse, hvor de kan demonstrere, at de kan yde et bidrag til det tyske samfund. En ladeport for ukontrolleret indvandring. Man starter som illegal indvandrer, og så får man lov at blive.

 

Ekstrem foragt for egen kultur og åbning for islamisering

Den rød-gul-grønne regeringsgrundlag er baseret på en ekstrem foragt for den kultur og de værdier, der har skabt sammenhængskraften i det tyske samfund.

 

I Tyskland er man – som i Danmark – i disse år meget optaget af en bæredygtig klimapolitik.

 

Men man har en ny regering, der demonstrerer sin totale foragt for en bæredygtig værdi- og kulturpolitik.

 

Det indgår tilsyneladende overhovedet ikke i regeringspartiernes overvejelser, hvordan man skaber et samfund, der er præget af sammenhængskraft. Et samfund, der ikke opløser sig i parallelsamfund, hvor hastigt voksende indvandrergrupper lever efter helt andre kulturelle normer og værdisæt.

 

Den nye regering lægger op til at give friere bane for denne opløsningsproces. Kvindeundertrykkelse, voldskultur og foragt for personlig frihed og kritisk tænkning vil efter alt at dømme få bedre vækstbetingelser i det tyske samfund. En markant øget islamisering må forventes.

 

Opsigtsvækkende måling afslører kritisk holdning i den tyske befolkning

Det ikke noget, de almindelige tyskere har bedt om. Det blev understreget af en opsigtsvækkende meningsmåling, som blev offentliggjort i juni.

 

Bag målingen lå landets protestantiske kirker, der er organiseret i den såkaldte diakoni.

 

Diakonien har traditionelt været særdeles politisk korrekt, når det gælder holdningen til den ikke-vestlige massetilstrømning. Længe har den kunnet føle, at den havde befolkningen med sig i denne politiske korrekthed. Men målingen fra juni tegner et andet billede.

 

I målingen svarer kun en fjerdedel af de adspurgte, at landet bør tage imod flere flygtninge. Over halvdelen – næsten 60 procent – siger nej.

 

Mindst lige så opsigtsvækkende i målingen er tyskernes holdning til, om de mennesker, der inden for de seneste ti år er kommet til Tyskland for at få asyl, er godt integrerede.

 

Kun 12,5 procent mener, at integrationen er lykkedes. Cirka 30 procent svarer ”delvis”. Hele 57 procent svarer nej (”nærmest nej” eller ”nej, under ingen omstændigheder”).

 

Men de selvsamme tyskere har altså nu stemt en regering til magten, der målrettet går efter at øge den ikke-vestlige masseindvandring til landet.

 

’Det tyske paradoks’

Dette afspejler, hvad man kan kalde ’det tyske paradoks’.

 

Blandt borgerne trives der ganske kritiske holdninger til den ikke-vestlige indvandring. Men når der skal drages politiske konsekvenser af denne holdning, viger mange tyskere tilbage.

 

Den mørke nazistiske fortid kaster stadig sine skygger. Der er en stor angst for at lufte synspunkter, der måske af nogen kunne udlægges som et forsøg på at fylde offentligheden med noget hadefuldt.

 

Bare tanken om dette kan stadig få mange gode tyskere til at klappe i og rette ind efter den herskende mening – og holde sine eventuelle kritiske synspunkter meget tæt til kroppen.

 

Det offentlige rum i Tyskland er præget af en politisk korrekthed, som mange danskere knap kan forestille sig.

 

De kritiske holdninger til indvandringen, der faktisk kom frem i diakoniens meningsmåling, holder man som noget meget privat. I den grad, at man godt på én gang kan bryde sig dårligt om denne indvandring og samtidig stemme på partier, der giver fri bane for øget islamisering.

 

Dårligt nyt for os

I Danmark kan vi ikke bare betragte den tyske udvikling med et skuldertræk.

 

Når den ikke-vestlige indvandrerbefolkning vokser dramatisk i Tyskland, vil det også skabe et stadig større pres på det danske samfund.

 

Illegale migranter vil i voksende omfang komme via Tyskland ind i Danmark. Mange vil prøve at slå sig permanent ned her. Man kan også frygte, at den meget stærke organiserede indvandrerkriminalitet i Tyskland bevæger sig ind i det danske samfund.

 

Jo større og stærkere parallelsamfundene får lov at blive i Tyskland, jo sværere vil det være for Danmark at holde tilstrømningen nede.

 

Den nye tyske regerings udlændingepolitik er dårligt nyt for os.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235265034/SPD-Gruene-FDP-Ampel-will-Deutschland-fuer-Migranten-noch-attraktiver-machen.html

 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/wer-sich-wo-durchgesetzt-hat-der-deutschland-plan-der-ampel-78344318.bild.html#remId=1586700261724370348

 

https://denkorteavis.dk/2021/nu-har-selv-de-politisk-korrekte-tyskere-faaet-nok-af-de-mange-ikke-vestlige-migranter-der-er-stroemmet-til-deres-land-en-laere-for-danmark/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…