Højesteret dømmer indvandrebanden Loyal to Familia ulovlig – måske kan andre kriminelle bander nu også forbydes

I dag onsdag har Højesteret givet indvandrebanden Loyal to Familia dødsstødet som forening og erklæret den ulovlig og grundlovsstridig. Dermed stadfæstes Landsrettens afgørelse.

 

Om det så medfører, at medlemmerne indstiller deres kriminelle aktiviteter, er en helt anden side af sagen.

 

Banden har været ulovlig siden Landsrettens afgørelse. Det har gjort det muligt at bremse deres aktiviteter. Men den er ikke stoppet. Loyal To Familia slås og vokse, selv om banden er forbudt., skriver Berlingske.

 

I sin afgørelse lægger Højesteret vægt på, at Loyal to Familia er at betragte som en forening, der som et almindeligt led i foreningens virksomhed har ”begået omfattende og alvorlig kriminalitet.”

 

På den baggrund havde foreningen ”et ulovligt øjemed som nævnt i Grundlovens § 78, stk. 1 og derfor kunne opløses efter denne bestemmelse.”

 

Højesteret har således stadfæstet det midlertidige forbud, der blev nedlagt mod LFT ved Københavns Byrets afgørelse den 24. januar 2020 og ved Østre Landsrets afgørelse den 12. november 2020.

 

”Det er principielt og historisk, at en forening i Danmark bliver opløst ved domstolene, fordi foreningen har et ulovligt øjemed. Med dommen fra Højesteret er sagen endelig afgjort, og dermed har retssystemet sendt et klart signal om, at vi som samfund ikke accepterer en forening som LTF,” siger rigsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

 

Måsken kan domme betyde, at andre kriminelle foreninger nu kan forbydes

Venstre og de konservative siger til ritzau, at de mener, at dommen lægger op til, at se på om den kan bruges til at forbyde andre kriminelle bander.

 

Og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl skriver på Facebook:

 

“Højesteret stadfæster forbuddet mod den kriminelle bande Loyal to Familia. Det er en fantastisk nyhed. En historisk dag!
Nu skal vi videre og forbyde de andre bander, der på samme måde bruger skyderier, vold og afpresning til at berige sig og sprede frygt og utryghed! Banderne skal bekæmpes!”

 

Justitsminister Nick Hækkerup er ikke afvisende. Men det er sager, der er meget omfattende siger han.

 

Det her er et værktøj, som vi har fået, og som vi skal undersøge, om kan anvendes over for andre kriminelle organisationer. Men det er ikke bare som at knipse med fingrene, siger han til ritzau.

Inger Støjberg er en af dem, der har kæmpet hårdt for at få banden forbudt.
I dag glæder hun sig på Facebook:
“SÅDAN!
Farvel LTF
Selvfølgelig har vi ret til at passe godt på vort eget land og forbyde en dybt kriminel bande som LTF!”

 

Som følge af Danmarks besættelse

Højesteret forbyder Loyal to Familia med henvisning til Grundlovens stk. 1.

 

Hvis Grundloven fra 1920 fortsat havde stået ved magt, ville der således ikke have været mulighed for at forbyde LFT.

 

Stk. 1, som Højesteret henviser til, blev indsat i § 78 ved Grundlovsændringen i 1953 og handler om retten til at danne foreninger med et lovligt formål. (Red.’s kursivering).

 

Indtil da havde mulighederne for at forbyde foreninger udelukkende handlet strafbar påvirkning af anderledes tænkende, som det er formuleret i den nuværende stk. 2.

 

Det var erfaringerne fra besættelsestiden, der var den direkte årsag til ændringen af § 78 med indskrivningen af stk. 1.

 

Under besættelsen blev der oprettet korps og foreninger, hvis formål var at udøve vold og terror med befolkningen med Hipokorpset som typisk eksempel på et sådant korps.

 

Kun to gange tidligere er det sket, at en forening er blevet forbudt i Danmark.

 

Forløberen for Socialdemokratiet blev forbudt i 1874

Det første foreningsforbud i Danmark ramte forløberen for Socialdemokratiet, ”Den Internationale Arbejderforening for Danmark”.

 

En af de tre stiftere Louis Pio, opfordrede i pjecerne ”Socialistiske Blade” arbejderne til at organisere sig fagligt og politisk.

 

Statsmagten mente, at foreningens aktiviteter var samfundsskadelige, og i 1973 blev Louis Pio i Højesteret idømt fem års fængsel, medens hans to medstiftere fik hver tre års fængsel.

 

Det medførte, at daværende justitsminister C.E. Bardenfleth i 1874 forbød foreningen.

 

Næste forbud ramte homoseksuel forening

Den 21. juni 1919 blev foreningen ”Nekkab” stifter af en kreds af kunstnere med tilknytning til Dyrehavsbakken. ”Nekkab” er ”Bakken” stavet bagfra.

 

Foreningen omtales som Danmarks første homoseksuelle forening og fik en kort levetid.

 

Den 30. april 1924 erklærede Højesteret foreningen for ulovlig med denne begrundelse:

 

”Efter det Oplyste må der imidlertid gaas ud fra, at Foreningen har optaget som en Del af sit Formål at være Tilholdssted for og bindeled mellem Mandspersoner med homoseksuelle Tilbøjeligheder, og under hensyn til, at der som følge af den lette Adgang til deltagelse i Foreningens Sammenkomster derved skabes en nærliggende Fare for Forførelse særlig af unge Mennesker til Uterlighed samt til den forargelse, Forholdene ved Foreningens sammenkomster må tantages at have vakt uden for den Kreds, må det af Politidirektøren nedlagte forbud anses at have været beføjet.”

 

Tiderne må sandelig siges at have ændret sig – nu vejer regnbuefanen ved specielle lejligheder over Christiansborg.

Kilder til denne historie:

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/9/ulovlig-forening-oploest/

https://www.socialdemokratiet.dk/om-os/historie/formaend-og-statsministre/louis-pio-1841-1894/

http://www.transviden.dk/nekkab/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…