Man åbner ikke moskeer – Nej, man lukker dem

Skal vi i Danmark acceptere at der bogstavelig talt opføres moskeer på stribe uden at hverken Venstre, Konservative eller Socialdemokratiet agter at løfte en finger for at vende og stoppe udviklingen? Nej, det skal vi ikke. Men desværre, så ønsker et meget bredt flertal af de politiske partier en anden vej og udvikling for vores land. Og hvis jeg ikke har ret i det, så det kan undre at de førnævnte partier aldrig gør et ærligt og ihærdigt forsøg på at stoppe udviklingen.

 

Bare indenfor det seneste års tid har vi diskuteret nye moskeer i Slagelse, Holbæk og før det i Roskilde og mange, mange andre steder. Alle kender også diskussionerne om Fredens moske og Grimhøjmoskeen i Aarhus. Der er bunker af eksemplar.

 

Nu er turen så kommet til de stakkels beboere på Vesterbro i København der har fornøjelsen af at blive de ”glade” naboer til en kæmpe moske med plads til 800 muslimer. Det vil uundgåeligt betyde, at endnu et boligområde i højere grad vil blive domineret af islam, der som religion anser ikke-muslimer for at være en slags undermennesker. Det er uforståeligt, at partier og politikere som ynder at tale om tolerance uden videre kan acceptere en så ekstrem form for intolerance rettet mod andre mennesker, alene fordi de ikke ønsker at underkaste sig de islamiske regler og værdier.

 

Forbyd moskebyggeri, eller forbyd som minimum indkaldelse til muslimsk bøn

Som det er nu, er der ikke skyggen af et politisk flertal for at få gennemført et forbud mod indkaldelse til bøn fra minareterne i Danmark, da bl.a. Socialdemokratiet ikke støtter forslaget. Det samme kan siges om de fleste andre partier. Men som vi ved fra andre dele af landet, og fra andre dele af den vestlige verden, så er det blot et spørgsmål om tid, før det muslimske bønnekald vil kunne høres i det offentlige rum.

 

Det er utroligt, at så mange politikere, og desværre også mange almindelige danskere, endnu ikke har indset hvor stor truslen er og forstået alvoren. Det drejer sig om, at islam og herboende muslimer vil demonstrere deres magt over danskerne, ganske enkelt. Det gør de ved at kræve indførelse af religiøse renhedsregler, bl.a. i forhold til halal, men også ved at opføre kæmpe byggerier, som alene tjener det formål at fastslå islams overherredømme.

 

De islamiske kulturer er blevet bragt her til Danmark af naive danske politikere, som ikke forstår islams væsen. Islam er og bliver en voldsom erobringsideologi, og det er vores land, de er i gang med at erobre.

 

Og hvis folk ikke tror på mig, så vil jeg opfordre til at man læser om islam, studerer koranen og den såkaldte profet Muhammeds gøren og laden. Her kan man nemlig med al tydelighed se, hvad islam bygger på. Og det er ikke fred og fordragelighed, som nogen fejlagtigt tror.

 

Dansk Folkepartis lokale folk vil, og har, naturligvis modarbejdet den nye moske på Vesterbro. Det har gode DF’ere også gjort i andre kommuner i hele landet. Jeg håber, at flere partier og politikere vil bakke op. Vi har brug for alle kræfter, men oftest, så er det en ensom kamp. Jeg håber, at der en dag også bredt politisk vil blive taget hensyn til danskerne, og til danskernes kultur. Jeg håber, at flere bliver gjort opmærksomme på og indser hvad der sker med vores land lige foran øjnene på os allesammen. Jeg håber også, at flere danskere vil ende med at sige klart og tydeligt nej til moskeer.

 

Der har i øvrigt også været snak om at der skal tilknyttes lejligheder og ungdomsboliger til den nye moske på Vesterbro. Det er næsten et tema for sig selv. Man kan næsten regne ud hvilken slags indflydelse der vil blive udøvet overfor beboerne i de pågældende boliger.

 

Vi er desværre fortsat meget naive i Danmark. Jeg vil arbejde for, at vi en dag når dertil hvor vi åbent kæmper for at der kommer færre moskeer i Danmark. Hvis det så kræver, at vi aktivt går ud og lukker moskeer, så er det, som vi bør gøre. Det handler dybest set om hvilket land, og hvilke værdier, vi ønsker at give videre til de næste generationer af danskere.

 

For mit vedkommende kan jeg sige: det bliver ikke de islamiske værdier der kommer til at fylde i det Danmark, jeg ser som danskernes land.

 

Jeg vil insisterer på at det danske folk har førsteretten til landet – det må vi aldrig glemme. Det skylder vi dem, der kom før os og også dem, som kommer efter os.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…