Hvad vil det sige at være en mand – Ole Bjerg kommer med et særdeles kvalificeret bud

Ole Bjerg er sociolog, filosof og med forstand på økonomi. Og så er han manden, der i en ny bog sætter ’hvad-vil-det-sige-at-være-en-mand på dagsordenen.  

 

Ole Bjerg: The Meaning of Being A MAN. Hæftet. 222 sider. Athos Books. Vejl. pris 199 kr. Udkommet 02.11.20.  

 

***** fem stjerner ud af seks

 

  ___________________________________________________________________ 

 

En række passager i indledningen til Ole Bjergs seneste bog ”The Meaning of Being A MAN” fik straks krogen i mig. Af den enkle grund, at jeg genkender og identificerer mig med de øjne og tanker, han ser og analyserer med: 

Mænd og kvinder kan adskilles af en kønsraseri-kløft. 

 

Både sociologi og filosofi – undertiden sågar med ordene ’mand’ og ’maskulinitet’ i diverse bog- og artikeltitler – leverer ikke stof, som Bjerg – og andre M/K udstyret med sund fornuft – kan bruge i eget liv som mand (og kvinde). 

 

Den canadiske professor i klinisk psykologi, Jordan B. Peterson, er en sværvægter som inspirationskilde, og hans studier og forelæsninger har åbnet for et forskningsfelt, der stort set har været ignoreret af filosofi, sociologi, psykologi og beslægtede discipliner inden for nutidens Akademia. 

 

Bogen er ikke om (begrebet) køn, og for forfatteren har kønsstudier givet lidt eller ingen mening i forståelsen af, hvad det betyder / vil sige at være mand: 

”En væsentlig grund til at opgive begrebet køn er for at skabe en mulighed for at tænke og tale om, hvad det betyder at være en mand, uden samtidig at være nødt til at tænke og tale om, hvad det betyder at være en kvinde.” (s. 14 – min oversættelse, LN)

 

Sådan! Endelig en mand, der ikke lægger sig ned for den omsiggribende marxistiske (kvinde)bevægelse, der bruger MeToo om spydspids i identitetspolitikken. 

 

Præsentation af bogene essens
Ole Bjerg præsenterer selv essensen af sin bog således: 

“What does it mean to be a man? While this is a key question for at least half the population of the world, Ole Bjerg argues that it has been largely forgotten by philosophy. In his groundbreaking new book, he mobilizes ideas from Martin Heidegger and Hannah Arendt to coin the notion of Being-Man as an alternative to the conventional talk about gender and identity. This leads into an exploration of love, sex, work, art, truth, fatherhood, women, and other existential issues confronting men in our efforts to make sense of ourselves and our lives today. The Meaning of Being a Man may be read by anyone, but it is explicitly written for men who are discontented with contemporary academic debates about men and women and yet still believe that philosophy has something valuable to say on these matters.”

Læs også
Den traditionsrige, danske præstegård er truet. Vil den overleve i en forandret verden?

 

Her kommer præsentationen i min danske oversættelse: 

”Hvad vil det sige at være mand? Mens dette er et centralt spørgsmål for mindst   halvdelen af verdens befolkning, argumenterer Ole Bjerg for, at det har været stort set glemt af filosofien. I sin banebrydende nye bog mobiliserer han ideer fra Martin Heidegger og Hannah Arendt for at danne begrebet ’at-være-mand’ som et alternativ til den konventionelle tale om køn og identitet. Dette fører til en undersøgelse af kærlighed, sex, arbejde, kunst, sandhed, faderskab, kvinder og andre eksistentielle problemstillinger, som mænd bliver konfronteret med i vores forsøg /anstrengelser på at finde mening i / forstå os selv og vores liv i dag. ”The Meaning of Being A Man” kan læses af enhver, men den er udtrykkeligt skrevet til mænd, som er utilfredse med den nutidige akademiske debat om mænd og kvinder og dog stadig tror på, at filosofien har noget værdifuldt at sige om disse anliggender.” 

 

En såre interessant og original bog
Når Ole Bjerg runder af med at skrive, at hans bog kan læses af enhver, er det en sandhed med modifikationer.
  For det første skal læseren være rimeligt god til engelsk, for sproget er ikke Facebook-lingo. Der er lykkeligvis langt til Akademias alt for ofte snørklede diskurs-kancelli-sprog, men stoffet er så komplekst, at sprogdragten nødvendigvis bliver derefter.
  For det andet er spørgsmålet, om læseren ikke skal have beskæftiget sig bare en lille smule med filosofi for at kunne følge tankegangene? Desuagtet det er lykkedes at stride mig igennem til en mini-grad i filosofi, kom jeg i hvert fald tilbagevendende i vanskeligheder i forhold til Heideggers begrebsapparat og tænkning. 

 

En mulig indfaldsvinkel, hvis man aldrig har læst Heidegger før, er at tage afsæt i en gammel sag om manden fra 1995 af Ole Fogh Kirkeby trykt i ”Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år” (Redigeret af Birgitte Rahbek).
I hvert fald knækkede denne artikel ved en genlæsning koden for mig – igen!  

 

Mit stjernedrys på 5 falder, fordi det er en såre interessant og original bog, Ole Bjerg har skrevet. Det lykkes ham rent faktisk med en syntese af Heidegger og Arendts centrale filosofiske kategorier – koblet med en række personlige erfaringer og fortællinger – at sandsynliggøre, at det neutrale ’køn’ ikke kan gribe, hvad det vil sige at være mand. (Og kvinde!). 

 

Konklusionen er (bl.a): Ud med kønsstudierne, der er den rene ideologi. 

 

Tidsskriftet Replique
For de læsere, der har hængt på hertil, en service-oplysning: En langt mere uddybet omtale af bogen, der også rummer en række vigtige citater (på engelsk), vil senere på året være at finde i nettidsskriftet Replique. Replique er et selvstændigt kulturtidsskrift, der udkommer i tilslutning til Årsskriftet Critique. 

 

OM FORFATTEREN:  

Læs også
Ny bog om et af de modbydeligste mennesker under en af de mest rædselsfulde tidsperioder i historien

OLE BJERG (f. 1974) er sociolog og lektor på institut for ledelse, politik og filosofi på Copenhagen Business School. Han er forfatter til bøgerne ”For tæt på kapitalismen – Ludomani, narkomani og købemani” (2008), ”Etik uden moral – Det gode menneske i det postmoderne samfund” (2010), ”Poker – The Parody of Capitalism”(2011), ”Making Money – The Philosophy of Post Credit Capitalism” (2014) og ”Parallax of Growth – The Philosophy of Ecology and Economy ”(2016).

En mere uddybet oversigt over Ole Bjergs virke kan findes på dette link, og et personligt indtryk af ham kan fx fås her.   

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…