Martin Henriksen: Det er ekstremt at sætte konventioner før Danmark

Foto: Steen Raaschou

Af Martin Henriksen. Medlem af hovedbestyrelsen. Folketingskandidat i Slagelse og i Sjællands Storkreds

 

Det er ekstremt at sætte konventioner før fædreland.

 

Mange partier, politikere og kommentatorer advarer fra tid til anden mod ekstremisme i dansk politik. Men det er for nemt bare at beskylde andre for at være ekstreme, især når det i virkeligheden er dem selv – og deres ligesindede i Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og rød blok – der er de ekstreme, når de sætter international ret før fædrelandet, for det betyder at fremmede folkeslag tillægges større vægt end det danske folk. Efter min opfattelse er det det, der er ekstremt.

 

Indledningsvist vil jeg gerne tillade mig at konkludere, at man roligt kan sige, at Venstre, Socialdemokratiet og Konservative i årevis har kørt et dobbeltspil overfor vælgerne i forhold til de internationale konventioner. De siger at de gerne vil en masse, men finder altid en undskyldning for at gøre meget lidt. Dette dobbeltspil har nok været af taktiske og strategiske hensyn for at optimere deres vælgertilslutning. Det er et bluffnummer, og det skal vi afslører.

 

Men det er gennemskueligt, for når alt kommer til alt, så er det danske politiske system gennemsyret af en ekstrem elitær politisk korrekthed, som kommer til udtryk på forskellige måder bl.a. ved et ekstremt forsvar for de internationale konventioner.

 

Her må Dansk Folkeparti tone rent flag. Jeg mener derfor, at partiet bør stramme den politiske kurs og indtage det synspunkt, at Danmark bør udtræde af Europarådet og dermed af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

En sådan beslutning vil naturligvis være forbundet med en række fordele og ulemper. Jeg mener, at fordelene klart opvejer ulemperne.

 

Jeg lægger heller ikke skjul på, at jeg personligt har rykket mig på spørgsmålet. For flere år siden havde jeg forsvaret Danmarks medlemskab af Europarådet. Jeg troede fejlagtigt, at systemet kunne ændres indefra.

 

Men det er en illusion. Jeg er blevet klogere. Sandsynligheden, for at Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention tilpasses til den virkelighed, vi lever i, med massive folkevandringer og et stort pres på vores kristne, europæiske samfund, er meget lille. Ja, muligheden er nærmest ikkeeksisterende.

 

Men uanset mit ønske om at gå længere end det, der på nuværende tidspunkt er partiets politiske kurs, så er det jo almindeligt kendt, at Dansk Folkeparti har et kritisk syn på flere af konventionerne, herunder også på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er godt og rigtigt. Men det kan blive bedre.

 

Ingen med bare en lille smule forstand kan modbevise min påstand om, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og fortolkningen af konventionen gang på gang forhindrer udlændingestramninger.

 

Der er flere eksempler på, at konventionen har gjort det vanskeligt at udvise dybt kriminelle udlændinge. Bare tænk på Gimi Levakovic og flere af hans familiemedlemmer. Det er også velkendt, at flygtninge kan hente deres familie til Danmark uden om de almindelige regler. Men der er bunker af eksempler.

 

Vi skal forsvare Danmark mod udefrakommende kræfter – kræfter, som dybest set ikke interesserer sig en døjt for danskernes ve og vel. Det er ikke ekstremt. Det er udtryk for almindelig sund fornuft og fædrelandskærlighed. Og det skal vi have mere af.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…