Tillykke Danmark! nu skal epidemien nedkæmpes

Foto:Ole Sørensen

På pressemødet tirsdag formiddag, den 12. maj, blev skuden vendt. Gennem test, smitteopsporing og isolation, skal corona epidemien bringes under kontrol. Det var en fundamnetal holdningsændring, fra 1) at det er nyttesløst at forsøge at stoppe smittespredningen, til 2) smittespredningen skal bringes så langt ned som muligt, så epidemien kommer under kontrol.

 

I starten af corona udbruddet var der ingen tvivl om holdningen i Danmark: når størsteparten af befolkningen havde været igennem sygdommen (minus risiko grupperne), og var blevet immune, ville epidemien ophøre af sig selv. For ikke at overbelaste sundhedsvæsenet, skulle vi anlægge en ’afbødningsstrategi’, så vi kom til at følge den flade ’grønne’ kurve, og ikke den stejle ’røde’. Det var den generelle holdning i det meste af Vesten, den grønne og den røde kurve florerede overalt.

Sydkorea og Italien

Holdningen i Østen var den modsatte, og Sydkorea og Italien er gode eksempler på de 2 tilgange til epidemien, og på konsekvenserne af de 2 holdninger. De 2 lande er nogenlunde lige store, Sydkorea har 51 millioner indbyggere og Italien 60. De blev ramt af corona smitten nogenlunde samtidig, og i starten havde Sydkorea flere registrerede smittede end Italien. 10 dage efter det første dødsfald, havde Sydkorea mere end 1.000 nye registrerede på en dag. Det nåede Italien op på 15 dage efter deres første dødsfald, men hvor det daglige antal af registrerede smittede toppede i Sydkorea, fortsatte det med at stige i Italien.

 

Ved hjælp af smitteopsporing og isolation, fik Sydkorea bragt antallet af dagligt registrerede tilfælde ned under 100, i løbet af kun 12 dage, hvorefter det holdt sig omkring 100 i 3 uger, før det, efter yderligere 1 uge kom ned på omkring 50. I Italien toppede antallet af registrerede smittede pr. dag med 6.500, en måned efter det første dødsfald, og samme dag (21. marts) blev Italien lukket. Antallet af registrerede tilfælde pr. dag, har derefter været langsomt faldende, i den sidste uge har der i gennemsnit været 1.300 pr. dag.

 

Pr. 12. maj har Sydkorea haft 258 dødsfald, mens Italien har haft 30.739, heriblandt mere end 100 læger. Sydkorea har ikke på noget tidspunkt været lukket ned, og økonomien fungerer nogenlunde normalt. Den italienske økonomi har lidt stor skade, og landet er først nu ved at åbne langsomt op igen, under stor nervøsitet.

 

Smitten er ikke væk i Sydkorea, grænserne er stadig åbne, og de fleste nye tilfælde er importerede. En enkelt smittet fik besøgt en lang række natklubber, og fik startet et mini-udbrud, med omkring 30 nye registrerede pr. dag, men der er fuld fokus på bekæmpelsen. Selv om man (af politisk korrekte årsager) har valgt midlertidigt at lukke alle natklubber i Seoul, er der set med italienske (eller danske) øjne, tale om en ret beskeden restriktion.

Danmark bremsede hurtigt op

Coronaepidemien kom heldigvis noget senere til Danmark, og da det italienske sundhedsvæsen var ved at bryde sammen, slog Mette Frederiksen bremserne i. Det havde den ønskede effekt, og bremsede smittespredningen. I begyndelsen af påsken var reproduktionstallet (Re) endog kommet under 1,0, så antallet af nye smittede var aftagende. Det bekymrede Statens Serum Institut (SSI), for så ville vi jo aldrig nå flokimmunitet. SSI foreslog at man efter påske, åbnede landet lidt igen, så reproduktionstallet kunne komme op på 1,23. Det ville være et passende smittetryk, som kunne bringe os gennem epidemien uden at sundhedsvæsenet knækkede. Man skulle dog fortsat være varsom med hygiejne og afstand, ellers kunne trykket komme op på 1,72, og så ville intensivafdelingerne snart blive overbelastet.

 

Intet politisk parti, ingen erhvervsleder og ingen medier (undtagen Den Korte Avis) argumenterede alvorligt for at Danmark skulle gøre som Østen, og nedkæmpe epidemien. Ikke engang beregninger der viste at det ville tage et år eller mere, med talrige restriktioner, før vi nåede flokimmunitet, fik erhvervslivet op på mærkerne. Der var dog heldigvis enkelte røster for smitteopsporing, og efterhånden begyndte det at blive mere og mere uklart, hvilken strategi myndighederne fulgte. Det blev for eksempel foreslået, at de smittede selv kunne orientere deres familie og venner, og SSI antydede at man måske skulle holde smittetrykket under 1,0, men samtidig satsede man på test for antistoffer, hvilket mest giver mening hvis man stiler mod flokimmunitet. Nye tal fra England, viser at der er lang vej igen før 60% af den engelske befolkning er immune. England er meget hårdere ramt end Danmark, men har alligevel kun 4% der har været smittet (og dødeligheden (Infection Fatality Rate) er måske helt oppe på 1,7%).

Nu kan Danmark ånde lettere

Nu er den danske strategi helt klar: epidemien skal nedkæmpes. Det kan ske meget hurtigt, hvis vi kan etablere et opsporingssystem der kommer på højde med det Sydkoreanske. For tiden har vi 100-150 registrerede smittede pr. dag, og formentlig 3-4 gange så mange, der ikke bliver registreret. Er vi lige så effektive som Sydkorea, kan vi formindske antallet med en faktor 10 i løbet af et par uger. Men selv om vi ikke skulle være helt så effektive i starten, så er vi nu på rette kurs.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…