Regeringen taler om en ny og mere offensiv teststrategi mod corona – men danskerne bliver ført bag lyset

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Den danske indsats mod corona har på det seneste været under hård kritik – blandt andet fra Den Korte Avis.

 

Derfor var der stor opmærksomhed omkring det pressemøde, som søndag blev afholdt med statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen og repræsentanter for sundhedsmyndighederne.

 

På forhånd havde Heunicke bebudet, at der nu ville blive gennemført en ny og offensiv teststrategi. Men pressemødet blev en alvorlig fuser. Danskerne bliver spist af med indholdsløs snak.

 

Imponerende resultater i Sydkorea, Taiwan og Kina

Den Korte Avis har vedholdende påpeget, at man i Danmark slet ikke i tilstrækkelig grad har gjort brug af tests for at opspore smittede mennesker.

 

Vi har henvist til, at en række østasiatiske lande, som først blev ramt af corona-virus, har været langt mere aktive med at spore og følge smitten ved at teste befolkningen.

 

Dette har ført til ret imponerende resultater i form af meget mindre smitte, end man ellers ville have haft.

 

Det gælder lande som Sydkorea, Taiwan, Kina og Singapore.

 

Østasiaterne vil besejre corona

Fælles for disse lande er, at de har testet folk i meget stort omfang.

 

De har testet, hvem der havde smitten. De har testet, hvor smitten kom fra. Og de har testet, hvem den blev sendt videre til.

 

I den forbindelse har de gjort brug af avancerede teknikker for dataindsamling, blandt andet via mobiltelefoner. Det har givet et meget omfattende datamateriale over sygdommens forløb og smittekæder mellem mennesker.

 

Disse lande har derfor været særdeles gode til at sætte ind de rigtige steder for at få inddæmmet smitten. Målsætningen for denne indsats har været ambitiøs: Man har villet besejre corona.

 

Endnu kan man i disse lande ikke erklære sejr. Men det er i imponerende grad lykkedes at trænge sygdommen tilbage. Sygdommens spredning er nede på et niveau, som man i den vestlige verden, herunder Danmark, kun kan sukke efter.

 

De danske myndigheder ignorerer andre landes store succes

Men de danske sundhedsmyndigheder forholder sig stort set ikke til erfaringerne fra lande som Sydkorea, Taiwan og Kina.

 

I Sundhedsstyrelsens seneste rapport om ”Covid-19 i Danmark”, der blev offentlggjort søndag, omtaler man stort set ikke de østasiatiske lande og deres store succes i kampen mod corona! Der er ikke en lyd om, hvad vi her i landet kunne lære af denne succes.

 

Man nøjes med en slap henvisning til, at Italien ligner Danmark mere, end Kina gør. Javel. Men Kina har altså gennemført en indsats, som vi har uendelig meget mere grund til at lade os inspirere af end den italienske.

 

Selvfølgelig kan vi ikke bare kopiere de asiatiske landes strategier. Der er store forskelle i kultur og samfund. Men vi kan lære meget mere af dem, end de danske sundhedsmyndigheder er parate til.

 

Generaldirektøren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har da også gjort det klart, at alle lande bør lægge afgørende vægt på at teste:

 

”Vi kan ikke stoppe denne pandemi, hvis vi ikke ved, hvem der er smittet. Vi har et simpelt budskab til alle lande: Test, test, test. Test alle mistænkte tilfælde.”

 

Men det gør man absolut ikke i Danmark.

 

”Vi gør, som vi plejer”

Hvad er så strategien fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, når man ikke vil gøre brug af de gode erfaringer fra Sydkorea, Taiwan og Kina?

 

Ja, hvis man skal tro fremlæggelsen af den danske strategi på pressemødet søndag, så går strategien hos de danske sundhedsmyndigheder groft sagt ud på at … gøre, som vi plejer.

 

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, lod forstå, at man bare har tænkt sig at ”implementere” den teststrategi og de retningslinjer, som myndighederne allerede har lagt.

 

Lars Østergaard, ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital med ansvar for corona-test, tegner det samme billede:

 

”Vi tester ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi har ikke modtaget nye retningslinjer for testning.” (Jyllands-Posten)

 

Hvem har misinformeret hvem?

Der er altså absolut ikke tale om nogen ny teststrategi i Danmark, sådan som Heunicke giver indtryk af. Set udefra er det ikke til at vurdere, om embedsmændene har misinformeret Heunicke, eller om Heunicke misinformerer offentligheden.

 

Hvis ministeren mener at have modtaget et misvisende billede fra sundhedsdirektør Søren Brostrøm og måske andre topembedsmænd, må han jo orientere statsminister Mette Frederiksen og offentligheden om det.

 

Danskerne bliver ført bag lyset. Vi skal ikke filosofere over, om det sker bevidst eller ubevidst, om det er misinformation eller misforståelser.

 

Men kendsgerningen er, at der ikke er lagt op til en markant ændring i den danske teststrategi.

 

Meget alvorlig uklarhed

Uklarheden om, hvad der foregår, er alvorlig af to grunde:

 

For det første kan denne uklarhed bidrage til forvirring om, hvad der skal gøres – også hos sundhedspersonalet.

 

For det andet kan denne uklarhed rokke ved myndighedernes troværdighed midt i en alvorlig krise. Har sundhedsministeren været oversmart med at sælge ”en ny teststrategi” til danskerne? Har embedsmændene givet ministeren og/eller befolkningen et misvisende indtryk af, hvad der skal ske?

 

Svaret blæser foreløbig i vinden. Men vi skal have et svar. Det skal være klart. Og det skal være hurtigt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…