Nu er Mette Frederiksen nødt til at tage stilling til det spørgsmål, der kan betyde liv eller død for tusindvis af danskere

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Den danske regering har klaret første fase af kampen mod corona bedre end de fleste andre. Men hvordan kommer vi videre herfra? Hvad er den rigtige strategi for at undgå, at corona skaber kaos og død i Danmark?

 

Foreløbig tøver regeringen med svaret. Og der er dyb uenighed blandt eksperter.

 

Eksperternes strategi vil koste mange menneskeliv

 

Regeringens centrale sundhedsrådgivere mener, at man skal følge en strategi, der med stor sandsynlighed vil koste mange menneskeliv.

 

Man går direkte efter, at mange danskere skal smittes med corona. Filosofien er, at befolkningen skal gøres mest muligt immun over for sygdommen, og det skal altså sikres ved udbredt smitte.  Med et fint ord kalder man det ”kontrolleret flokimmunitet”.

 

Men hvis man åbner for, at mange danskere skal smittes, åbner man også for, at ganske mange af dem vil dø. Det er slet ikke kommet klart nok frem i debatten om corona.

 

Fortalerne for denne tanke om ”kontrolleret flokimmunitet” siger, at hvis man ikke får smittet mange nu og gjort dem immune, så vil der komme en ny bølge af corona-smitte til efteråret.

 

I et interview spørger Politiken professor og overlæge Jens Lundgren: ”Så skal vi acceptere, at rigtig mange danskere skal dø?”

 

Svaret lyder: ”Ja, desværre.”

 

Regeringen er tavs

På et pressemøde i sidste uge slog direktør for Statens Seruminstitut, Kåre Mølbak, fast som en kendsgerning, at den danske strategi bygger på denne ”kontrollerede flokimmunitet”. En strategi, der altså betyder mange smittede og et stort antal døde.

 

Kåre Mølbaks opsigtsvækkende udtalelse på pressemødet har fået lov til at passere uden kommentarer fra regeringens side.

 

Statsminister Mette Frederiksen siger ingenting. Sundhedsminister Magnus Heunicke siger ingenting.

 

Men denne tavshed er helt uholdbar.

 

Regeringen skal selvfølgelig ikke komme med en lægefaglig vurdering. Men den skal komme med sin konklusion på baggrund af lægefaglige inputs, politiske holdninger og menneskelige værdier.

 

Nu er Mette Frederiksen nødt til at komme på banen.

 

Hård kritik af Kåre Mølbak

Her er det vigtigt, at regeringen ikke kun orienterer sig mod, hvad de hjemlige sundhedseksperter siger. Tunge internationale eksperter lægger nemlig luft til Kåre Mølbak og ligesindede.

 

Det gælder således to danske eksperter, der begge har gjort sig gældende på internationalt niveau.

 

Den ene er Bjørn Meldgaard, der er tidligere chef for WHO’s vaccineprogram.

 

Han siger, at tankerne om at skabe flokimmunitet ved at lade smitten spredes ikke bygger på noget sikkert vidensgrundlag. ”Vi har ingen belæg, vi har ingen evidens, vi har ingen gamle erfaringer,” som han formulerer det. (Berlingske)

 

Der er ingen sikre analyser. Der er kun forskellige holdninger og meninger, som bygger på, hvilke kilder man læner sig op ad, og hvilke epidemier i fortiden man tror, at corona-spredningen vil ligne. Sådan lyder det fra Meldgaard.

 

Vi ved faktisk heller ikke om virus kommer igen for eksempel en gang til efteråret, sådan som fortalerne for flokimmunitet gør sig til talsmænd for.

 

På dette usikre vidensgrundlag vil de pågældende skabe flokimmunitet ved at lade smitten brede sig ud. Ifølge Meldgaard vil en udbredelse til 200.000-300.000 mennesker betyde, at op mod 10.000 mennesker vil dø. Samtidig kan der være andre alvorlige følgevirkninger såsom KOL-lignende lungesygdom.

 

En meget høj pris for et temmelig usikkert projekt.

 

”Han har simpelt hen ikke forstået, hvad der foregår”

Også en anden dansker med en international karriere lægger luft til forestillingen om, at corona-virus skal bekæmpes ved at lade så mange smitte og dø, at det skaber flokimmunitet. Altså den forestilling, som Kåre Mølbak har ophøjet til den officielle strategi i Danmark.

 

Det drejer sig om den fremtrædende virusforsker Kristian G. Andersen. Han arbejder på forskningsinstituttet Scripps Research i Californien, og han sidder i et panel af forskere, der rådgiver den amerikanske regering om corona-krisen.

 

Kristian G. Andersen påpeger, at corona-virus er meget smitsom. Samtidig er den ’lumsk’ i den forstand, at den smitter en til to dage, før smittebæreren selv får symptomer. (Politiken)

 

Kristian G. Andersens svar er ikke at lade corona brede sig i et forsøg på at skabe ”flokimmunitet”. Faktisk leverer den danske eliteforsker en harsk kommentar til Kåre Mølbak og hans linje:

 

”Han gør det jo yderst klart, at han simpelthen ikke har forstået, hvad der foregår.” Den dansk-amerikanske virusekspert fortsætter: ”Tør vi stole på ham?” (Berlingske).

 

Man skal teste meget mere, end Danmark gør

Coronas evne til at smitte i det skjulte og til at brede sig hastigt får Kristian G. Andersen til at drage følgende konklusion:

 

”Det er derfor, det er så uhyre vigtigt at man hele tiden tester – før, under og efter en epidemi – også patienter med milde symptomer.”

 

”Den eneste måde er at gøre som kineserne og sydkoreanerne gjorde. At teste hele tiden – også de helt milde tilfælde – og så få familien tilbage i karantæne i 14 dage, hvis testen er positiv. Hvis man ikke gør det, kommer man ikke til at slippe af med virussen de næste mange år.”

 

Verdenssundhedsorganisationen WHO har slået meget kraftigt til lyd for en sådan linje, hvor man lægger afgørende vægt på at teste, sætte de smittede i karantæne og opspore de mennesker, som de har været i kontakt med.

 

Ligesom Kristian G. Andersen henviser WHO til, at lande som Sydkorea og Kina har været i stand til at gennemføre denne test-strategi, selv om de – især Kina – er langt større og mere folkerige end Danmark.

 

Testning kontra ”flokimmunitet”

Danmark har på det seneste også lagt voksende vægt på at teste. Man ved at nå 5.000 tests om dagen og går nu efter at nå 15.000. Det er en positiv udvikling, som nok skal ses i sammenhæng med det politiske pres, der er kommet fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

 

Men selv om de danske sundhedsmyndigheder taler om tests, så mener de slet ikke det samme med det som WHO, Sydkorea, Kina og den danske virusekspert Kristian G. Andersen.

 

De danske sundhedsmyndigheders brug af tests er væsentligt mere begrænset. Og frem for alt bliver testningen ikke fulgt op af en systematisk opsporing af de smitteveje og smittebærere, der transporterer smitten videre ud i samfundet.

 

Tværtimod. De danske sundhedsmyndigheder vil ikke følge ‘den sydkoreanske vej’. De ser tests som et begrænset redskab – herunder i forhold til sundhedspersonale. De satser på ”kontrolleret flokimmunitet”.

 

Hvad vej vil Mette Frederiksen gå?

Mette Frederiksen må tage stilling til, hvilken vej hun ønsker at gå. Hun kan ikke bare overlade det til sundhedsmyndighederne at træffe så vidtrækkende beslutninger om danskernes fremtid.

 

En afklaring haster. Også fordi der nu er et ønske om at åbne det danske samfund noget mere for at stimulere økonomien.

 

Det er fuldstændig afgørende, at regeringen gør sig helt klart, hvordan en eventuel forsigtig åbning skal foregå.

 

Hvis man kombinerer en øget frihed for virksomheder og lønmodtagere med en øget frihed for smittespredning, der skal skabe ”kontrolleret immunitet”, kan det ende i en katastrofe.

 

En begyndende åbning af økonomien må kombineres med en meget vidtgående kontrolindsats i forhold til smitten. Baseret på omfattende testning som i blandt andet Sydkorea.

 

Uendelig meget står på spil i disse dage. Et enormt ansvar hviler på Mette Frederiksens skuldre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…