De lukkede grænser holder narkoen ude – og nu får det en helt uventet voldsom konsekvens

Grænsekontrol ved Kruså (Foto: Gunner Hede)

Total grænsekontrol har nu bevist sin værdi over al forventning.

 

Med de lukkede grænser, er der også i stor stil lukket af for narkosmuglere, og nu forudser Sundhedsstyrelsen, at der vil blive et akut behov for abstinensbehandling af narkomaner.

 

Det skriver Sundhedsstyrelsen i et notat til praktiserende læger, sygehusenes akutmodtagelser og rusmiddelcentrene.

 

Baseret på viden om herointransport

Alarmen fra Sundhedsstyrelsen er baseret på viden om, hvordan stofferne kommer til Danmark, fremgår det af notatet, hvor det blandt andet hedder

 

”Grænserne er blevet lukket, og det vil derfor være sandsynligt, at der sker en reduktion i mængderne af de illegale stoffer, som almindeligvis finder vej til det illegale stofmarked i Danmark,” fremfører Sundhedsstyrelsen og fortsætter:

 

”Med viden om, hvorledes heroin transporteres til Danmark, har Sundhedsstyrelsen en formodning om, at der i de kommende uger vil være et behov for, at der kan abstinensbehandles både i det akutte beredskab på skadestuer og akutmodtagelser, i almen praksis og på rusmiddelcentrene.”

 

Er i højrisiko for smitte med Covid-19

Af notatet fremgår det, at man på rusmiddelcentrene skønner, at en stor andel af de indskrevne patienter kan betragtes særligt sårbare i forbindelse med smitte af COVID-19.

 

Dertil kommer, at de personer, der ikke er i behandling, vurderes at være højrisiko opiodbrugere – (fællesbetegnelse for opium, morfin, heroin og kodein – red.)

 

”Nogle af de personer, der lider af opiodafhængighed, opholder sig, hvor der er lav boligstandard og lille eller ingen adgang til hygiejne-faciliteter. Begge forhold, der vil øge risikoen for smitte,” hedder det i notatet.

 

Alle læger skal træde til

Af notatet fra Sundhedsstyrelsen notat fremgår det, at læger, der normalt ikke behandler narkomaner med abstinenser, er forpligtet til at gennemføre akut behandling.

 

”Med ændringen af autorisationslovens § 41 af juli måned 2019, har personer med akutte behandlingskrævende abstinenser været sikret en ret til lægelig og medicinsk behandling, der skal iværksættes straks,” skriver Sundhedsstyrelsen således og fortsætter:

 

”Behandlingen med afhængighedsskabende lægemidler, der benyttes i behandlingen for akut abstinens kan, når den er kortvarig og gøres som led i abstinensbehandling, ordineres af andre læger end de, der almindeligvis varetager substitutionsbehandling med afhængighedsskabende lægemidler,” og sluttelig understreges det:

 

”Personer med akutte og behandlingskrævende abstinenser der henvender sig hos alment praktiserende læger, på skadestuer, i akutmodtageler eller indlægges på sygehusafdelinger, under COVID19 epidemien, kan derfor blive behandlet for abstinenser der.”

 

Men ikke et ord om, hvorvidt narkomaner i højrisikogruppen skal testes for corona, når de møder op lægernes venteværelse eller på hospitalernes skadestuer for at få abstinensbehandling.

 

Du kan læse hele Sundhedsstyrelsens notat her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Opioid/Haandtering-af-akutte-opioidabstinenser–COVID-19_20_03_20.ashx?la=da&hash=025BB7AEBCA360F5E93506A00E59E947E1CCFE6B

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…