Corona bekæmpelse er en god forretning for samfundet

Foto:Ole Sørensen

Man ser for tiden mange beregninger af, hvilke uhyrlige summer samfundet har ofret for hvert Covid-19 dødsfald man har sparet – eller endnu værre – for hvert sparet ’kvalitetsleveår’.

 

Det lyder som om samfundet vil gå fallit, hvis vi bliver ved med at redde menneskeliv fra corona, men i virkeligheden forholder det sig lige omvendt.

 

Det viser sig, at jo dårligere et land har været til at bekæmpe coronaepidemien, og jo flere corona dødsfald landet har haft, jo større har faldet i bruttonationalprodukt (BNP) været (i de første 3 kvartaler af 2020, hvor data er kendt).

 

Nedenstående beregninger er baseret på 20 lande fra Europa, Nordamerika og Østen (1). Dødstallene er fra Worldometers (2), 12/12/2020, og er givet i promille (døde pr. tusind indbyggere), og BNP er fra Tradingeconomics (3), og er den gennemsnitlige årlige ændring (yoy), for de første 3 kvartaler af 2020.

 

De første 3 kvartaler af 2020 giver naturligvis ikke den endelige regning for coronaepidemien, men dækker dog trods alt over effekten i 9 måneder. Der er en betydelig spredning i værdierne, så landene er inddelt i 4 kategorier: 1) lande med mindre end 0,1 dødsfald pr. 1000 indbyggere, 2) lande med mellem 0,1 og 0,5 promille, 3) med 0,5 til 1,0, og 4) med mere end 1 promille døde.

 

 Antal dødsfald i gennemsnit      Ændring i BNP yoy

1)              0,03 promille                        -2,9%

2)              0,29 promille                        -4,6%

3)              0,81 promille                        -6,1%

4)              1,20 promille                        -9,3%

 Selv om spredningen er stor, er tendensen helt klar, jo bedre et land har været til at bekæmpe coronaen, jo mindre har landets økonomiske tab været.

 

En god tilnærmelse til tendensen er følgende ligning: Fald i BNP% = -5,1×(dødsfald i promille) – 2,8. Danmark har haft 0,16 promilles dødsfald og et tab i BNP på -4,0%, og det passer meget godt med ligningen, som giver et tab i BNP på -3,6%.

 

En stigning i antal dødsfald på 1 promille af befolkningen (for Danmark 5.800 dødsfald) medfører med andre ord at tabet i BNP øges med -5,1% (eller godt 100 milliarder kr for Danmarks vedkommende). Man kan således lidt groft sige, at hvert sparet corona dødsfald, har sparet Danmark for et tab på 13 millioner  kr i BNP, over de første 9 måneder af 2020.

 

At bekæmpe coronaepidemien er derfor en overordentlig god forretning.

 

 (1) Danmark, Sverige, Finland, UK, Tyskland, Belgien, Østrig, Frankrig, Spanien, Italien, Letland, Litauen,  Polen, USA, Canada, Japan, Taiwan, Sydkorea, Singapore og Australien.

(2) https://www.worldometers.info/coronavirus/?

(3) https://tradingeconomics.com/denmark/gdp-growth-annual

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…