Afbrændte kirker, forfølgelser og mord på kristne steg i 2019 – de fleste skete i muslimske lande

Angreb på kristne i en kirke i Egypten i 2015

Martyriets lange historie

 

Ifølge den internationale lutherske hjælpeorganisation Open Doors var antallet af forfulgte kristne – vore dages martyrer – i 2019 ca. 260 mio. Et uhyrligt tal og en stigning fra ca. 245 mio. i 2018, 200 mio. i 2017 og ca. 100 mio. i 2016. Tendensen er altså katastrofalt stigende, men ligeså katastrofal er den manglende dækning heraf i vore medier. Her ses bevidst den anden vej, og der berettes hellere om præsident Donald Trump som en trussel mod verdensfreden eller klimaforandringer, der er ifærd med at udslette vores civilisation.

 

Kendt fra vore historiebøger er naturligvis forfølgelsen af de første kristne under de romerske kejsere ikke mindst Neros forsøg på at kaste skylden for Roms brand i året 64 e.Kr. på de sagesløse kristne. Disse blev arresteret og de fleste offentligt brændt, korsfæstet eller viklet ind i dyrehuder og kastet for de vilde løver i arenaen til forlystelse for den jublende pøbel. Men hermed hørte forfølgelserne ikke op, og der kan trækkes en lige linje frem til vores egen tid, hvor der kan peges på kommunismens undertrykkelse af kristne ligefra Oktoberrevolutionen i 1917 og frem til vore dages Kina og Nordkorea. Men det er ligeså aktuelt at pege på den systematiske forfølgelse, der i de senere år har fundet sted især i en række muslimske lande. Og også i en række hinduistisk og buddhistisk prægede asiatiske lande lægges der pga. en øget nationalisme stigende pres på de herværende kristne. Alt dette kan man læse om på Open Doors’ hjemmeside.

 

Open Doors’ statistik

 

Ligesom i de sidste 18 år står Nordkorea igen øverst på listen over de 50 lande med kristenforfølgelse, som Open Doors bygger sin statistik på. I Nordkorea er besiddelsen af en bibel nok til at blive straffet med døden, så undlad at smugle en sådan ind i landet, når De næste gang tilbringer ferien i Pyongyang. Mellem 50-70.000 af Nordkoreas i alt 300.000 kristne holdes til stadighed indespærret og underkastes tortur i de berygtede fangelejre.

 

Blandt de 15 lande øverst på listen befinder sig hele 13 muslimske lande. På anden- og tredjepladsen over undertrykkende regimer følger henholdsvis Afghanistan og Somalia. I Afghanistan er det naturligvis Taliban, der i mange år de facto har regeret landet, og i Somalia har ligeledes militante islamister taget magten, Al-Shabaab-militsen, mens de i Libyen, der ligger på en fornem fjerdeplads, og Yemen, der ligger på ottendepladsen, kæmper for at overtage magten og i alle tre lande søger at rekrutere unge mænd til kampen mod de vantro, hvilket vil sikre dem en plads i paradis.

 

Pakistan, Sudan og Iran følger på henholdsvis en femte-, syvende- og niendeplads og herefter følger Syrien, Nigeria og Irak på henholdsvis en 11., 12. og 15. plads. I 2003 levede endnu 1,5 mio. kristne i Irak, kun fem år senere var tallet reduceret med 50%. I begge lande har en systematisk fordrivelse næsten udslettet de herlevende omtrent 2000-årige kristne menigheder. De kristne, der ikke konverterede til islam, blev henrettet eller måtte flygte – heller ikke denne misgerning kom på forsiden i dagspressen.

 

Afrikanske forhold

 

Islamisk Stat er nu for størstedelen enten udslettet eller blevet fortrængt fra Mellemøsten. Til gengæld har terrororganisation nu bredt sig til flere afrikanske lande også syd for Sahara. Her har man identificeret en lang række islamistiske grupperinger, der er aktive i lande som f.eks. Nigeria, Burkina Faso og Mali.

 

Nigeria er Afrikas befolkningsrigeste land med ca. 196 mio. indbyggere, hvoraf 40-45% i landets sydlige del er kristne og 50% i den nordlige del overvejende er muslimer. Berygtet er ikke mindst de barbariske Boko Haram-terrorister i det nordlige Nigeria, hvor Sharialovene hersker. Boko Haram bortfører med forkærlighed kristne kvinder og piger og lader dem udføre slavearbejde. De overlever kun fordi de er fødte kristne, idet det er ulovligt at konvertere fra islam til en anden religion. Straffen er gerne døden. I Nigeria alene er i 2019 iflg. Open Doors ca. 1.350 kristne blevet myrdet.

 

Men rædslerne er ifølge Open Doors’ liste ikke begrænset til Nigeria. Så sent som d. 1. december 2019 trængte muslimske terrorister ind i en protestantisk kirke i den østlige del af Burkina Faso og dræbte præsten og 14 medlemmer af menigheden. Og ti dage senere, d. 11. december, stoppede Al-Shabaab-terrorister i Kenya en bus, sorterede de passagerer fra, der ikke kunne den islamske trosbekendelse Shahadaen udenad, og skød dem.

 

Nu gælder det Asien

 

Mere systematisk er forfølgelserne i Pakistan. Tilbage i december 2018 myrdedes i en kirke otte mennesker, og flere end 40 blev alvorligt såret gennem et selvmordsattentat, som Islamisk Stat tog ansvaret for. Attentatet er sikkert glemt i dag, men endnu i frisk erindring er vel massakren Påskesøndag 2019 i Sri Lanka, da bomber i flere kirker og hoteller med udenlandske gæster dræbte 253 mennesker og sårede 485. Også her drejede det sig om målrettede angreb på kristne udført af en islamistisk terrorgruppe.

 

Indien

 

Men det er ikke blot muslimer, der forfølger de kristne. For første gang er Indien i 2019 – efter i 2018 at have været på 23. pladsen – rykket op på en 10. plads på listen over de ti værste nationer. I Indien tilhører de kristne landets laveste kaste. Gennem deres uddannelse i kristne skoler har disse fattigste blandt de fattige erhvervet sig bedre kvalifikationer end mange hinduer og hermed pådraget sig disses misundelse, hvilket så igen har udartet til voldshandlinger. Under ledelse af premierminister Narendra Modi og dennes religiøst-nationalistiske parti, BJP, der har regeret landet siden 2014, har pøblen under ledelse af hindu-nationalistiske præster plyndret og ødelagt kirker, skoler og børnehjem og forsøgt at tvinge konvertitter til at vende tilbage til hinduismen. I otte ud af 29 delstater er der vedtaget love, der forbyder at konvertere til en anden religion. I de seneste år kan det dokumenteres, at mindst 12.500 kristne har været udsat for vold og ca. 100 kirker ødelagt. Mindst 200 mennesker er blevet arresteret pga. deres tro, og mindst 10 er blevet dræbt. Open Doors mener, at de korrekte faktiske tal er langt højere.

 

Kina

 

Men også i en række fjernøstlige lande udsættes de kristne i stigende grad for repressalier og forfølgelse. Dette gælder både Kina, Indonesien og Myanmar (det tidligere Burma). I Myanmar er således flere end 10.000 medlemmer af den kristne Karen-stamme blevet myrdet, og mindst 120.000 er blevet tvangsforflyttet. Kina, der indtager en 23. plads på listen, går ikke helt så brutalt til værks som så mange andre asiatiske lande. Der skelnes mellem de kristne undergrundskirker og de officielt anerkendte kirkesamfund, der er helt under Beijings kontrol. I februar 2018 introducerede regimet nye og endnu strengere regler, Regulations for Religious Affairs, og med hård hånd slåes der nu ned på undergrundskirkerne. Alene i provinsen Hunan blev 60 kirker lukket, og overalt blev kors fjernet fra vægge og kirketårne ødelagt. I de officielle kirker er menighederne nu tvunget til at synge nationalsangen før gudstjenesten og der er blevet hængt billeder op af Kinas præsident Xi Jinping. Mindst 1.131 kristne skal være blevet arresteret, mens tallet var langt lavere i tidligere år.

 

Den triste konklusion

 

Alle disse fakta kan dokumenteres via internettet, og der er således ingen mangel på beviser. Iflg. Open Doors har 2.782 kristne  mistet livet i 2017, i 2019 var tallet 4.136, så tendensen er altså stærkt stigende. Men hvordan reagerer den vestlige verdens medier og politikere på denne blodige forfølgelse? Med pinlig tavshed! Denne generelle tavshed kan have flere årsager. Således lever vi i en samfundsorden, hvis stedse fremadskridende sekularisering har sløvet sensibiliteten og sympatien over for mennesker, der på trods af brutal forfølgelse forbliver trofaste over for deres religion. Hertil kommer det uhyggelige hykleri, der hersker, hvad angår store lande som Indien og Kina. Her drejer det sig om voksende eksportmarkeder, og disse vil man ikke risikere at fornærme med noget så ubetydeligt som en kritik af en smule kristenforfølgelse.

 

Vor civilisations tre høje

 

Og endelig – og ikke mindst – er det en trist kendsgerning, at den vestlige verden har mistet sin identitet og lagt afstand til sine kulturelle forudsætninger, der af den tidligere tyske forbundspræsident Theodor Heuss blev formuleret således: „Der findes tre høje, der er udgangspunktet for den vestlige verden: Golgatha, Akropolis i Athen, Kapitolium i Rom. De har alle på åndelig vis skabt den vestlige verden og vi må betragte dem som en enhed.”

 

Univ.-Prof. Dr. Sven Hakon Rossel

Institut für Europäische u. Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft Abteilung Skandinavistik Universität Wien

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…