Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

Afsløring af biomasse som ikke CO2 neutral og alligevel hovedpart af dansk vedvarende energi som backup for vindmøller kom ikke som en nyhed for dem, der har fulgt den udenlandske presse, men man har holdt det tilbage for befolkningen. Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi prøver at bortforklare sagen med, at der ikke var alternativer. Faktisk ville det være bedre at bruge gas!

 

Danmark ønsker at være forbillede for andre lande, men hvis den danske energimodel med vindmøller kopieres, vil der blive afbrændt endnu flere træer til backup, og markedet er svært at kontrollere. Det forhindrer ikke regeringen i at opsætte flere, så det ender med overproduktion. I Tyskland har man fundet, at vindmøller dræber mange fugle samt milliarder af insekter. Mængden af insekter i naturreservater er desuden i de seneste 30 år faldet med 75%, og en verden uden insekter ville være katastrofal. Der er ikke foretaget tilsvarende undersøgelser i Danmark.

 

Vind og sol er ikke bæredygtig vedvarende energi, da man ikke indregner produktion med masser af ressourcer som cement, stål, store mængder glasfiber o.a., som vil blive skrottet efter 20-25 år. Om kort tid vil man begynde at skrotte de første vindmøller. Der er allerede på Esbjerg havn gjort plads til skrotning – med ny indtægt til byen. Noget kan genbruges – men hvad med glasfiberen?

 

NU er en ny skandale på vej med SF6 = sulfur hexafluoride – en drivhusgas, der bruges som isoleringsmateriale i elektriske installationer i vindmøller, kraftværker og ledningsnetværk. Hvis det anvendes i Danmark, bør det undersøges og stoppes, inden der kommer skadevirkninger. 

 

SF6 gassen har den stærkeste varmeeffekt og er 23.500 gange stærkere drivhusgas end CO2.

SF6 er den mest kraftfulde kendte drivhusgas, og udledninger af SF6 er steget meget i de seneste år, (BBC News 19.9.19). Lækager af SF6 i UK og EU i 2017 svarer til udledning fra 1,3 mio. ekstra biler. Desuden bliver den i atmosfæren i ca. 1000 år og varmer jorden. Men hvorfor bruger vi SF6?

 

Der er i UK lavet forsøg uden SF6, men kraftig lobbyvirksomhed fra el-industrien var stærk med argumentet om, at hvis man ønsker et skift til mere el-energi, skal man bruge flere elektriske installationer – og mere SF6! I overskriften hos BBC kaldes det Electrical industry’s ‘dirty secret’ (El-industriens ‘beskidte’ hemmelighed). Man er dog nødt til at afsløre hemmeligheder for at kunne få styr på den klimatiske katastrofe. SF6 burde forbydes på samme måde, som man via Montreal Protokollen i 1987 forbød CFC gasser (fx freon i køleskabe), der lavede huller i ozonlaget.

 

Man burde satse mere på solenergi, som heller ikke skæmmer landskabet så meget. Både sol og vind er ustabile energiformer og skal have backup – og begge typer skal skrottes efter 20-25 år. Solceller kan anvendes lige fra lystbåde til opvarmning o.a., men sol og vind har en begrænsning.

 

Det er fint, at Dansk Industri sammen med regeringen vil lave en klimakontrakt, men i denne bør indgå forskning og udvikling af atomkraft, som blev stoppet i Danmark ved en politisk beslutning i 1985. Hvis ikke beslutningen var taget, kunne vi nu have været i spidsen for en atomkraftteknologi med thorium, som også var i Niels Bohrs tanker, da han forestillede sig en fremtidig energi med billig, ren og rigelig atomkraft, der har et enormt potentiale. Så havde vi ikke stået med problemer med CO2 udledning. Atomkraft kan være farlig, men global opvarmning er langt farligere!

 

Modstanden mod atomkraft har forhindret danske forskere som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics i at nå videre i Danmark men skal til udlandet for at skaffe midler og producere. Grønland har thorium, som kan forsyne hele verden med energi i over 1000 år, og med de nye reaktorer fra små til store vil de kunne bruges mange steder. I stedet brænder vi i dag træ, der er 150% værre end kul, og i Tyskland har man åbnet brunkulsminer til at erstatte atomkraft.

 

Vi skal passe på Danmark. Det gør vi ikke i dag, hvor landet plastres til med vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker og dyr og alligevel ikke kan dække energibehovet. 

Læs også
Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraft
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…