Vejledning i klimadebatten er bedre end vildledning!

Under topmødet i Davos her i januar var klimaet i fokus med et interview af naturforsker David Attenborough ledet af engelske prins William. Klimaet spiller en stor rolle i verdens økonomi og kræver globale beslutninger, da klimaet er et fælles anliggende for alle verdens lande. I dag berører klimaet de fleste, og mange unge føler sig svigtet af den nuværende generation, som efterlader en klode, der er ved at bukke under for en global opvarmning – skabt af nuværende generation!

 

Politikerne har gode intentioner men lader sig i klimadebatten manipulere af to grupper, hvor den ene gruppe består af velmenende men ofte naive mennesker og organisationer, der gerne vil gøre det bedste for miljø og natur men foreslår utilstrækkelige løsninger eller noget, der kan forværre situationen – tøver med familieplanlægning og ikke går ind for atomkraft, fordi man ikke tror på de fakta, der viser, at atomkraft er nødvendig, hvis man skal bremse udledningen af CO2.  

 

Den anden gruppe optræder offentligt som samfundsbevidste forretningsfolk og virksomheder men manipulerer ofte med tal, så de passer i eget kram. Det er bl.a. industri, der ønsker mere vækst, og især vindindustrien, som gennem annoncering i aviser og TV fortæller befolkningen, at den kan levere ren energi til alle til gavn for klimaet. Industriens reklamer er dog mere til gavn for egen bundlinie og deres aktionærer end til gavn for klima og natur og miljø. Det drejer sig om penge.

 

I dag investerer mange i grøn energi, som støttet af staten er en foreløbig sikker investering. Den dag, kernekraft produceres billigt og stabilt, vil der blive større konkurrence. Vind og sol har den ulempe, at den kun leverer, når vinden blæser og solen skinner og altid skal have en backup, som i Danmark dækker ca. 74% og består af biomasse – træflis og -piller, hvoraf størstedelen importeres eller købes fx fra en biomassebørs i Litauen, hvor al handel er anonym og vanskelig at kontrollere!

 

I dag kan man spekulere i grønne obligationer, og et firma, Wildlands i det vestlige USA o.a. sælger kvoter for truede dyrearter og naturarealer for at bevare eller genoprette naturen og give plads til biodiversiteten. 2/3 af junglen i Borneo – hjemsted for orangutanger – er i dag forsvundet og erstattet af palmeolietræer – og andre steder plantes Eucalyptustræer o.a. som bruges til biomasse, som brændes i kraftvarmeværker til erstatning for kul og olie. Et kraftværk som Avedøreværket brænder ca. 1.200.000 tons træpiller (Ing. 24.10.14) + 170.000 tons halm af om året, hvilket udleder flere mio. tons CO2 årligt. Med atomkraft ville udslippet af CO2 være 0. Hvis verden følger Danmarks eksempel mht. brug af biomasse, vil verdens skove snart blive ryddet!

 

Når man prøver at løse et problem, kan der opstå et nyt. Ved at erstatte kul og olie slipper man for de mange partikler, der forurener luften, men man har glemt Global Dimming! (neddæmpning af sollys – Conserve Energy Future). Samme effekt kan store vulkanudbrud have. Fænomenet blev opdaget i 1950 og skyldes bl.a. den partikelforurening ved brug af fossile brændstoffer, som reflekterer sollyset tilbage. Siden 1950 er der sket en neddæmpning af sollys med 9% i Antarktis, 10% i USA, 16% i Europa og 30% i Rusland. Uden global dimming ville temperaturen være højere!

 

Men global dimming har desværre en ødelæggende effekt på natur og biodiversitet – og resulterer i syreregn, smog og sygdomme hos mennesker. Når man skal løse problemerne ved global opvarmning pga. CO2 udledning, er global dimming en udfordring, man samtidig skal prøve at løse.

 

Den globale opvarmning har allerede opvarmet verdenshavene svarende til udledning fra 1 atombombe pr. sek. i de seneste 150 år (the Guardian), hvilket betyder havstigning – også i lavtliggende Danmark, så der skal handles nu, men det er vigtigt, at politikerne sætter sig ind i fakta og bliver vejledt og ikke vildledt!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…