Socialdemokraternes hvedebrødsdage i udlændingepolitikken er ovre

Mette Frederiksen (Foto: Privat)

Af MF Peter Skaarup. Dansk Folkepartis Gruppeformand

 

Rød blok vandt sidste valg, bl.a. fordi det lykkedes dem og store dele af medierne at gøre valget til et ‘klimavalg’ og fordi Mette Frederiksen lykkedes med at forsikre vælgerne om, at den stramme udlændingepolitik ville forblive intakt med hende som statsminister.

 

Vi har kun set starten på lempelserne, hvis det står til venstrefløjen

 

Det var naturligvis ikke den mindste overraskelse, at Socialdemokraterne måtte give seriøse indrømmelser på den påståede hårde udlændingepolitiske linje, – for at få venstrefløjens samtykke ift. at indtage ministerkontorerne. Blandt de tunge indrømmelser er genoptagelse af kvoteflygtninge-indtaget samt forøgede ydelser til primært indvandrerfamilier, der ikke kan eller vil forsørge sig selv. Regeringen har også valgt at droppe udrejsecenteret på øen Lindholm og har foretaget andre lempelser, der gør det mindre presserende at integrere sig – og derved Danmark til en mere tillokkende asyldestination.

 

Det store spørgsmål er så nu: Har vi blot set begyndelsen på en lang række udlændingepolitiske lempelser, der igen vil gøre Danmark til en yndet asyldestination, eller kan og vil Mette Frederiksen reelt bremse venstrefløjens evindelige krav om endnu mere åbne grænser og kasser? Spørgsmålet er ikke et udslag af politisk drilleri, men er stillet ud fra en oprigtig bekymring om Danmark og velfærdsstatens fremtid.

 

Den opvakte læser vil måske indvende, at her går det godt, asyltallene er relativt lave og alt ånder fred og ro. Men her må jeg desværre skuffe. Der foregår pt. en regulær folkevandring fra store dele af den sydlige halvkugle mod den nordlige, hvilket i høj grad skyldes en voldsom befolkningstilvækst i Mellemøsten og Afrika og store dele af Asien, hvilket i mange lande er kombineret med undertrykkende, ofte islamistiske styrer og et generelt fravær af arbejdspladser og håb om en lysere fremtid. Der er intet, der tyder på, at EU vil fremover vil være i stand til bremse tilstrømningen.

 

Udlændingepolitikken kan ikke ties væk

Udlændingepolitikken kan, skal og bør ikke ties væk, og alene af den grund, at migrantstrømmene er kommet for at blive, vil udlændingepolitikken presse sig på og rykke øverst op på dagsordenen langt hurtigere, end mange måske kunne ønske sig. Min fornemmelse er, at den Socialdemokratiske regering egentlig helst så, at der herskede borgfred omkring udlændingepolitikken, fordi et stort flertal i Folketinget bakker op om en relativ stram een af slagsen. Jeg må desværre skuffe Mette Frederiksen og co., da vi i Dansk Folkeparti allerede nu er dybt bekymrede over de mange lempelser, der hidtil er blevet givet på området, som betaling for, at Socialdemokraterne kunne få regeringsmagten. Imens kan vi bare afvente, hvad prisen bliver for, at de kan beholde magten.

 

En lurende europæisk eller sågar global økonomisk krise kombineret med nye migrantstrømme, der er ved at hobe sig op i Sydeuropa samt de mange problemer, vi allerede har med svært integrerbare ikke-vestlige indvandrere, gør at Socialdemokraterne meget snart kan blive nødt til at stramme udlændingepolitikken igen, fordi der ganske enkelt hverken er økonomisk overskud eller ledige hænder nok til at tage imod tusinder af nye ikke-vestlige indvandrere.

 

Problemerne presser sig allerede på i det stille nu, som beskrevet ovenfor, men en ny kombineret migrations- og økonomisk krise kan meget vel være ved at blive opbygget samtidig, hvilket vil tvinge den Socialdemokratiske regering til for alvor at vælge side i indvandringsdebatten: Vil Mette Frederiksen og co. fortsat bevæge sig mod de åbne grænser og åbne kasser, eller vil regeringen lade fornuften sejre og derved med stor sandsynlighed skubbe sit parlamentariske bagland fra sig? Svaret på dette spørgsmål vil i min optik fuldstændigt definere Socialdemokraternes regeringsperiode, der begyndte relativt fredeligt og harmonisk. Men hvedebrødsdagene er snart overstået, hvilket uvægerligt vil tvinge Socialdemokraterne til definitivt at vælge side i udlændingepolitikken

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…