Lars Løkke har udskrevet folketingsvalg – udlændingepolitikken bliver afgørende

(Foto: Ole-Sørensen)

Danskerne skal til valg på grundlovsdag, den 5. juni.

 

I de senere år har intet emne været så afgørende for, hvor danskerne har sat deres kryds, som udlændingepolitikken.

 

Udlændingepolitikken flytter stemmer mellem partierne. Senest har vi set to nye partier, der ifølge meningsmålingerne kan komme i Folketinget med udlændingepolitikken som deres absolutte mærkesag. Nemlig Ny Borgerlige og Stram Kurs.

 

I kampen om stemmerne mellem de store partier vil udlændingepolitikken efter al sandsynlighed få en afgørende rolle.

 

En væsentlig del af Socialdemokraternes forberedelser til dette valg har jo bestået i at skærpe profilen i udlændingepolitikken.

 

Mulighederne for at føre en stram og troværdig udlændingepolitik hænger i høj grad sammen med, om Dansk Folkeparti får et tilstrækkelig stærkt mandat.

 

Uden Dansk Folkeparti vil der ikke være noget funktionsdygtigt flertal for en stram udlændingepolitik. Og uden et Dansk Folkeparti med tyngde bliver der ikke taget de nødvendige initiativer i udlændingepolitikken.

 

Det får så vise sig, hvilket bidrag Ny Borgerlige og Stram Kurs kan og vil levere til, at der gennemføres de stramninger af udlændingepolitikken, som er nødvendige og mulige.

 

Den opgave klares ikke med slogans og proklamationer alene.

 

Meget stor opgave

Udlændingepolitikken i Danmark er strammere end i de fleste europæiske lande. Det er da også lykkedes at bremse tilstrømningen af migranter fra ikke-vestlige lande mærkbart.

Læs også
Det var Journalistisk Venstreparti, der valgte, at valget skulle dreje sig om klima – befolkningen var optaget af udlændingepolitik

 

Men det er slet ikke nok til at forhindre, at den ikke-vestlige, specielt muslimske andel af befolkningen i Danmark bliver ved med at vokse. Med de store konsekvenser, som det vil have for dansk kultur og danske værdier.

 

De langt højere fødselstal blandt indvandrere og efterkommere vil drive denne udvikling stadig længere, med mindre der gennemføres markante stramninger.

 

Det gælder en konsekvent styring af tilstrømningen over den danske grænse. Og det gælder en større indsats for hjemsendelse af flygtninge, så snart forholdene i deres hjemlande tillader det.

 

Tilslutningen til Ny Borgerlige og den hastige fremgang til Stram Kurs kan tages som et udtryk for, at mange danskere er utålmodige efter at se nye fremskridt i den retning.

 

S vil ikke gå i spidsen med stram udlændingepolitik

Én ting er sikker: Det får man ikke, hvis valget ender med en rød regering.

 

Læs også
Der bliver stadigt færre danskere til at sætte kryds – ved valget den 5. juni vil hver tyvende stemmeberettiget være udlænding

Socialdemokratiet er slået ind på en strammere udlændingepolitik, fordi de følte sig presset til det.

 

Men Socialdemokratiet har aldrig været og bliver aldrig drivkraften i den stramme udlændingepolitik. Man vil kun gå så langt, som man føler sig presset til – af Dansk Folkeparti og andre partier og i sidste ende af vælgerne.

 

Hidtil har rettesnoren for Socialdemokratiets udlændingepolitik været, at man skulle være så stram, som det er nødvendigt for at undgå vælgerflugt til specielt Dansk Folkeparti. Man har aldrig haft en ambition om at gå i spidsen.

 

Mette Frederiksen har da også på det seneste talt mest om at få ”ro omkring udlændingepolitikken”. Det tyder jo ikke ligefrem på, at man tripper for at tage nye initiativer.

 

Rød blok vil stille krav til udlændingepolitik

Men selv hvis socialdemokraterne ønskede at gennemføre yderligere stramninger, ville det blive mere end svært for dem, eftersom de kommer til at bygge på et rødt flertal.

 

Morten Østergaard, Pernille Skipper, Pia Olsen Dyhr og Uffe Elbæk ville aldrig finde sig i, at Mette Frederiksen gennemførte væsentlige stramninger i udlændingepolitikken med Dansk Folkeparti og andre.

Læs også
Rasmus Paludan stormer mod opstilling til Folketinget – det kan få stor betydning

 

De kommer selvfølgelig til at stille betingelser for deres støtte til en socialdemokratisk regering. Og til de betingelser vil med sikkerhed høre, at en sådan regering ikke skal gennemføre væsentlige nye stramninger i udlændingepolitikken.

 

Det bliver mere end vanskeligt for Mette Frederiksen bare at fastholde den nuværende udlændingepolitik.

 

Mette Frederiksens første store indrømmelse til de røde

Den første store indrømmelse har hun allerede leveret til rød bloks partier: Socialdemokratiet lægger op til at øge de sociale ydelser til flygtninge og indvandrere.

 

Det vil betyde færre penge til velfærd for danskerne. Det vil også lokke flere migranter til Danmark. Og det vil friste flere ikke-vestlige udlændinge til at blive på passiv forsørgelse i stedet for at få et arbejde.

 

Det er den helt forkerte retning for Danmark. Og alt tyder på, at det er den retning, som en S-regering vil tage.

 

Læs også
I dag begynder et nyt kapitel i Danmarks politiske historie efter blokpolitikkens død

Udlændingepolitik er afgørende for velfærd

Dette eksempel understreger, at udlændingepolitikken ikke kun drejer sig om danskernes kultur og værdier. Den drejer sig også om danskernes økonomi og velfærd.

 

Jo flere migranter på passiv forsørgelse, vi får, jo mere mister danskerne indtægter og velfærd. Ifølge regeringen koster Ikke-vestlige migranter det danske samfund omkring 35 mia. kr. om året.

 

Jo flere dårligt kvalificerede migranter, vi får, jo mere svækkes det danske samfund.

 

De andre store spørgsmål

Vores økonomi, velfærd og livskvalitet afhænger naturligvis ikke kun af udlændingepolitikken. Ligesom vores kultur og værdier ikke kun afhænger af udlændingepolitikken.

 

Vi har brug for forstærket indsats for klimaet. Vi har brug for et væsentligt bedre uddannelsessystem. Vi har brug for bedre vilkår for dynamiske erhvervsvirksomheder. Vi har brug for reformer i sundhedssystemet. Vi har brug for en bedre ældrepleje. Vi skal have en konklusion på debatten om tidlig pension.

 

Læs også
Regeringens ghettoplan ligner oplægget til et valg i efteråret

Dette valg skal også dreje sig om disse og andre store opgaver, hvor der er brug for reformer.

 

Men hvis udlændingepolitikken svigter, så smuldrer den kultur og de værdier, som er fundamentet for vores samfund. Og velfærden bliver forringet.

 

Man vil under valgkampen se Den Korte Avis bruge megen energi og plads på at fastholde denne sammenhæng.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…