Pernille Vermund måtte for alt i verden ikke få ret om voldtægter og indvandring – og så kom DR’s Detektor på glatis

Indimellem sker der sære ting, når smagsdommere rykker ud og skal belære befolkningen om tingenes rette sammenhæng.

 

Således også da smagsdommerpanelet i DR Detektor forleden gik i aktion anledning af et opslag, som Pernille Vermund (NB) havde lagt ud på partiets hjemmeside.

 

Her skrev Pernille Vermund, at man burde undersøge, om der ikke er et sammenfald mellem indvandringen i 2015 af illegale migranter fra de muslimske lande og det forhøjede niveau af voldtægter siden da.

 

Uanset den forsigtige formulering er der ingen tvivl om det underforståede budskab, nemlig at der er en sammenhæng.

 

Den opfordring til at undersøge sagen tog DR Detektor op

Med henvisning til Pernille Vermunds opslag på Nye Borgerliges hjemmeside gik Detektor i aktion og skrev:

 

”Den opfordring har Detektor taget op. Vi har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de flygtninge og migranter, der kom til Danmark i 2015, og det stigende antal anmeldelser for voldtægt.”

 

Der er tale om en stigning i antallet af anmeldte voldtægter fra 480 i 2015 og til 1.079 anmeldte voldtægter i 2018.

 

Men der er ingen sammenhæng, fastslog Detektor med Det Kriminalpræventive Råd som eneste kilde.

 

Her fortæller analytiker Ingrid Soldal Eriksen til DR Detektor, at:

 

”Vi har ikke nogen forklaringer, der peger i retning af, at det hænger sammen med øget tilstrømning af flygtninge,” lyder det fra Ingrid Soldal Eriksen.

 

Hævder, at der mangler dokumentation for voldtægt

Stigningen skyldes ifølge Soldal Eriksen en ændring af politiets registreringer og opfordringer til at anmelde voldtægt.

 

Hun anfører i øvrigt, at selvom antallet af voldtægtsanmeldelser er steget, er der ikke dokumentation for, at antallet af voldtægter også er steget.

 

En pæn stor del af de piger og kvinder, der anmelder voldtægt, må således være fulde af løgn, må man forstå på Det Kriminalpræventive Råd.

 

På denne noget tvivlsomme baggrund konkluderer Detektor uden videre, at der ikke er belæg for overskriften på Pernille Vermunds blokindlæg ”Hvorfor skal antallet af ofre for voldtægt stige?”

 

Og DR.dk offentliggjorde en artikel under overskriften:

 

”Ingen sammenhæng mellem flere udlændinge og boom i anmeldelser om voldtægt”.

 

Fire timer senere “opdaterede” DR denne overskrift. Men mere om det lidt længere ned i artiklen. Først nogle tal.

 

Antallet af ikke-vestligt voldtægtsdømte steget med 143 procent

Under den store indvandring i 2015 fik i alt 10.783 flygtninge fra ikke-vestlige lande asyl i Danmark, og siden da er antallet af ikke-vestlige mænd, der er dømt for voldtægt, steget med intet mindre end 143 procent på blot tre år.

 

Sager, hvor den voldtagne pige eller kvinde ikke kender gerningsmanden er ofte svære, for ikke at sige umulige, for politiet at opklare.

 

Ikke desto mindre har politiet fået flere og flere dømt for voldtægt i takt med, at anmeldelserne af voldtægt er steget.

 

Voldtægtsdømte 2015: I alt 49. Heraf 31 danskere, 16 ikke-vestlige, heraf 2 asylansøgere, samt 2 vestlige.

 

Voldtægtsdømte 2016: I alt 66. Heraf 36 danskere, 28 ikke-vestlige, heraf 4 asylansøger, samt 2 vestlige.

 

Voldtægtsdømte 2017: I alt 86. Heraf 40 danskere, 39 ikke-vestlige, heraf 7 asylansøgere samt 7 vestlige.

 

Det lyder ikke af meget med et tocifret antal voldtægtsdømte set i forhold antallet af anmeldelser, men det er ikke ensbetydende med, at politiet ikke har haft fat i en mulig gerningsmand.

 

Sigtelser i langt over halvdelen af anmeldelserne

I 2015, hvor der som nævnt blev anmeldt 480 voldtægter, sigtede politiet i alt 327 mulige gerningsmænd, men har måttet frafalde langt de fleste. 

 

I 2018, hvor i alt 1.079 piger og kvinder anmeldte voldtægt, sigtede politiet i alt 615 mulige gerningsmænd, men har ligeledes måttet frafalde.

 

Dertil kommer så de sager, hvor retten har frikendt de tiltalte.

 

Det drejede sig i 2017 om i alt 14 frifindelser, heraf syv danskere, to asylansøgere og fem ikke-vestlige

 

Og så trak Detektor pludselig i land

Fire timer efter offentliggørelsen af artiklen den 13. oktober klokken 12:03 trak Detektor pludselig i land.

 

I en opdatering klokken 16:06 hedder det nu:

 

”Artiklens overskrift var tidligere ”Ingen sammenhæng mellem flere udlændinge og boom i anmeldelser om voldtægt”. Den er blevet ændret, fordi det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at der er en sammenhæng mellem de flygtninge og migranter, der kom til Danmark i 2015, og stigningen i anmeldelser om voldtægt.”

 

Ak, ja – men det er ikke den eneste forvridning af fakta, DR Detektor har kolporteret i artiklen.

 

Det gælder også det uhyrlige postulat fra Det Kriminalpræventive Råd om, at selvom antallet af voldtægtsanmeldelser er steget, så er der ingen dokumentation for, at antallet af voldtægter også er steget.

 

Dette postulat er i direkte modstrid med det faktum, at antallet af rejste sigtelser for voldtægt som nævnt er steget fra 327 voldtægtssigtede i 2015 til i alt 615 voldtægtssigtede 2018.

 

Ligeledes er det et faktum, at antallet af voldtægtsdømte er steget fra 49 dømte i 2015 til i alt 86 dømte i 2017.

 

Set på den baggrund må det være en oplagt sag for DR Detektor at lave en detektor på sin egen hovedkildes påstand om, at der ikke er dokumentation for, at flere piger og kvinder bliver voldtaget i takt med, at anmeldelserne stiger.

 

Især når man tager i betragtningen, at påstanden fremføres som fakta af DR Detektor.

 

Læs også:

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-er-migrantboelge-skyld-i-boom-i-voldtaegtsanmeldelser

 

Avisens kilder finder du her:

https://www.statistikbanken.dk/10059 (Tabelkode: STRAF20)

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF42)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…