Afviste irakiske asylansøgere flygter nu fra Danmark og søger tilflugt i fransk flygtningelejr

(arkivfoto: Steen Raaschou)

Det er meget svært for irakere at få asyl i Danmark.

 

Siden 2014 og til og med 2018 har i alt 2.430 irakere søgt om asyl i Danmark, men i den samme periode er det i alt blot 221, som har opnået flygtningestatus.

 

De resterende lidt over to tusinde irakere har fået afslag med besked på at rejse ud af landet, og det har langt de fleste gjort.

 

Tilbage er der dog en lille hård kerne på i alt 141 personer, som fortsat nægter at forlade landet, og som derfor skal sendes til Irak med tvang.

 

Hidtil har Irak siden 2011 nægtet at tage imod egne statsborgere, der hjemsendes med tvang, men nu ser det ud til, at problemet er ved at løse sig selv uden hjælp fra danske politibetjente.

 

Og det skyldes en ganske bestemt begivenhed, der er dårligt nyt for de irakere, der har regnet med, at de aldrig ville blive tvangshjemsendt, så nu flygter de fra Danmark for at undgå det.

 

Nu har Irak officielt åbnet for tvangshjemsendelser

Ud over, at Irak ifølge Marrakech-aftalen har forpligtet sig til at modtage egne statsborgere, har landet også den 27. marts indgået en aftale med EU om den samme forpligtelse, skriver TV 2 med EU-Kommissionen som kilde.

 

Det har medført, at politibetjentene fra Nationalt Udrejsecenter så småt er begyndt at hente irakere i udrejsecentrene og anbringe dem på Udlændingecenter Ellebæk, hvor de opholder sig under fængselslignende forhold.

 

I tirsdags den 25. juni skulle så den første iraker tvangshjemsendes under bevogtning af fem politibetjente.

 

Men da flyet med irakeren og de fem politibetjente landede i Iraks hovedstad, Bagdad, nægtede de irakiske myndigheder at tage imod ham, da der tale var tale tvang. Desuden brugte irakeren det gamle trick med at hyle op om, at han ville begå selvmord.

 

Af samme grund blev de fem politibetjente nødt til at tage Irakeren, der i fem år har nægtet at forlade Danmark frivilligt, med sig tilbage til København.

 

Så her mislykkedes det altså, men nu har nervøsiteten for alvor bredt sig blandt de irakere, der står til tvangshjemsendelse og mange af dem har taget konsekvensen.

 

Nu flygter de fra Danmark og søger tilflugt i Frankrig

I landets udrejsecentre er der pludselig blevet flere og flere tomme værelser. Beboerne har taget benene på nakken og er forsvundet ud af landet.

 

Beboerne var irakere, som nu flygter fra Danmark på grund af rygterne om, at Irak nu vil tage deres egne tvangsudsendte statsborgere retur.

 

De fleste af dem er havnet i flygtningelejren Grande-Synthe, der ligger lige uden for den berømte havneby Dunkirk i det nordlige Frankrig.

 

TV 2 har besøgt lejren, hvor filmholdet ved indgangen til lejren blev mødt af ung mand, der på flydende dansk spurgte:

 

”Leder du efter flygtninge, der er rejst fra Danmark? De er over det hele.”

 

Manden fortæller, at han er afvist irakisk asylansøger. Han har boet i Danmark i flere år, indtil han for nylig flygtede til Frankrig af frygt for at blive tvangshjemsendt til Irak.

 

En tiendedel af lejrens beboere er flygtninge fra Danmark

Flygtningelejren huser omkring 600 beboere, og TV 2 fortæller, at de i lejren mødte 60 personer der var flygtet fra Danmark af frygt for at blive tvunget tilbage til Irak.

 

I et hjørne af lejren er der således en ren danskerkoloni, der bor i en teltlejr.

 

Lejrens managere, Rahim Zazai, fortæller til TV 2, at langt de fleste af lejrens beboere er afviste asylansøgere fra andre EU-lande, og som nu vil prøve lykken i Frankrig.

 

For dem, der ikke får asyl i Frankrig, har flugten fra blandt andet Danmark været forgæves. I henhold til Dublin-forordningen vil de blive sendt retur til det land, de kom fra.

 

Ikke kun Frankrig, men også Danmark modtagere EU-flygtninge

Medens den franske flygtningelejr ved Dunkirk primært huser afviste flygtninge fra andre EU-lande, er der dog også en del af dem, der søger til Danmark.

 

Det er dog kun et fåtal. Således havde National Udrejsecenter den 4, juni i alt 38 personer, der stod for at skulle tilbagesendes til andre EU-lande i henhold til Dublin-forordningen.

 

Sjovt nok topper Sverige med syv personer, der skal sendes tilbage over Øresund, medens Italien, Slovakiet og Tyskland hver især står for at skal modtage fem af deres egne asylansøgere, der havde forsøgt sig i Danmark.

 

Dem, der skal sendes ud som følge Dublin-forordningen, udgør dog kun en brøkdel af alle dem, der nu står for at skal forlade landet. Enten frivilligt eller ved tvang.

 

Over tusinde afviste asylansøgere venter på hjemsendelse

En opgørelse fra Nationalt Udrejsecenter viser således, at i alt 1.154 afviste asylansøgere den 4. juni var i såkaldt udsendelsesposition

 

Det drejer sig blandt andet om 412 iranere og 141 irakere. Desuden er der en gruppe på 149, der står under betegnelsen ”hjemlande”. Der er her tale om personer, hvis nationalitet Udlændingestyrelsen har haft svært ved at afgøre.

 

De i alt 1.154 afviste asylansøgere kommer fra ikke færre end 64 lande, og blandt dem er tolv af landene betegnet som ”fastlåst”.

 

Det vil sige, at der er tale om lande, som nægter at modtage egne statsborgere, hvis de hjemsendes med tvang.

 

Til nitten af landene er der ”begrænsede udsendelsesmuligheder”.

 

Udsendelser til de lande foregår ikke regelmæssigt, og der kræves typisk en større indsats fra de danske myndigheder. Der er blandt andet tale om lande, hvor der er en lang og bureaukratisk sagsbehandlingstid.

 

For de resterende 33 lande er der ingen nævneværdige problemer med hensyn til at få dem til at tage imod egne statsborgere, som tvangshjemsendes.

 

Langt over tusinde afviste er sendt ud

Selvom der i starten af juni stadig var 1.154 afviste asylansøgere i udsendelsesposition, er det i løbet af årets fem første måneder lykkedes for myndighederne at udsende næsten samme antal eller i alt 1.187 afviste asylansøgere.

 

Blandt dem er 71 tvangsudsendelser med politiledsagelse blevet gennemført.

 

Desuden har politiet fulgt ikke færre end 1.094 afviste asylansøgere til fly og færger og set dem drage ud af landet, medens myndighederne ligeledes har sikkerhed for, at i alt 22 afviste af egen drift har forladt landet.

 

Tilbage står, at asylansøgere ikke kun er dyre i drift, medens de er i landet. Det er også en bekostelig omgang at få dem ud af landet igen – og nu vil tiden vise, om Danmark i løbet af de næste fire år igen vil blive en flygtningemagnet.

 

Læs meget mere her:

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-29-danmark-tvangsudsender-igen-til-irak-tv-2-har-moedt-basim-som-landet-ikke-vil

 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-30-frygt-for-tvangshjemsendelser-boernefamilier-flygter-fra-sjaelsmark-til-den

 

Læs her om asylansøgninger og opholdstilladelser:

https://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN5KA)

 

https://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: (VAN66KA)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…