Danmark har fået en ny stormoské – Den Korte Avis har været på besøg

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog medlem af FIFO ( Forum for Islamforskere i Danmark )

 

Danmark har fået en ny stormoské. Det er Imam Ali Moské på Vibevej i København,og den første søndag i hver måned holder den nyåbnede  moské rundvisning.

 

Jeg gik med rundt sammen med den  islamkyndige  Daniel Rezaei  og en række andre nysgerrige ind i den store moské.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel  Rezaei tituleres sayed, som betyder mester, og når han holder fredagsbøn er han iført sort turban.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Vi kom ind i det store bederum med kuppel.

 

Det er kun for mænd.

 

Kvinderne er henvist til et adskilt rum, som har balkon ud til det store bederum. Der kom vi også op.

 

Vi får fortalt om de tre afdelinger,der kører på  dansk, persisk og arabisk.

 

Moskeen har forskellige arrangementer  og undervisning, som også foregår på de tre sprog. Nogle gange foregår store religiøse fejringer sideløbende på  de tre sprog.

 

Moskéen har nogle fantastisk smukke iranske tæpper med fantasiblomster, nogle friser med mosaikker  og træarbejder  heraf mange med  sentenser fra Koranen , også på dansk.

 

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunni og  shia i evig kiv

Læs også
Lille dreng på bare 16 måneder måtte ikke komme med sin mor i svømmehal, fordi han kunne sexkrænke muslimske kvinder …

 

Moskeen på Vibevej er for shia muslimer.

 

Shia er statsreligion i Iran, der er mange tilhængere i Irak, nogle i Libanon og Pakistan.

 

Det er muslimer fra disse lande, der frekventerer Imam Ali Moskéen på Vibevej i København – samt efterkommere og danske konvertitter. Der bor mellem 15.000 og 30.000 shiamuslimer i Danmark – svarende til 15 procent af den samlede muslimske befolkning.

 

Det er foreningen Ahlul Bait, der står bag initiativet til en stormoské for shia.

 

Der er to store retninger indenfor islam: Det er  sunni og shia.

 

Shia tror på og ønsker en anden arvefølge blandt kalifferne, end den sunni tilstræber. Kalifferne opfattes som Allahs stedfortrædende hersker på jorden.

Læs også
48 islamiske skoler underviser i intolerance og kvindehad, skriver britisk rapport

 

Shia ønsker en lige familielinje fra profeten Mohammed, der ikke havde nogen sønner, og det er jo et problem i en patriarkalsk struktur.

 

Mange kaliffer blev et hoved kortere pga denne strid om arvefølgen i islam. Der er også shia-muslimer, man ser piske sig selv til blods i gaderne – også i København på Nørrebrogade –  i ashura-optog.

 

Shi og sunni ligger i evig kiv  med hinanden og nogle gange regulær krig. Man siger, at de kører stedfortrædende krig bl.a. i Yemen for tiden.

 

Stridigheder fra Mellemøsten ser ud til at blive importeret til Danmark og andre europæiske lande når indvandringen vokser.

 

Sunni  henholder sig til valgte kaliffer. De udgør omkring 80 procent af verdens muslimer, og de betragter generelt shia muslimer som frafaldne.

 

Man  kan i dagliglivet ikke  trække skarpe linjer omkring adfærd i forhold til  kvinders tildækning,  indtagelse af alkohol, seksuel adfærd, samvær med ikke-muslimer, politisk deltagelse osv. mellem kategorierne shia og sunni.

Læs også
Kunderne elskede pølsevognen på Brønshøj Torv, men nu har ejeren givet op efter grov chikane fra drenge – de krævede, at der kun blev solgt halal

 

 

De grusomme og de forfærdelige

Nogle tror, at man kan skelne mellem shia og sunni i forhold til deres strenghed  eller barbariske straffe og handlinger, men det duer  ikke.

 

Det er jo for eksempel en sunni version wahabismen, der udleves i Saudi Arabien, og Islamisk Stat er også sunni. Daniel Rezaei finder dem begge problematiske.

 

I Libanon trives Hizbollah (Allahs parti), der er shia og understøttes økonomisk fra Iran.

 

Hverken hos Shia eller sunni findes, hvad der svarer til paver eller biskopper, der afstikker linien. Den enkelte lærde/imam kommer selv med sine udlægninger, er for så vidt free lance (se min artikel på www.respublica.dk om imamer),og  kan rejse ud og tale til hele ummah,  som er den muslimske menighed, altså et fælles udbredt islamisk samfund som rettroende muslimer foretrækker for nationalstater. Men en høj grad af  teologisk uddannelse  kan give rådgiverens afgørelser og domme (fatwa)  mere vægt.

 

Religion og det andet

Denne moské kostede over 40 mill. kr. hvoraf 7 mill. er indsamlet blandt herboende. Hvor de øvrige penge kom fra forlød det ikke, men vi ved, at en sum var lovet fra Iran – fra en forretningsmand, forlød det for nogle år siden fra eksiliranere.

 

http://dev.denkorteavis.dk/2013/eksil-iraner/

Bygningen er designet af både iranske, danske og andre arkitekter og bærer et tydeligt persisk præg. Daniel Rezaei forklarer at  religionsforholdet egentlig  er mellem den enkelte og gud. Derfor kan han alligevel godt beskæftige sig med emner som “Hvad siger islam til nedskæring på SU?”  og “Hvad har islam at sige til valget af Trump som præsident i USA?” i sine fredagsprædikener, der kan samle 3-500 personer.

 

Islam er politik

Det er Rezaeis oplevelse, at arabere generelt ikke skelner mellem religion og kultur, det er for dem det samme. Hvorimod  andre  fx iranere og pakistanere i højere grad kan henføre elementer  i deres værdier og adfærd til enten kultur eller religion. Han forklarer også at det ISIS  nu gør,er præcis det samme der skete, da Saudi Arabien blev etableret. Mester Rezaei tager klart afstand fra den Saudiske religiøse livsforståelse.

 

Ikke så langt fra denne stormoské ligger en sunni-stormoské  på Rovsinggade.

 

I denne uge  indviedes i  Sverige Skandinaviens største wahabi salafistiske (sunni) moske, for penge fra Qatar. Gæt engang hvor mange kvinder, der var med på det officielle foto ? – Nej, heller ikke nogen med tørklæde på! Emiren derfra har også støttet moskéen i Rovsinggade. Jo, den lille havfrue får skam kam til sit hår. Den  evige muslimske kappestrid om at være de autentiske muslimer, der følges af  ufordragelighed  har nogle politikere givet “opholdstilladelse”  i vore skandinaviske byer. Der var  eksempelvis  to konkurrerende muslimske menigheder i det lille Island, da jeg besøgte landet i 2014!

 

Vær skeptisk

Erfaringerne fra Storbritannien med opfordringer til jihad  i moskeer er værd at have i baghovedet inden man forfalder til jubel over det eksotiske byggeri med moskeer hist og pist foruden den spændende  importerede kultur.

 

Artiklen har tidligere været trykt i Den Korte Avis

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…