Mette Frederiksen er ”overvejede enig i, at integrationsydelsen skal sættes op” – i 2011 gjorde hun det med starthjælpen

Det bliver efterhånden mere og mere usikkert, hvad der vil ske med integrationsydelsen, hvis Mette Frederiksen (S) efter valget overtager regeringsmagten.

 

På udlændingeområdet maler Mette Frederiksen med bred pensel med udmeldinger om, at den nuværende udlændingepolitik i det store og hele vil blive videreført, hvis hun bliver statsminister.

 

Et af de helt centrale spørgsmål er imidlertid i den forbindelse den såkaldte integrationsydelse, som flygtninge, der har boet i Danmark i under syv år modtager.

 

Her har Mette Frederiksen ladet forstå, at hun ikke umiddelbart har planer om at hæve ydelsen, og under søndagens TV-duel nægtede hun forarget at give Lars Løkke Rasmussen veto på området.

 

Men ikke desto mindre, så …

Og der var måske en grund til den socialdemokratiske statsministerkandidats pure afvisning af Lars Løkke Rasmussen, for går man Mette Frederiksen efter i sømmene, vakler det.

 

På Altingets kandidattest er Mette Frederiksen således ikke særligt principfast. På et spørgsmål om hvorvidt integrationsydelsen skal hæves, svarer hun, at hun er overvejende enig i, at det bør ske.

 

Det klinger fint med, at socialdemokratiet ikke stemte for den del af paradigmeskiftet, der handlede om integrationsydelsen, da det var til førstebehandling i Folketinget den 24. januar.

 

Dengang lød det fra den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye:

 

”Til gengæld er vi så modstandere af forslaget om at nedsætte integrationsydelsen med 2.000 kr. til børnefamilier. Vi mener, det vil gøre det svært at leve et godt børneliv i Danmark. Vi vil derfor foreslå, at den her del af lovforslaget pilles ud og behandles særskilt. Vi ønsker nemlig at stemme nej til det forslag,” sagde Tesfaye og fortsatte:

 

”Hvis Socialdemokratiet vinder valget, vil vi i stedet for nedsætte en kommission, som senest 12 måneder efter valget skal komme med et bud på, hvordan vi får skabt et bredt flertal om ydelserne, et stabilt flertal.”

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

 

Dengang Mette Frederiksen var pavestolt

Det er ikke første gang, Mette Frederiksen har stået i en situation, hvor hun har haft mulighed for at afløse en borgerlig regering støttet af Dansk Folkeparti.

 

Da Helle Thorning-Schmidt (S)’s regering afløste VKO efter valget den 15. september 2011 udnævnte hun Mette Frederiksen som arbejdsminister, og det fik konsekvenser.

 

”Stolt minister: Nu er starthjælpen afskaffet”, skrev Politiken den 21. december 2011.

 

Den stolte minister var Mette Frederiksen.

 

Vi er stolte af, at vi i dag vedtager at afskaffe de lave sociale ydelser, som ikke i tilstrækkelig har skaffet mennesker i arbejde, men derimod skabt et fattigdomsproblem i Danmark,” sagde Mette Frederiksen dengang til Politiken.

 

Læs også
Socialdemokratiet risikerer at blive trukket ned af Politikens venstreekstreme hadpropaganda

Starthjælpen var omkring det halve af kontanthjælpen, og blev givet til flygtninge og andre udlændinge, som kom til Danmark samt til danskere, der havde været mange år i udlandet.

 

Over halvdelen af danskerne vil bevare integrationsydelsen

I modsætning til Mette Frederiksen, som ifølge Altingets kandidattest er ”overvejende enig i, at integrationsydelsen skal sættes op” vil det store flertal af danskerne bevare integrationsydelsen, som den er nu.

 

Det fremgår af en måling, som Norstat har foretaget for Altinget dk. og Jyllands-Posten, hvor man har stillet følgende spørgsmål:

 

”I dag får man som flygtning eller indvandrer uden job en særligt lav ydelse, hvis man har boet i Danmark i mindre end syv år. Mener du, at det bør fortsat være sådan?”

 

Her mener 60 procent af danskerne, at integrationsydelsen skal bevares, medens blot 24 procent mener, at den bør afskaffes. I alt 13 procent svarer ”Ved ikke”.

 

Hidtil har Mette Frederiksen gået på listetæer i spørgsmålet om integrationsydelsen og fablet om en dels kommission og dels om at sende fodboldstøvler til flygtningefamilier på integrationsydelse.

Læs også
Partierne forhandler om tidligere pension til nedslidte – samtidig er antallet af pensionister i fuld beskæftigelse steget til det dobbelte

 

Men fra de partier, hun i en given situation vil være afhængig af, lyder det enstemmige krav: Fjern den integrationsydelse – og det vil uden tvivl passe hende helt fint, ligesom det gjorde i december 2011.

 

Læs også:

https://politiken.dk/indland/politik/art5478778/Stolt-minister-Nu-er-starthj%C3%A6lpen-afskaffet

https://www.altinget.dk/artikel/maaling-flertal-af-vaelgerne-vil-beholde-integrationsydelsen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…