Marine Le Pen: Et nyt Europa skal være en alliance mellem suveræne nationalstater

Marine Le Pen (Foto: Lone Nørgaard)

Marine Le Pen har været på fransk visit i Danmark. Marine Le Pen er som bekendt leder af det franske parti National Samling, der indtil sidste år hed Front National. I 2017 blev hun slået ved det franske præsidentvalg af Emmanuel Macron.

 

Opholdet i Danmark har bl.a. omfattet et møde med Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Tema: Forholdet mellem Danmark og Frankrig samt Europas fremtid. Og så optrådte Marine Le Pen også ved et arrangement i Det Udenrigspolitiske Selskab hos Berlingske i Pilestræde 34 i samtale med den franskkyndige lektor Jørn Boisen. En helt igennem professionelt afviklet begivenhed inklusive to dygtige simultantolke, så de ikke-fransktalende også kunne være med på vognen.

 

Et helt ny EU

Marine Le Pen er stærkt kritisk over for EU. Men situationen er ny.

 

Marine Le Pen vil ikke længere helt ud af EU. EU skal derimod grundlæggende reformeres indefra.

 

”Vi var isolerede i EU. Derfor ville vi ud af EU”, sagde Marine Le Pen i et interview med TV2 news.

 

Men nu er situationen en anden. Marine Le Pen har fået mange ligesindede i Europa, som hun nu er ved at finde sammen med.

 

Hun har sammen med Italiens Matteo Salvini sat sig i spidsen for at samle de nationalkonservative partier i EU og i Europa. Dansk Folkeparti er et af dem, der er gået med i denne samling af partier i EU.

 

Andre medlemmer er det tyske Alternative für Deutschland, Frihedspartiet i Østrig, finske De Sande Finner, Vlaams Belang fra Belgien samt Estlands Konservative Folkeparti.

 

Alliancen har fået navnet Europæisk Alliance for Folk og Nationer (EAPN) og er bundet sammen af en stærk EU-skepsis og en kritisk holdning til indvandring.

 

Den ny front af partier vil grundlæggende ændre EU – indefra. De Og det skal være en ændring, hvor de enkelte lande bestemmer langt mere selv.

 

De enkelte lands indflydelse skal sikres ved at give Ministerrådet den afgørende magt.
 

Marine Le Pen er altså fortsat grundlæggende kritisk over for EU, som vi kender det i dag. Men hun regner med at det vil se meget anderledes ud af valget til EU-parlamentet den 26. maj, hvor de nationalkonservative partier vil stå langt stærkere. Og den styrke skal bruges til at ændre EU grundlæggende.

 

En række udpluk af Marine Le Pens udtalelser
Marine Le Pen ankom lidt efter kl. 15 til 5. sal i Det Berlingske Hus nydeligt klædt i slacks og vinrød jakke med matchende stiletter og viste sig hurtigt at være en kontant, charmerende og velargumenterende dame.

 

Først fik hun efter velkomsten ordet i godt en halv time fra talerstolen, derpå udfoldede der sig en samtale mellem moderator (som det hedder på nudansk) Jørn Boisen og hædersgæsten, og endelig var der spørgsmål fra salen.

 

Hvad sagde hun så? Ikke noget nyt for dem, der har fulgt bare lidt med i hendes politiske karriere, men alt leveret kort, klart og præcist.

 

Her er en række udpluk af hendes udtalelser:

 

 • Frankrig kan lære af Danmarks forvaltning, og Danmark har ikke givet køb på selvbestemmelse: Jeg (Marine Le Pen) kan hverken købe bolig eller jord her. Danskerne ved, hvad de skylder deres lange og brillante historie.
 • Inspireret af den italienske filosof Machiavelli, skal (EU)politikere se på den reelle virkelighed / sandhed frem for ønskedrømme. Der er en kløft mellem ideologi og realiteternes verden. EU bringer Europa i fare. EU er at sammenligne med en landsbytosse.
 • Den dominerende ideologi i EU er blind for, at vi ikke kan leve i en verden uden grænser – fokuseret på at give individer rettigheder. Der sidder ledere rundt omkring, der netop bliver valgt, fordi de vil værne om nationen og dens kulturelle og religiøse identitet (fx Trump og Putin). Deres land og deres uafhængighed er ikke til fals.
 • Vi ønsker at forblive franske, og det er ikke det samme som at lukke os omkring os selv.
 • Jo mere hver nation beholder sin egen identitet, jo bedre kan vi samarbejde i gensidig respekt. Det skal være slut med multikultur og foragten for 1000 års arbejde med at bygge samfund op.
 • Vi europæere kan kun overleve ved, at vi ikke er ens.
 • Vi skal ikke underkaste os hverken amerikanere eller kinesere.

 

 • Jeg ønsker mig et nationernes Europa med sikkerhed og uafhængighed. Danmark og Frankrig har en fælles kamp at føre med at videregive deres historie, der kan tjene de enkelte nationers interesse. Vi har en arv, en kultur, vi har pligt til at give videre.
 • Vi er europæere via vores nationer. Europa kan ikke opbygges ved at ødelægge nationerne, og derfor skal vi fastholde vores grænser – og omdefinere det indre marked. De lokale og regionale markeder skal have fortrinsret.
 • Nationerne er moderne tiders politiske form.
 • Vi kan ændre EU indefra, men EU har en struktur, der kan og bør ændres. Det er nødvendigt at ændre på de traktater, der ligger til grund for EU. Det duer ikke, at EU’s leder vrider armen om på politiske ledere i de enkelte lande, som vil en anden vej.
 • Der er ikke noget europæisk folk. Der er folk i de enkelte europæiske lande.

 

 • Om Brexit-kaoset: EU vil hævne sig på briterne, så enhver anden nation, der kunne komme på lignende tanker, kan lære lektien.
 • Det skal være slut med multikulturalisme. I stedet skal vi leve i en multi-polær verden, hvor Europa udgør en af polerne. Vi skal satse på det lokale, og en form for protektionisme er nødvendig i stedet for globaliseringens junglelov. Trump har vist vejen, også selv om jeg ikke er enig i alle hans anskuelser.
 • Klimaet: Det er den økonomiske ultra-liberale frihandelsmodel, der er problemet. Man flytter fx forurening til Kina.
 • ’De gule veste’ repræsenterer først og fremmest mellemklassen. Flertallet er ikke arbejdsløse, men de kan ikke leve af deres løn.
 • Der er to bekymringer i den meget, meget tålmodige franske befolkning: 1. Kulturen bliver eksproprieret, 2. Degraderingen/’nedklasseringen’: Mine børn får et dårligere liv end mig.

 

 • Der er en ny kløft, som ikke går mellem højre-venstre, men mellem globalister og tilhængere af suveræne nationalstater.
 • EU-kommissionen skal omdannes til at være sekretariat for Ministerrådet.
 • Vedr. migration og islamisering: ‘When in Rome, do as the Romans do’. Oversættelse: Skik følge, eller land fly. Tilpas jer eller bliv hjemme hos jer selv. Ellers bliver det et multi-konflikt-samfund.
 • Islamisk terrorisme er et værktøj i en ideologi – den ideologis skal adresseres. Det er islamisk fundamentalisme, der skal bekæmpes.
 • Der er to totalitære ideologier i det 21. århundrede: Globaliseringen og islamismen.

 

En helt igennem interessant eftermiddag
At Dansk Folkeparti og Marine Le Pen har fundet fodslag er ikke spor overraskende. Lighedspunkterne i partiprogrammer og holdninger er mange.

 

Det er min fornemmelse, at Marine Le Pen fik rystet en del af de tilstedeværende medlemmer af Det Udenrigspolitiske Selskab, der lader til at være befolket med først og fremmest globalister, herunder en del tidligere ansatte i EU. Fordi hun var så klar i mælet for så vidt angår betydningen af suveræne nationalstater og nødvendigheden af at tilbagerulle EU’s magt.

 

Et projekt, man kan have sine tvivl om? Hvornår har magthavere i verdenshistorien frivilligt afgivet magt?

 

Men en helt igennem interessant eftermiddag med en professionel toppolitiker uden uld i mund.

 

********************************************************************

Faktaboks

National Samling har tilsluttet sig en ny politisk alliance i EU-Parlamentet. En alliance, som Dansk Folkeparti allerede er med i, og som er grundlagt af Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, partiet Lega. Andre medlemmer er det tyske Alternative für Deutschland, Frihedspartiet i Østrig, finske De Sande Finner, Vlaams Belang fra Belgien samt Estlands Konservative Folkeparti.

 

Alliancen har fået navnet Europæisk Alliance for Folk og Nationer (EAPN) og er bundet sammen af en stærk EU-skepsis og en kritisk holdning til indvandring.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…