Ingen klima-panik, tak! – men målrettede løsninger

Af Peter Skaarup MF, gruppeformand for Dansk Folkeparti

 

I 1898 fandt der en stor byplan-konference sted i New York. Konferencens eneste formål var at løse et tilsyneladende uløseligt miljøproblem. Efter kun tre dages samtaler gik deltagerne hver til sit i sikker overbevisning om, at dette problem ikke kunne løses.

 

Konferencen handlede om de stadig stigende mængder heste-høm-høm, som lå i gaderne. Den stigende velstand havde gjort New York til, groft sagt, en stor dynge hestemøg, fordi datidens borgere brugte heste som transportmiddel. Jo flere penge folk havde, desto flere heste købte og brugte de. Og jo mere hestemøg lå der i gaderne.

 

Dengang kunne ingen forudse, at automobilen nogle få år senere ville erstatte hestevognene.

 

Vi kan trække på smilebåndet af den lille historie, men i virkeligheden står vi jo i en lignende situation.

 

Klimaspørgsmålet optager mange mennesker og fylder meget i den offentlige debat, og det er der en god grund til.

 

Og netop derfor kan vi lære af miljøkonferencen i New York i 1898.

 

Vi skal være fornuftige og træffe nogle aktive og fornuftige beslutninger, som håndterer problemet. Men samtidig skal vi undgå at gå i panik, når vi – efter min mening – bør gå over til at fossilfrit samfund.

 

Målet er et meget stort flertal i Folketinget enige om. Danmark skal være fossilfrit i 2050, og allerede i 2030 bør vi være halvvejs cirka.

 

Dansk Folkeparti er en fast bestanddel af det energipolitiske flertal, der udlægger kursen for et fossilfrit Danmark. Vi er samtidig bevidste om de mange store fordele et fossilfrit samfund vil have. Lad mig her opsummere nogle af de vigtigste: Når vi er fossilfrie, vil vi ikke længere bidrage til drivhuseffekten, vi vil heller ikke forurene vores luftveje med partikler fra benzin, diesel, kul osv., hvilket vil løfte folkesundheden markant.

 

Vi vil med stor sandsynlighed være ret selvforsynende energimæssigt, hvorfor vi ikke risikerer at blive afhængige af diktaturstater i Mellemøsten og deres olieleverancer. Det vil samtidig have den fantastiske sidegevinst, at danske kroner ikke kommer til at hjælpe islamistiske diktaturstater som Saudi Arabien, Iran, Qatar osv. med at udbrede deres ekstreme versioner af Islam.

 

Det er netop af de ovenfor beskrevne grunde, at DF ser mindst lige så meget frem til at blive uafhængige af fossile brændsler som Alternativet gør.

 

Grøn selvforsyning er lig tryghed og stabilitet

Energipolitik er også sikkerhedspolitik. I skrivende stund foregår der også store sværdslag i Østersøen om anlæggelsen af en ny gasledning (Nordstream 2) fra Rusland til Tyskland. Det kan gøre tyskerne yderst afhængig af at holde den gode stemning med Rusland, medmindre de tænker sig om.

 

Læren for os i Danmark er derfor, at vi skal kunne holde os selvforsynende via vind- og solenergi, biogas og hvad der end måtte komme af smarte og innovative grønne løsninger.

 

Tanken om, at danskerne om 30 år forhåbentlig kan tænde for ren og grøn el i husholdningen er fantastisk. Tænk, hvilken energipolitisk revolution, det ville være, at vi ikke behøver at forurene for, at holde varmen om vinteren og lyse huset op om aftenen.

 

DF støtter således en grøn omstilling, men vi insisterer også på, at det skal ske på økonomisk mest forsvarlig vis. Ja faktisk går de to ting hånd i hånd. Hvad nytter det eksempelvis, at Danmark er klima-duks, hvis 1,4 milliarder kinesere og 330 millioner amerikanere fortsætter som hidtil?

 

Så står vi faktisk i en situation, hvor en krone brugt på klima-forbedringer i det allerede effektive Danmark kan gøre større gavn for klimaet, hvis den bliver brugt i Kina eller USA.

 

Dermed ikke sagt, at vi danskere er klima-verdensmestre i en grad, at vi ikke kan lære noget fra udlandet. Slet ikke.

 

Vi har store udfordringer, så vi må prøve at forbedre forskning og teknologi, så der kommer nye løsninger.

 

DF støtter således en grøn omstilling, men vi insisterer også på, at det skal ske på økonomisk mest forsvarlig vis. Dels fordi der naturligvis skal være råd til den borgernære velfærd, men også af en grund, som mange synes at glemme af og til: Hvis Danmark skal være den berømte internationale klimaduks, som andre lande ønsker at kopiere og forhåbentlig købe teknologi fra, så kræver det, at vi kan gøre det økonomisk smart og rentabelt.

 

Det er hverken gratis eller ukompliceret at blive 100 % afhængig af grøn energi, fordi det som det er i dag ikke er muligt at være afhængig af kun sol- og vindenergi, idet solen og vinden ikke altid og konstant producerer energi. Derfor vil det kunne blive uendeligt dyrt, hvorfor vi er afhængige af, at vi udnytter sol- og vindenergien bedre samt formår at lagre den effektivt i fremtiden, så vi kan udnytte overproduktionen på de gode dage til at udjævne på de dårlige dage.

 

Det er i øvrigt også vigtigt, så vi får indere, kinesere, afrikanere osv. med på den grønne vogn ved at vise dem, at den grønne omstilling kan gøres rentabel. Så stort ja tak til et fossilfrit samfund, som indebærer, at vi må sikre teknologiske løsninger i fremtiden, der vil gøre omstillingen mere økonomisk effektive, så som nye batteriløsninger og måske endnu ukendte eller uudviklede vedvarende energiformer.

 

Med fornuftige og ikke-paniske løsninger er jeg overbevist om, at vi når i mål med at være fossilfri i Danmark i 2050.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…