Grænsekontrollen giver danskerne beskyttelse – alligevel bliver de politisk korrekte ved med at rakke ned på den

Foto: Gunner Hede

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at den danske grænsekontrol i betydeligt omfang bremser illegal trafik af personer, våben, narko og andet over grænsen.

 

Kontrollen har således ført til afvisning af 7.132 personer. Der er beslaglagt 801 våben. Endelig er der rejst 5.479 sigtelser i perioden.

 

Det er betydelige tal. Men man skal selvfølgelig holde sig for øje, at de dækker stort og småt imellem hinanden. En hel del af det er begrænsede forseelser.

 

Dette bruger politisk korrekte kræfter til at så generel tvivl om grænsekontrollen. Grænsekontrol har altid været en torn i øjnene på dem, fordi de ønsker et grænseløst Europa.

 

Også statsminister Lars Løkke Rasmusen havde kritiske ord om grænsekontrol i sin nytårstale.

 

Befolkningens flertal synes derimod at bakke klart op bag national grænsekontrol.

 

Bonnichsen ”fatter det simpelt hen ikke”

Fra de politisk korrekte lyder det, at de nye tal ikke kan bruges til noget. Dette budskab fremføres blandt andet af tidligere chefkriminalinspektør i PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe gør ham selskab.

 

Bonnichsen erklærer: ”Det er nogle tal, der bare er hevet ud af en statistik, uden at man kan sammenligne dem med noget. Jeg fatter det simpelt hen ikke. Hvad ligger bag ved de her tal?”

 

Bonnichsen er tydeligvis ude i et politisk ærinde. Men han har i hvert fald ret i, at de nøgne statistikker ikke kan stå alene.

 

Når man for eksempel nævner beslaglæggelser af våben, gør det selvfølgelig en stor forskel, om det drejer sig om sprængstof eller peberspray. Derfor må tallene granskes nærmere.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Men Bonnichsen, Stampe og andre politisk korrekte er præget af en slående blindhed i deres måde at diskutere grænsekontrol på.

 

Kontrollen forebygger

For det første lukker de øjnene for, at den vigtigste virkning af national grænsekontrol er den præventive virkning:

 

Hvis der er en forholdsvis skrap kontrol ved den danske grænse, vil mange kriminelle tænke sig om en ekstra gang, fordi risikoen for at blive taget er betydelig.

 

Tallene fra Rigspolitiet kunne tyde på, at der er en reel risiko ved at transportere illegale personer, våben eller andet over den danske grænse. Det er i sig selv vigtigt.

 

Regeringernes hykleri om grænsekontrol

For det andet forholder de politisk korrekte sig slet ikke til den kendsgerning, at en stribe EU-lande har ønsket at genindføre grænsekontrol – herunder Danmark. Det må jo være, fordi regeringerne tror på, at kontrollen har en virkning.

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

 

Blandt disse lande er også EU’s to sværvægtere, Tyskland og Frankrig. Disse lande har tidligere modsat sig øget grænsekontrol, men har ændret holdning i lyset af de senere års urolige forhold.

 

Først fik man et arrangement, hvor EU tillod en midlertidig grænsekontrol. Denne tilladelse blev forlænget i flere omgange, fordi Danmark og de andre lande mente, at der var behov for en national grænsekontrol.

 

Da EU-Kommissionen så ikke mente, at man kunne blive ved med at forlænge den midlertidige grænsekontrol, fandt man på noget andet:

 

Man besluttede, at den nationale grænsekontrol var på sin plads, så længe der eksisterede en terrortrussel. Også den danske regering tog dette argument i brug.

 

Det giver jo meget frit spillerum for grænsekontrol. For terrortruslen forsvinder ikke, så langt øjet rækker. Dermed kan EU-landene også fortsætte med den nationale grænsekontrol.

 

Man kan kalde det hykleri at bruge terrortruslen som påskud for en grænsekontrol, der dermed reelt er gjort permanent.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Men det korte af det lange er, at en stribe EU-lande – herunder Danmark – anser denne grænsekontrol for nødvendig.

 

Vigtige tyske erfaringer

For det tredje forbigår politisk korrekte debattører, politikere og journalister, hvad man kan lære af erfaringerne med en skrappere grænsekontrol.

 

Udover de danske erfaringer er der blandt andet bemærkelsesværdige erfaringer fra Tyskland.

 

I juli 2017 var Tyskland vært på det såkaldte G20 topmøde (i Hamborg). I den forbindelse gennemførte tysk politi ekstraordinær grænsekontrol.

 

Erfaringerne fra denne skærpede grænsekontrol blev sammenfattet i en rapport. Men denne rapport blev aldrig offentliggjort.

 

Læs også
Robotter skal muligvis hjælpe Europas hårdt prøvede grænsevagter 

Den tyske indenrigsminister ønskede tilsyneladende ikke rapporten ud kort før valget til Forbundsdagen i september. Dens konklusioner var måske for politisk sprængfarlige.

 

Rapporten slog fast, at den forstærkede nationale grænsekontrol gav virkelig mange fangster – både af almindelige kriminelle og af migranter med urent mel i posen. Kontrollen havde en ”betragtelig sikkerhedsgevinst”.

 

På baggrund af erfaringerne slog politiet fast, at der er behov for at styrke grænsekontrollen i fremtiden.

 

Men dette er i vidt omfang blevet fortiet. Både af de ansvarlige politikere og af politisk korrekte medier og debattører.

 

En simpel sandhed forties

Den samme fortielse oplever vi nu i forbindelse med Rigspolitiets seneste tal.

 

En stærk national grænsekontrol er et vigtigt instrument til at beskytte Danmark. Det er en simpel sandhed. Alligevel kommer der hele tiden nye forsøg på at forplumre denne sandhed.

Læs også
Langt over tusinde personer er i år blevet stoppet ved grænsen og nægtet indrejse i Danmark – nu forlænger regeringen den midlertidige grænsekontrol

 

https://denkorteavis.dk/2017/tysk-politirapport-national-graensekontrol-giver-en-klar-gevinst/?print

 

https://denkorteavis.dk/2017/politikerne-forer-borgerne-bag-lyset-med-et-kaempemaessigt-dobbeltspil-om-graensekontrol/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…