En række danske virksomhedsledere synes ligeglade med, om Danmark går i opløsning som nation

Anders Barsøe, direktør Letz Sushi (Foto: Slærmprint YouTube)

På torsdag har Folketinget tredjebehandling af et lovforslag om det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken.

 

Forslaget drejer sig om flygtninge, der har midlertidig beskyttelse i Danmark. Typisk er de flygtet fra krig.

 

Tidligere har det været sådan, at de fleste af disse flygtninge bare er blevet i Danmark, selv om der er blevet så fredeligt i hjemlandet, at de godt kunne vende hjem.

 

Men det ny forslag sigter mod, at flygtningene skal vende tilbage til deres hjemland, når der er fredelige områder, hvor de kan leve.

 

Dermed kan de bidrage til opbygningen af deres land. Samtidig lettes det store pres fra flygtninge og indvandrere på det danske samfund.

 

Nation, kultur og økonomi

Hvis det ikke sker, begynder Danmark at gå i opløsning som nation.

 

Vi vil få et land, der bliver præget af meget fremmede kulturer. Et land med stadig større parallelsamfund. Med øget kvindeundertrykkelse. Med øget voldskriminalitet. Med mindre demokratiske holdninger.  Med flere dårligt uddannede. Med kraftigt øgede offentlige udgifter.

 

Dertil kommer økonomiske hensyn: Ifølge Finansministeriet står den ikke-vestlige indvandring i øjeblikket det danske samfund i cirka 36 mia. kr. om året.

 

Virksomheder og journalister agiterer for masseindvandring

Op til Folketingets behandling af lovforslaget torsdag agiterer virksomheder alligevel voldsomt for, at flygtninge skal have lov at blive i Danmark, selv hvis der er fred i hjemlandet. Det fik man et indtryk af i TV2 Nyhedernes tophistorie i går mandag aften kl. 21.30.

 

Læs også
Arbejdsgivere bruger deres position til at misinformere befolkningen om indvandring og beskæftigelse

Disse virksomheder vil have os til at tro, at de kommer i økonomiske vanskeligheder, hvis det ikke sker.

 

Denne agitation bliver særdeles villigt hjulpet på vej af Journalistisk Venstreparti, der i medierne hele tiden er ekstremt aktive med at sælge deres politisk korrekte budskab til danskerne:

 

Ikke-vestlig, ofte muslimsk masseindvandring til Danmark er godt! Jo mere af den, jo bedre!

 

Nu pumper journalister så løs med citater fra virksomhedsledere, der bekæmper de hjemsendelser af flygtninge, som et bredt flertal i Folketinget vil beslutte sig for.

 

Stærkt fortegnet billede

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft. Det kan være folk med en særlig ekspertise. Eller det kan være folk, der kan hjælpe os ud af særlige problemer med mangel på arbejdskraft.

 

Der er dog ingen, der har sagt, at vi skal tiltrække denne arbejdskraft gennem masseindvandring og permanent ophold i Danmark. Det kan gøres selektivt og med ordninger, som sigter direkte mod at skaffe arbejdskraft i en periode. Hånd i hånd med en teknologi, der sparer arbejdskraft.

Læs også
Generalstabschef advarer: “Masseindvandringen er den største trussel mod Østrigs sikkerhed “

 

Men flere virksomheder, der blander sig i den aktuelle debat, giver indtryk af, at vi ikke kan skaffe den fornødne arbejdskraft, med mindre vi giver alle flygtninge permanent ophold i Danmark.

 

De giver et stærkt fortegnet billede af, hvor store huller der vil opstå i danske virksomheder, hvis forslaget om hjemsendelser (”paradigmeskiftet”) gennemføres.

 

Indimellem antager disse overdrivelser direkte komiske former. Som når sushikæden Letz Sushi over for TV2 beskriver det som et stort problem, hvis de ti flygtninge, som de har ansat, må rejse hjem.

 

Ligeglade

For det første er der en tendens til kraftig overdrivelse af krigsflygtninges betydning for dansk økonomi. Mange af dem er ikke i arbejde. Mange af dem i arbejde, har ikke rigtige job, men såkaldte IGU-job med tilskud og uddannelsesforløb.

 

For det andet udviser en række virksomheder en rystende ligegyldighed over for, hvad det betyder for det danske samfund, hvis man stort set lader alle, der kommer hertil, blive i landet.

 

Læs også
Antallet af voldanmeldelser er steget dramatisk – masseindvandringen sætter sine spor

Man gider ikke engang skelne mellem en nyttig arbejdskraft, der tager arbejde her i landet for en tid, og så en permanent tilstrømning af migranter. Man gider ikke engang forholde sig til de dybtgående ændringer og problemer, som ikke-vestlig masseindvandring påfører vores samfund.

 

Disse virksomhedsledere er ligeglade – nogle af dem føler sig måske endda som særligt gode, fordi de vil åbne for en massetilstrømning til Danmark.

 

Kynisme

Vi har på det seneste oplevet flere skandaler leveret af kyniske erhvervsfolk:  Danske Bank og hvidvasken, svindel med udbytteskat er et par af eksemplerne.

 

Den samme kynisme kan man spore, når erhvervsfolk i Danmark forsøger at give indtryk af, at vi skal smække dørene op for ikke-vestlig massetilstrømning, fordi det både er moralsk rigtigt og økonomisk nødvendigt.

 

Disse røster svigter. De svigter den fælles kultur, som binder os sammen i Danmark. De svigter den stærke sammenhængskraft og tillid, som denne fælles kultur skaber i vores samfund.

 

Man lægger et mediepres på danskere, for hvem dette fællesskab er afgørende. De skal nærmest føle sig forkerte og uansvarlige, fordi de insisterer på nationen, kulturen og fællesskabet.

Læs også
Fri os for den selvopgivende holdning, der lader mange mennesker komme til Danmark, som slet ikke burde være her

 

Enorme ændringer i befolkning og kulur

Men de uansvarlige er dem, der har ladet stå til i forhold til den ikke-vestlige indvandring, og dem, der ønsker at gøre det i dag.

 

Denne uansvarlige holdning skaber meget omfattende ændringer i befolkningens sammensætning.

 

Det enorme omfang af disse ændringer kan blandt andet studeres hos Danmarks Statistik. Ifølge en fremskrivning vil antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark vokse til 867.258 i 2060.

 

Selv om der er sket en opbremsning i indvandringen, så vil forskellen i fødselstal skabe denne enorme forandring i befolkningens sammensætning. Med de konsekvenser for vores nation og vores kultur, som det indebærer.

 

Måske ved de erhvervsfolk, der i disse dage oplader deres røst, ikke dette. Eller måske er de bare ligeglade.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…