Det forties, at skyderierne i Rungsted var et opgør mellem indvandrere – den stramme udlændingepolitik angribes fra flere sider

Søndagens blodige skyderier i Rungsted var et opgør mellem indvandrerbander. Men det måtte befolkningen tilsyneladende ikke få at vide.

 

De ledende politifolk i Nordsjælland sagde intet om indvandrere. De politisk korrekte journalister i aviser og på TV sagde intet om indvandrere.

 

En af de sigtede har et dansk navn, mens de fire andre sigtede har et ’udenlandsk klingende navn’, som det hedder i Ekstra Bladet.

 

Og jo, der er også nogle danskere involveret i disse bandeaktiviteter. Men banderne har i meget høj grad deres rødder i en voldskultur fra Mellemøsten og østligere dele af den muslimske verden.

 

BT og Ekstra Bladet lægger vægt på at beskrive den dræbte i skyderierne som ”en god fyr” ifølge familie og venner.

 

Derimod blev der knap nok skrevet om de indvandrermiljøer, der påtvinger det danske samfund en voldelighed, som vi ikke tidligere har kendt.

 

’Udskiftning’ af befolkningen

Dette er ikke et enestående eksempel.

 

Fra alle sider forsøger de politisk korrekte kræfter at angribe den stramme udlændingepolitik, som er blevet til efter et stort pres fra den danske befolkning.

 

I årevis har flertallet af danskere krævet, at der kom styr på indvandringen fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

Dette folkelige pres blev især støttet af Dansk Folkeparti, men også af Venstre og andre borgerlige partier.

Læs også
Skudopgør mellem indvandrere forvandlede fredeligt caféliv ved Strandvejen til et helvede

 

Der er gennemført betydelige stramninger i udlændingepolitikken. Alligevel sker der fortsat en dramatisk ændring i den danske befolknings sammensætning.

 

Danmarks Statistik forudser nu over 867.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark i 2060. Og denne ’udskiftning’ af den danske befolkning vil fortsætte, med mindre man er meget konsekvent med at styre indvandringen.

 

Men stærke kræfter forsøger tværtimod at nedtone de alvorlige problemer. For eksempel ved at nedtone, at skyderierne i Rungsted havde indvandrerbaggrund.

 

Børnene på udrejsecenteret

Et lignende mønster har vi set i en anden stor aktuel sag, nemlig debatten om forholdene på udrejsecenter Sjælsmark.

 

Her har Røde Kors, DR og TV2 ført regulær valgkamp for rød blok – specielt de dele af rød blok, der ønsker den stramme udlændingepolitik rullet tilbage: De Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet.

 

Læs også
Nye tider i Danmark: Asylansøgere røvede 92-årig dame og efterlod hende bevidstløs, men bliver sandsynligvis ikke udvist

Fredag kørte de to TV-stationer store indslag, der skabte indtryk af, at der var alvorlige humanitære problemer på Sjælsmark.

 

Man måtte forstå, at de forhold, som blev budt især børnene på centeret, var forfærdende. TV-journalisterne overtog fuldstændig ukritisk det billede, som nogle forældre på centeret forsøgte af male af situationen.

 

Røde kors og røde politikere

Samtidig pustede Røde Kors meget voldsomt til ilden. Organisationens egne psykologer lavede en rapport, der konkluderede, at en stor del af børnene på Sjælsmark havde psykiske skader, der sandsynligvis kunne give dem en psykiatrisk diagnose.

 

Man indkaldte så til et pressemøde, der skulle bringe budskabet om børnenes elendighed videre. Til stede på pressemøde var blandt andet Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten og Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale.

 

De stillede sig velvilligt til rådighed for journalister, der bad dem om at uddybe, hvor forfærdeligt det hele var på Sjælsmark.

 

Ombudsmanden, der forsvandt

Men når man ser nærmere efter, er der noget mærkeligt i dette asylpolitiske fremstød fra Røde Kors.

 

Det er ikke længe siden, at Folketingets Ombudsmand konkluderede, at rammerne på Sjælsmark i det store og hele var forsvarlige. Han havde enkelte forslag til forbedringer.

 

Denne afgørende røst i sagen blev fuldstændig fortiet af TV-stationerne, af Røde Kors og af de tilstedeværende røde politikere!

 

Det var udlændingeminister Inger Støjberg, der måtte gøre opmærksom på dem. Ellers var vi andre blevet ført bag lyset.

 

Røde Kors og Journalistisk Venstreparti var påfaldende ukonkrete, når de skulle forklare, hvad der var så forfærdeligt ved centeret.

 

En TV-journalist interviewede en asylsøgende kvinde på centeret, der havde tårer i øjnene. Men da hun skulle nævne et konkret problem, var det, at hendes barn ikke brød sig om de fast spisetider …

 

Forældrene fastholder børnene på centeret

Der er ingen grund til at betvivle, at en hel del af børnene har det dårligt med at skulle bo på sådan et center gennem længere tid. Det er meget forståeligt.

 

Men det er efter alt at dømme forkert, når man forsøger at give det indtryk, at børnenes problemer skyldes elendige forhold på centeret – jævnfør ombudsmanden.

 

Problemets kerne er jo, at forældrene fastholder børnene på et sådant center igennem meget lang tid, fordi de håber, at de på et eller andet tidspunkt kan få asyl.

 

Det står de fleste af dem frit for at rejse hjem, hvis de ønsker det. Men de forsøger at presse det danske samfund til at give dem permanent ophold.

 

Det ville være et kæmpesvigt mod danskerne, hvis man gav efter, hver gang et sådant pres blev forsøgt.

 

Den underliggende dagsorden for Røde Kors, røde partier og røde journalister er: Udhuling af en stramme udlændingepolitik, flere ikke-vestlige indvandrere til Danmark – og støtte til rød blok i valgkampen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…