Udenlandske kriminelle nyder det søde liv i danske fængsler – nu skal det frem, hvorfor de ikke afsoner i udlandet

Arkivfoto af asylansøgere fra en anden sammenhæng

Danske fængsler er attraktive for udenlandske kriminelle, som anser et ophold her som ren rekreation i sammenligning med fængselsforholdene i deres hjemlande.

 

”Det er meget anderledes end fængslerne i mit land. Her er det ligesom et femstjernet hotel. De giver os penge, og der er meget gode forhold. Det er faktisk en fornøjelse at sidde i fængsel her i Danmark.”

 

Sådan lød det i marts 2014 fra rumænske Dumitru Pacuta, som afsonede en dom i Nyborg Statsfængsel på tre år for i alt 24 indbrud.

 

”Det er jo tudetosset. Vi belønner faktisk denne mand og en god del af den pænt store gruppe af indsatte i danske fængsler, som kommer fra Østeuropa, for at tage her til landet og begå kriminalitet,” sagde Peter Skaarup (DF) dengang til Den Korte Avis.

 

Forholdet har længe været en torn i øjet på Dansk Folkeparti, som nu har fået gennemtrumfet, at udenlandske kriminelle skal afsone i udlandet.

 

Har fået afsat ti millioner kroner på finansloven for 2019

Under finanslovsforhandlinger i efteråret lykkedes det således for Dansk Folkeparti at få afsat ti millioner kroner til etablering af et fængsel for udenlandske kriminelle i udlandet, samt at forpligte regeringen til at undersøge mulighederne.

 

Således hedder det blandt andet i aftalen:

 

”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at udvisningsdømte kriminelle ikke skal belaste det danske fængselsvæsen og det danske samfund. Derfor bør de fremfor at afsone i danske fængsler afsone deres straf i udlandet,” og videre hedder det:

 

”Regeringen er allerede i tæt dialog med et konkret partnerland, som har udvist stor interesse for at indgå i realitetsforhandlinger med henblik på at indgå en aftale snarest muligt. Der afsættes en reserve på 10 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. årligt i 2020-2021.”

 

Lige siden har der svirret rygter om finansiering af et nyt fængsel ved Litauens hovedstad Vilnius, hvor blandt andet Folketingets Retsudvalg har været på besøg i forbindelse med fængselsplanerne.

Læs også
Tidligere efterforsker og politileder: Kriminelle udlændinge smides ud af Danmark, men mange vender tilbage – der skal to ting til for at stoppe dem

 

Men udover, at man forhandler med et modtagerland, som altså skulle være Litauen, har regeringen været totalt tillukket om både land og forhandlingernes forløb

 

Nu vil Dansk Folkeparti rykke for en orientering

Nu er Dansk Folkeparti imidlertid ved at blive utålmodige.

 

”Tiden går, og vi kan ikke blive ved med at svæve i uvished. Selvfølgelig er den slags forhandlinger omgærdet af stor fortrolighed, men der må være en grænse,” siger Peter Skaarup, som i øvrigt også er formand for Folketingets Retsudvalg, til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg vil nu rykke justitsministeren om ikke for andet, så for at få en status på forhandlingerne.”

 

Danske fængselsforhold tiltrækker udenlandske kriminelle

Peter Skaarup understreger, at sagen har høj prioritet for Dansk Folkeparti.

Læs også
Udenlandske kriminelle glæder sig – regeringen holder hånden over dem

 

”Udenlandske kriminelle, der skal udvises, har ikke noget at gøre i de mere eller mindre lukseriøse danske fængsler. De skal afsone i et fængsel, som ligger langt under de danske standarter,” siger Peter Skaarup og understreger:

 

”Den danske fængselsstandart er i sig selv tillokkende for udenlandske kriminelle, da det i værste fald ikke så slemt for dem at blive opdaget. Derfor er det vigtigt signal at sende, at de havner i et fængsel med meget lav standart.”

 

”Og,” tilføjer Peter Skårup, ”de udlændinge, der ikke kan udvises, vil ved løsladelse blive transporteret direkte fra det udenlandske fængsel og til tålt ophold på Lindholm, og så snart, det er muligt, vil de herefter blive eskorteret tilbage til deres hjemland.”

 

Nu er hver femte indsat i danske fængsler er en udlænding

I det øjeblik, det lykkes for regeringen at få forhandlet en aftale om et fængsel i udlandet på plads, vil der blive god plads i de danske fængsler.

 

Af Kriminalforsorgens seneste statistik fremgår det, at der i 2017 var i alt 2.166 strafafsonere i de danske fængsler.

 

Af dem var de i alt 448 udenlandske statsborgere. Det svarer til, at hver femte indsat i de danske fængsler i 2017 er udlænding.

 

Her er det især somaliske statsborgere, der fylder godt op med 44 strafafsonere.

 

Tyrkiske statsborgere kommer ind på andenpladsen med 40 strafafsonere, medens de rumænske kriminelle ligger på en tredjeplads med 34 strafafsonere.

 

Det skal understreges, at tallene her udelukkende omfatter strafafsonere i fængslerne og ikke de indsatte i landets arresthuse.

 

Lang hovedparten af dem, der sidder her, har endnu ikke fået en dom, medens dem, der er dømt, har fået en så kort dom, at flytning ikke kan komme på tale.

 

Sammenlagt var der i danske fængsler og arresthuse i alt 3.449 indsatte i 2017 og af dem var de 978 udenlandske statsborgere.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2018/nu-skal-udenlandske-kriminelle-ikke-laengere-raahygge-sig-i-danske-luksusfaengsler-de-vil-formentlig-blive-deporteret-til-litauen/

 

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/kriminalforsorgens-statistik-2017-2-udgave.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…