Smittefare fra vildsvin får nu Polen til at planlægge 1200 km langt grænsehegn

I kampen for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark og dermed beskytte dansk svineeksport er regeringen og Dansk Folkeparti torsdag den 22. marts 2018 blevet enige om etableringen af et vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse.

 

Begrundelsen er, at en milliardeksport af svinekød på 11 milliarder kroner årligt er truet. I alt er den danske svineeksport på 30 milliarder kroner årligt, men hvis Danmark udsættes for et udbrud af afrikansk svinepest, vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke.

 

Tanken er, at et hegn skal holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere. Fremover vil det være tilladt at skyde vildsvin også om natten.

 

Det kræver en ny lov at etablere hegnet, der skal strække sig knap 70 kilometer langs grænsen. Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, mens det graves cirka 50 centimeter ned i jorden.

 

Hegnet får ingen indflydelse på vejtrafikken, og der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser grænsen.

 

Foruden hegnet hæves bødestørrelsen for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Bøderne kan f.eks. falde ved utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.

 

Svinepest i Østeuropa

Siden 2014 er der i Polen registreret 108 tilfælde af sygdommen i tamsvin og 1415 blandt vildsvin og ifølge miljø- og fødevareministeriet er der senest fundet afrikansk svinepest i Tjekkiet.

 

Populationen af vildsvin antages at være voksende. I Frankrig har flokke af vildsvin ført til ødelæggelse af græsgange, der anvendes til malkekøer. I Frankrigs nordøstlige Haut-Rhin-afdeling blev fænomenet så alvorligt, at landmændene i januar har stilet krav om udryddelsen af vildsvinene.

 

Sygdommen udgør ingen fare for mennesker, men kan udrydde hele besætninger. Sygdommen er udbredt i Rusland, og der er desværre stadig ingen kur eller vaccine mod den, og erfaringer fra Spanien og Portugal viser, at hvis sygdommen først er udbredt, kan det tage mere end 30 år at udrydde den.

 

Polen planlægger også at bygge et 1.200 km grænse hegn

Læs også
Østrig i chok: Lækket efterretningsrapport anslår, at landet i år vil modtage op til en halv million flygtninge

I øjeblikket er det i Polen kun jægere, der prøver at stoppe vildsvinene, og der sker jævnligt indtrængen. Polen har derfor besluttet at bygge et hegn langs den østlige grænse senest i 2020 for effektivt at tackle afrikansk svinepest. Formålet er ligesom i Danmark at forhindre sygdommen sprede sig i Polen med sygdomsbærende vildsvin. Det skriver Effektivt Landbrug.

 

Hegnet vil strække sig over 1.200 km langs grænsen til Ukraine, Rusland og Hviderusland. Stålhegnet forventes at blive to meter højt. Det vil også blive nedfældet i jorden for at forhindre dyrene i at grave sig under hegnet.

 

Omkostningerne til arbejdet anslås til at være over 56 mio. euro (omkring 420 mio. kr.). Omkostningerne ved etableringen af det danske vildsvinehegn er ikke oplyst.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…