Udenrigsudvalget: Opvisning i venstrefløjens selvretfærdige automatreaktioner på Israel

Forleden var der et møde i Udenrigsudvalget. Her mødte ikke mindre end fem ærkeengle fra den danske venstrefløj op for at stille spørgsmål til udenrigsminister Ander Samuelsen om situationen i Gaza. De fem var Christian Juhl (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Martin Lidegaard (RV) og Mogens Lykketoft (S).

 

Fyldte med den hvidskuredes selvretfærdighed krævede de en redegørelse ”for situationen i Gaza, herunder om israelernes brutale fremfærd mod civile demonstranter, og den danske regerings holdning til den fortsatte militære besættelse af de palæstinensiske territorier og kontinuerlige udvidelser af bosættelser i Østjerusalem og på Vestbredden”.

 

Og det er der jo ikke noget nyt i! Det er business as usual, at venstrefløjen er i stand til at overbevise sig selv om, at Israel er aggressor, selv om landet ikke gør andet end beskytte sig mod Hamas raketter, mortergranater, drager med brændbar væske og forsøg på nedbrydning af grænsen og kidnapning af israelere. Venstrefløjen går helt som sædvanligt terrororganisationen Hamas ærinde.

 

Det er også business as usual, at FN og venstrefløjen her er helt på linie. Begge er i stand til at abstrahere fra det grundlæggende: at Israel forsvarer sig imod angreb iscenesat og udført af terrororganisationen Hamas. De bebrejder ikke Hamas dets magtanvendelse overfor Israel, de bebrejder derimod Israel, at det i dets forsøg på at forsvare sig anvender for megen magt og ender med at undertrykke palæstinensernes ret til demonstration. Det kan man da kalde at rette bager for smed!

 

De borgerlige partiers svigt

Men værre end venstrefløjens automatreaktioner er det, at folketingets liberale partier i skikkelse af Venstre, Konservative og Liberal Alliance efterhånden har ladet sig fedte sådan ind i Venstrefløjens syn på Mellemøstkonflikten, at de blot gentager venstrefløjens dogmer Mellemøstpoitikken. Dette blev   udstillet, da udenrigsminister Anders Samuelsen i Udenrigsudvalget forsvarede sig mod spørgernes kritik af, at den danske regering ikke var aktiv nok i sin støtte til FN og Gaza. Udenrigsministeren afviste kritikken ved at henvise til, at Danmark skam bidrager til UNWRA (FNs organisation til støtte for palæstinensiske flygninge) og støtter UNHRC (FNs Menneskerettighesråd)

 

Det kunne ikke godt være værre. Støtte til UNWRA er iflg USA, Schweiz og flere andre den bedste måde at sikre på, at der aldrig kan findes en løsning på det palæstinensiske problem. UNWRA fastholder de palæstinensiske flygtninge og deres mange efterkommere i en evig flygtningestatus, der kun kan retfærdiggøre, hvis man seriøst tror, at alle de ca 10 millioner palæstinensiske flygtninge, hvoraf de allerfleste aldrig har været i Israel, alle skal vende tilbage til Palæstina. Hvis UNWRAs plan skal realiseres, skal Israel smides i havet. Men er det virkelig udenrigsministerens holdning? Udenrigsministeren burde som USA og andre overveje, om ikke Danmarks støtte til UNWRA burde ophøre. UNWRA organisationen er sammen med UNESCO og UNHRC et yderligere eksempel på, hvordan FN er blevet en dybt dysfunktionel organisation, der modarbejder de ideale intentioner, som organisationen er grundlagt på.

 

Et andet eksempel er som anført ovenfor UNHRC. USA har netop meddelt, at det deltager ikke mere i UNHRCs farce, hvor verdens mest systematiske krænkere af menneskerettighederne sidder og dømmer Israel og andre for deres brud på menneskerettighederne, men deres egne massive krænkelsr går upåtalte hen.  
Også vi burde melde os ud. Når man som UNHRC sætter Kina, Venezuela og Cuba til at vogte over menneskerettighederne i verden, så svarer det til, at man sætter ræven til at vogte høns.

 

Palæstinenserne har aldrig forspildt en lejlighed til at forspilde en lejlighed

Endelig er der så yderligere en grund til, at det er skuffende, at de liberale og borgerlige partier for indeværende ikke markerer sig med en positiv og selvstændig holdning i Mellemøstspørgsmålet. Grunden er, at Trump sandsynligvis i den allernærmeste fremtid vil åbenbare sin længe ventede fredsplan for Mellemøsten. Trump har netop i denne uge sendt sine to toprådgivere Jared Kushner og Jason Greenblat til Mellemøsten, hvor de skal præsentere Israel, Egypten, Saudi Arabien, UAE og Qatar om indholdet af planen, så disse stater får mulighed for at forholde sig til udkastet. Palæstinenserne har helt symptomatisk meddelt, at de ikke vil mødes med de to udsendinge pga USA’s ambassadeflytning. Og FN og den hjemlige venstrefløj vil heller ikke have noget med det at gøre. Holdningen her synes at være, at Trump er en vanvittig præsident, som man som et menneske med sund fornuft ikke kan have noget med. Men Trump er altså USA’s folkevalgte præsident, og dette fredsudspil kan vise sig at berede vejen for en løsning, hvad ingen andre endnu har formået. Er det virkelig den borgerlige regerings holdning, at den ikke aktivt vil gå ind og støtte Trumps forsøg. Den borgerlige regering burde undsige palæstinenserne og FN, for deres manglende vilje til at forhandle en fred. Men nej. Også de borgerlige støtter fortsat og traditionelt venstrefløjens og FNs alt eller intet politik i fredsprocessen? Man skal have to hoveder at tage sig til.

 

Hvad er egentlig grunden til, at regeringen ikke helt anderledes træder i karakter i dette spørgsmål og sætter den reaktionære og virkelighedsfornægtende venstrefløj på plads? Udenfor DF er der jo også i andre partier enkeltpersoner, som væmmes over Mogens Lykketoft og hans næsten religiøst bestemte had til den jødiske stat, der på fantastisk vis og mod alle odds har overlevet 70 år. Lad os få et turn aound, så vi kan blive allieret med Israel, hvis værdier, menneskesyn og samfundsmodel vi støtter.

 

Og lad os jo før jo bedre komme fri af den golde og umenneskelige Mellemøstpolitik, som aktører som Lykketoft har påduttet os gennem 40 år.

 

Læs også
USA støtter Israel mod EU

Billedet er medtaget, fordi det på enestående vis klargør, hvordan Palestinian Authority (PA) kommunikerer til sin befolkning, hvordan palæstinenseres ret til at vende hjem skal forstås. Hvor blev den jødiske stat af? 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…