Undertrykkelse af befolkningernes ytringsfrihed er en uundgåelig følge af det voksende antal muslimer i europa

Myndighedernes undertrykkelse af egne befolkninger i Europa stiger i takt med, at muslimernes antal stiger.

 

Årsagen til den sammenhæng er, at des flere muslimer der er, des større er samfundenes problemer, og des større er behovet for at undertrykke de flere og flere borgere, der vredt protesterer.

 

Når muslimernes andel af befolkningen vokser lyder der også flere og flere krav om at tilpasse samfundets indretning til islam. I samme åndedrag oplever man et stigende antal muslimer kræve at kritik af islam stoppes. Og man oplever europæiske myndigheder tilpasse sig sådanne krav.

 

Det rammer blandt andet ytringsfriheden på en måde, man for få år siden troede, var utænkelig.

 

Ytringsfriheden

Aktuelt afspejles det tydeligt i censuren på de sociale medier, og det vil tage til. Med trusler om milliardbøder har EU tvunget IT-giganterne Facebook, Twitter, YouTube, Google og Microsoft til at holde et skarpt øje med “ukorrekte ytringer”. Det har fået dem til selv at uddanne særlige had-sporhunde, lukke hjemmesider og konti, og jævnligt, i bedste DDR stil, at rapportere ind til EU.

 

Men ikke nok med det. Nu har EU selv oprettet en komite´ bestående af 39 mediefolk med speciale i Fake News, nærmere betegnet “High Level Group on Fake News and online Disinformation”. Det fortæller Morten Messerschmidt om i Ekstra Bladet (20.1) med titlen “EU-råd vil stoppe fremmedfjendske danskere på nettet”.

 

Reelt er der tale om venstreorienterede og andre politisk korrekte kulturradikale, der vil kontrollere kritiske ytringer rettet mod EU, globaliseringen og muslimer. Messerschmidt sammenligner EU’s nye komite´ med Vogternes Råd i Iran. Vogternes Råd har som opgave at overvåge, om der regeres i overensstemmelse med islam, mens EU-komitte´en skal overvåge, om der i Europa bliver kommunikeret i overensstemmelse med den politiske korrekthed.

 

EU har flere fordele ud af dette initiativ. Ud over at få stadigt større kontrol, så ligger også definitions-fordelen her. Det er EU der bestemmer, hvad der er intolerante og hadefulde ytringer, og hvad der er Fake News. Det er i andre ord et diktatur, hvorunder ytringsfriheden langsomt kvæles. Som tiden går, udvikler EU sig i en stadig mere uhyggelig retning. EU bliver mere og mere en junta.

 

Den tiltagende undertrykkelse vil resultere i stadigt større polarisering, og deraf følgende endnu større spænding. Europa er nu som en trykkoger, og ikke nok med, at man har blokkeret ventilen, så skrues der også op for varmen i kraft af, at muslimernes antal tiltager.

 

Amerikanerne oplevede samme tendens, da Obama var præsident.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Sharia presser på i Nordamerika

I U.S.A havde man, mens Obama var præsident, en forsøgsordning kørende i Miami i Florida. Den gik i al sin enkelhed ud på at skærme muslimer fra kritik, ved at omgå retten til ytringsfrihed i første amendment i den amerikanske grundlov – “the constitution”.

 

Kunstgrebet var at differentiere mellem “hatespeech”, som kort og “godt” gik ud på, at hvis det sker som del af en religion såsom imamers forkyndelse, så ville det være fredet på grund af religionsfriheden, som også er sikret i den amerikanske grundlov, mens hvis det sker som følge en kritik af islam og muslimer, så ville det være forbudt “hatespeech” og strafbart.

 

Den manøvre ville med et slag væsentligt reducere det amerikanske samfunds muligheder for at forsvare sig selv overfor tiltagende islamisering, og den allerstørste hindring for islam ville være elimineret, og vejen ville ligge åben for sharia.

 

Det første skridt på den vej blev taget i Miami den 13 oktober 2016 hvor differentiering på forsøgsbasis blev ændret til en resolution der fordømmer al vold og “hatespeech” rettet mod muslimer. (Kilde : Geller Report 21/10 2016).

 

Det var meningen, at denne linje som blev udstukket af Obama, skulle videreføres af Hillary Clinton, og gøre lignende resolutioner gældende i hele U.S.A. At Trump vandt valget blev i første omgang Nordamerikas redning, så det var for at udtrykke det på amerikansk et “close call”.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Storbritannien er ligesom Sverige godt “nede i sækken”

For Storbritannien derimod har sharia så godt tag i landet, at kritiserer man islam på de sociale medier, så er der stor risiko for, at politiet kommer og banker på døren.

 

Myndighederne diskriminerer deres egne – de oprindelige befolkninger

Der findes ikke andre ord for det der sker i U.S.A og Europa for tiden end undertrykkelse af, og overgreb på de oprindelige befolkninger.

 

Ofte sker der det som i Miami, eller som det eksempelvis foregår på facebook, at ikke nok med, at der sættes en prop i ventilen så folk ikke kan ytre sig, og vreden ikke kan komme ud. Der skrues også vedblivende op for varmen gennem en helt uholdbar influx af mennesker, fortrinsvist fra ikke vestlige muslimske lande. Dertil skævvrides der oveni, ved at diskriminere de oprindelige befolkninger.

 

De nytilkomne får fordele, som ikke er den almindelige borger forundt – det mangedobler trykkogerproblemet. Som i Miami så gøres der indhug i befolkningens væsentligste frihedsrettighed, og i Danmark favoriseres folk med flygtningestatus på bolig- og arbejdsmarkedet, og det sker samtidigt med, at mange folk i forvejen føler sig invaderet, utrygge og presset på velfærden.

 

Skævvrides der oven i undertrykkelse af en befolkning, så er resultatet vrede, uro og i yderste ekstrem revolution. Når der skævvrides med islam som deltager, hvor sharia gives nogle fortrin, samtidig med at frihedsrettighederne stækkes, så er resultatet undergang.

 

Læs også
Facebook truer med lukning af Trykkefrihedsselskabets side for at nævne Tommy Robinsons navn

Nu har EU så, med etableringen af et europæisk “Vogternes Råd”, skruet yderligere op for afmonteringen af ytringsfriheden i Europa.

 

Det holder ikke i længden – ikke for os.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…