Nu er over hvert femte nyfødte barn i Danmark af udenlandsk herkomst

Foto: Steen Raaschou

Uanset hvor mange stramninger regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører på udlændingeområdet, sker der alligevel snigende udtynding af den danske befolkning, som der ikke umiddelbart kan lovgive imod.

 

Det handler ikke mindst om antallet af børnefødsler.

 

Sidste år blev der født 61.397 børn i Danmark. Af dem blev de 77,8 procent født af danske kvinder. Det svarer til 47.771 danskfødte børn i 2017.

 

Kvinder fra ikke-vestlige lande fødte 15,5 procent af samtlige børn i Danmark i 2017. Det svarer til, at i alt 9.487 børn af ikke-vestlig oprindelse blev født i Danmark sidste år.

 

Derimod er kvinder fra den vestlige verden mere tilbageholdende med at føde børn. I 2017 blev 6,7 procent eller i alt 4.139 af samtlige nyfødte børn i Danmark dette år født af vestlige kvinder.

 

Tilbage står således, at over hvert femte eller næste hvert fjerde barn, der blev født i Danmark i 2017, havde flygtninge- og indvandrebaggrund.

 

Der bliver færre og færre fødedygtige danske kvinder

Målt over den femårige periode 2013 – 2017 er antallet af danske kvinder i den normalt fødedygtige alder fra 16 og til og med 45 år faldet dramatisk.

 

Til gengengæld er antallet af især ikke-vestlige kvinder i samme alder steget kraftigt.

 

I 2013 var der i alt 890.591 danske kvinder i den pågældende alder og de udgjorde dermed 84 procent af samtlige.

 

I 2017 var deres antal faldet med næsten 20.000 til i alt 870.820, og deres andel af samtlige kvinder i den pågældende alder faldt således sidste år til 80,8 procent.

Læs også
Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med

 

Samtidig faldt deres andel af nyfødte fra 81,4 procent i 2013 helt ned til 77,8 procent i 2017.

 

Til gengæld stiger antallet ikke-vestlige kvinder og deres fødsler

Faldet i antallet af danske kvinder i den normalt fødedygtige alder opvejes til gengæld af stigningen i antallet af ikke-vestlige kvinder, hvilket primært vil sige flygtninge og dermed for langt de flestes vedkommende også muslimer.

 

Tilbage i 2013 var der i alt 110.371 ikke-vestlige kvinder i Danmark i alderen 16 – 45 år, og de udgjorde dengang 10,4 procent af samtlige kvinder i Danmark i den alder.

 

I 2017 var deres antal steget til 132.254 og deres andel af samtlige kvinder i den pågældende alder steget fra de nævnte 10,4 procent til i alt 12,3 procent.

 

Samtidig steg deres andel af nyfødte fra 12,8 procent i 2013 til de nævnte 15,5 procent i 2017.

 

Læs også
Udskiftning af svenskere: I forhold til antallet af etniske svenskere udgør flygtninge og vestlige og ikke-vestlige indvandrere nu næsten halvdelen

Også kvinder fra vestlige lande har en stigende andel af nyfødte

Samme udvikling som blandt ikke-vestlige kvinder gør sig også gældende for kvinder af vestlig oprindelse, men dog i langt mindre målestok.

 

De udgjorde i 2013 i alt 5,6 procent af samtlige kvinder i alderen 16 – 45 år og fødte det år 5,8 procent af samtlige nyfødte i Danmark.

 

I 2017 var deres andel af den kvindelige befolkning i Danmark i den pågældende alder stegt til 6,9 procent, og deres andel i antallet af børnefødsler var steget til 6,8 procent.

 

Her er det især rumænerne og polakkerne, der fører sig frem med børnefødsler.

 

For rumænernes vedkommende en fordobling fra 311 nyfødte i 2013 til 667 nyfødte i 2017, medens polakkernes fødselstal steg fra 644 i 2013 til 756 nyfødte i 2017-

 

Syriske kvinder slår alle rekorder

Læs også
For første gang nogensinde: Antallet af familiesammenførte er nu højere end antallet af opholdstilladelser – og Venligboerne hjælper ivrigt til

Takket være ægtefællesammenføringer er antallet af syriske fødte bøn i Danmark nu på det nærmeste eksploderet.

 

I 2013 var de tyrkiske kvinder førende blandt de ikke-vestlige med i alt 1.011 nyfødte det år medens syriske kvinder det år lå helt i bund med blot 150 nyfødte.

 

Det er der nu ændret radikalt på.

 

Fra de nævnte 150 fødsler i 2013 steg de syriske børnefødsler i Danmark til ikke færre end 1.311 nyfødte i 2017.

 

Det betød, at de tyrkiske kvinder i 2017 blev forvist til en andenplads med 1.099 nyfødte det år.

 

Den voldsomme eksplosion i antallet af syriske børnefødsler skal ses i lyset af, at der i 2013 var 3.283 syriske kvinder i Danmark i alderen 16 – 45 år.

 

Læs også
Indvandringen til Danmark er slet ikke under kontrol – problemerne vokser fortsat, og snart kan de ikke længere stoppes

Takket være asyl til syriske mænd og de efterfølgende ægtefællesammenføringer var antallet af syriske kvinder i Danmark i den pågældende alder steget til ikke færre end 20.706 i 2017.

 

Familiesammenføringer og fødsler fordobler antallet af syrere

Uanset at regeringen og Dansk Folkeparti fører en stram asylpolitik, er det et faktum, at familiesammenføringer og fødsler underminerer intentionerne om at begrænse især antallet af muslimer i Danmark.

 

Det er syrerne et klassisk eksempel på.

 

I perioden 2013 – 2017 fik i alt 17.819 syrere asyl i Danmark.

 

Men hermed stopper det ikke.

 

Syriske familiesammenføringer løb i samme periode op i 3.910 ægtefæller og 8.867 børn eller i alt 12.777 personer, som blev hentet til Danmark.

Læs også
90-årig lå 11 timer alene på skadestuen uden vådt eller tørt og døde – imens vokser udgifterne til indvandrere

 

Dertil kommer de syriske børnefødsler i Danmark. De løb i perioden 2013 – 2017 op i tilsammen 3.386 fødsler.

 

Ud over de 17.819 syrere, som fik asyl, kom der således yderligere i alt 16.163 syrere til Danmark som følge af familiesammenføringer og fødsler. Altså næsten en fordobling.

 

Og det stopper ikke her

Langt de fleste syrere, som har fået opholdstilladelse, skal vente tre år med at søge om familiesammenføringer.

 

Det betyder, at de 5.995 syrere, som fik asyl i 2015, nu kan begynde at søge med alt, hvad det indebærer af en yderligere forøgelse af den syriske befolkning i Danmark, og som i øjeblikket per 1. januar i år tæller 40.978 personer, og hvoraf de 15.198 er børn under 15 år.

 

Den 1. januar 2013 udgjorde den syriske befolkning i Danmark 6.057 personer, og hvoraf de 2.007 var børn under 15 år.

 

På blot fem år er det således lykkedes for syrerne at blive den næststørste ikke-vestlige gruppe i Danmark. Den største er fortsat tyrkerne med 63.352 personer per 1. januar i år.

 

Men med det tempo, den syriske befolkning i øjeblikket udvikler sig i, er det kun et spørgsmål om tid, førend syrerne vil udgøre den største ikke-vestlige og overvejende muslimske gruppe i Danmark.

 

Omkring 87 procent af den syriske befolkning er således muslimer. (Wikipedia)

 

Artiklen er baseret på følgende tabeller i Danmarks Statistik:

 

http://www.statistikbanken.dk/FODIE (Tabelkode: FODIE)

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=VAN77&PXSId=181855&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 (Tabelkode: VAN77)

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…