Skal overskudsvarme fra Google, Apple og Facebook gå til gråspurve?

Danske politikere og embedsmænd er benovede over, at store firmaer som Google, Apple og Facebook vil anbringe deres datacentre i Danmark. Der ryddes områder (landbrugsjord eller skov?) og regnes med mange arbejdspladser, billig overskudsvarme og skat til Danmark. Det skulle glæde mig, om det sker – men der kan være tvivl om alle 3 punkter.

 

  1. Meget it-arbejde kan foregå fra udlandet.
  2. Overskudsvarmen bliver til glæde for fugle, hvis det bliver for dyrt at lede til byerne.
  3. Hvad angår skat, kan man efter de seneste skatteskandaler blive i tvivl, om udbyttet vil gå til udlandet, hvor firmaerne har deres hovedkontor.

 

De nye datacentre skal bruge store mængder strøm, som man helst ser komme fra vedvarende energi som vindmøller og solceller, men problemet er, at vindmøller kun leverer, når vinden blæser og solceller kun, når solen skinner. 80-100 dage om året leverer møllerne så lidt strøm, at det svarer til ca. 5% af elforbruget, og datacentrene skal bruge 100% strøm hele tiden.

 

Vindmøller kan IKKE dække datacentrenes elforbrug, for selv hvis der bygges mange flere vindmøller på land eller til havs, vil de alle stå stille, når der ingen vind er.

 

Natten mellem 8-9 nov. 2018 leverede Danmarks ca. 6000 vindmøller mellem 4-7 MW, hvor elforbruget var ca. 3000 MW, hvilket svarer til, at kun mellem 0,13 og 0,23% af strømmen kom fra vindmøller! (dkvind.dk). Heldigvis har vi nabolande med vandkraft og atomkraft.

 

Forsyningssikkerheden vil være usikker med ustabil vind og sol, så det vil blive nødvendigt med stabil backup i form af biomasse, som dækker ca. 74% af al vedvarende energi.

 

Biomasse består bl.a. af importerede træpiller og flis, der ved afbrænding udleder ca. 150% af CO2 i sammenligning med kul. Det kan undre, at man vil forbyde folks private brændeovne men tillader store brændeovne – kaldet kraftværker, der brænder så meget træ af, at det faktisk er med til at afskove store områder i verden til skade for biodiversitet og klima.

 

Biomassen kaldes CO2 neutral, fordi man regner med at tilplante tilsvarende mængder træ, men hvis man ved, hvor hurtigt træ kan brænde og hvor langsomt et træ vokser, er det ønsketænkning! Biomasse burde kaldes fossilt brændstof!

 

Det kan virke underligt, at politikere ikke kan forstå, at selv ved at bygge flere vindmøller, vil der være perioder, hvor det ikke blæser. Det kan man forstå på Vestkysten men måske ikke i Christiansborgs elfenbenstårn!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…