Risiko for overophedning af arbejdsmarkedet inden 2020

Fortsætter jobfesten i sit nuværende tempo, vil de ledige ressourcer allerede i 2019-2020 kunne komme ned på samme niveau som under overophedningen i 2007 og 2008. Det er tidligere end forventet i regeringens prognoser, men skiftende regeringer har systematisk undervurderet beskæftigelsesfremgangen. Der er risiko for, at historien gentager sig.

 

Et historisk opsving i beskæftigelsen er i gang. Siden lavpunktet i 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen vokset med over 200.000 personer og har i dag nået et rekordhøjt niveau. Det er positivt, for det bidrager til, at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Men den store beskæftigelsesfremgang betyder også, at presset på arbejdsmarkedet tager til, og der er aktuelt ikke tegn på en afdæmpning i opsvinget – tværtimod. Hvis det høje tempo fortsætter, kan arbejdsmarkedet løbe tør for ledige ressourcer inden for få år.

 

De seneste år er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med omkring 40-45.000 personer hvert eneste år. Derudover er fremgangen taget til i styrke, idet stigningen i lønmodtagerbeskæftigelsen i 1. halvår 2018 er den højeste siden 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den hastigt stigende beskæftigelse har betydet, at ledigheden er faldet med mere end 50.000 personer siden 2013. Aktuelt er bruttoledigheden på ca. 107.000 fuldtidspersoner, svarende til ca. 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Samtidig viser en række indikatorer, at presset på arbejdsmarkedet er stigende.

 

Skiftende regeringer har systematisk undervurderet opsvingets hastighed

Læs også
Danske virksomheder efteruddanner for 15 mia. om året

Regeringen offentliggjorde den 30. august Økonomisk Redegørelse, august 2018, hvor regeringen forventer, at beskæftigelsen vil stige med 46.000 personer i 2018. Det er en kraftig opjustering i forhold til sidste års økonomiske redegørelse i august, hvor regeringen forventede en stigning på 25.000 personer i 2018 – dvs. man forventer nu en næsten dobbelt så stor beskæftigelsesfremgang. Alene siden regeringens majprognose er beskæftigelsesfremgangen i 2018 opjusteret med 5.000 personer.

 

Skiftende regeringer har siden 2014 systematisk undervurderet beskæftigelsesfremgangen i Danmark. Det gælder særligt, når man kigger et år frem i tiden. Eksempelvis vurderede regeringen i 2016, at beskæftigelsen i 2017 ville stige med 24.000 personer, men den faktiske beskæftigelsesfremgang blev 45.000 personer – næsten dobbelt så høj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Jobfremgang i den offentlige sektor skærper udfordringen med mangel på arbejdskraft

 

Regeringen forventer med en beskæftigelsesfremgang på 30.000 personer næste år, at stigningstakten bøjer af i forhold til de seneste års fremgang. I 2020 forventes stigningen i beskæftigelsen at aftage yderligere. Dermed forventer regeringen, at opsvinget i dansk økonomi gradvist tage af i en såkaldt ”blød landing”.

 

Hvis de seneste års tendens fortsætter og beskæftigelsen ikke bøjer af, men i stedet fortsætter med at stige i det nuværende tempo i de kommende år, og arbejdsstyrken ikke øges mere end forventet, så vil de ledige ressourcer på det danske arbejdsmarked allerede i 2019-2020 kunne komme ned på et niveau, som ligner det overophedede arbejdsmarked i 2007-2008. Dengang endte udviklingen i et voldsomt tilbageslag og langvarig lavkonjunktur.

 

Opsvinget i dansk økonomi vil tabe momentum, hvis der ikke er tilstrækkelig ledige ressourcer i økonomien. Fremgangen i dansk økonomisk risikerer dermed at slutte brat, idet arbejdsmarkedet allerede i løbet af 2019-2020 reelt kan være støvsuget for ledig arbejdskraft.

 

 

 

 

 

Læs også
Høje offentlige udgifter kan spænde ben for den private sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Reform af efterløn sikrer samfundet stor milliardgevinst

 

 

AGENDA

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…