Opgøret om Lars Løkke og de såkaldte kvotekonger kan få alvorlige politiske konsekvenser for det borgerlige Danmark

I dag kl. 13 giver statsminister Lars Løkke Rasmussen møde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg. Det kan blive et stort politisk drama.

 

Ligesom ved et tidligere møde skal han gøre rede for sit forhold til såkaldte kvotekonger, dvs. storfiskere.

 

Løkke har denne gang fået stillet seks spørgsmål, men han har afvist at besvare de fem af dem med den begrundelse, at de ikke vedrører hans ministergerning.

 

Han vil kun svare på spørgsmålet, om han har giver korrekte og fyldestgørende svar i sagen.

 

Men selv om Løkke søger at begrænse sagen, kan den blive stor. Den udspiller sig på to planer:

 

Løkkes personlige og politiske problem

Det ene plan drejer sig om, hvorvidt Løkke har foretaget sig noget upassende eller måske ulovligt ved at pleje omgang med ’kvotekongen’ John-Anker Hametner Larsen og modtage et ophold i hans sommerhus som fødselsdagsgave.

 

Det andet plan drejer sig om den politiske situation i det borgerlige Danmark.

 

En af Løkkes hårdeste kritikere i sagen er Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen.

 

Han mener, at Løkke og regeringen varetog kvotekongernes interesser, da man forhandlede fiskeriforlig i sommeren 2017. Ib Poulsen kæmpede derimod de mindre fiskeres sag.

 

DF-politikeren har ligefrem rejst det spørgsmål, om Løkke har ladet sig ’købe’ af kvotekongerne via sin relation til Hametner-Larsen.

Læs også
Løkke holdt mærkeligt pressemøde om SV-samarbejde – nu har han udløst voldsomt opgør blandt sine egne

 

Gaver og politik

Det begyndte med, at Hametner-Larsen i januar 2014 inviterede Løkke til ”torskegilde” med en gruppe fiskere i Thyborøn.

 

Overskuddet ved sammenkomsten gik til LøkkeFonden, som Løkke har stiftet for at hjælpe drenge ’på kanten’ til en uddannelse.

 

Senere samme år modtog Løkke et gavekort fra Hametner til sin 50 års fødselsdag. Gavkortet lød på et ophold i Hametners sommerhus. To år senere benyttede Løkke sig af gaven.

 

Siden blev LøkkeFondens ”nytårskur” en fast begivenhed. I 2016 mødtes Løkke ved den lejlighed med en mindre kreds af fiskere, og de diskuterede bestanden af industrifisken tobis.

 

I sommeren 2017 fulgte så de ophedede fiskeriforhandlinger på Christiansborg. Her reagerede et politisk flertal skarpt mod minister Esben Lunde Larsens optræden.

 

Læs også
Det er åbenbart, at Løkke ved meget lidt om islam. Det er lige så åbenbart, at han ikke har tænkt sig at rette op på det

De anklagede ham for, at han arbejdede for at sikre ’kvotekonger’ en stor del af fiskekvoterne. En af de skarpeste kritikere var Dansk Folkepartis Ib Poulsen.

 

Efterfølgende blev Lunde Larsen frataget fiskeriområdet.

 

Spørgsmål

Forløbet har rejst en række spørgsmål:

 

Var det juridisk forkert – altså lovstridigt –  af Løkke at tage imod opholdet i Hametners sommerhus? En gave til en værdi af cirka 10.000 kr.?

 

Eller var det moralsk forkert, selv om det holdt juridisk?

 

Ingen har kunnet dokumentere nogen forbindelse mellem på den ene side gaven og bidraget til LøkkeFonden og på den anden side regeringens politiske hensyn til storfiskerne.

Læs også
Løkke har to store problemer – og de bliver formentlig kun værre efter regeringsrokaden

 

Men Løkkes kritikere mener, at han selv har skabt tvivl om sine motiver.

 

Ifølge Ib Poulsen fra DF handlede Løkke utilbørligt, da han først modtog gaver til LøkkeFonden og til sig selv, hvorefter regeringen viste politisk velvilje over for ’kvotekongerne’.

 

Vælgernes reaktion

Det er helt usandsynligt, at der kommer til at køre en sag mod Løkke på dette. Det hele hviler på fornemmelser og mistanker om en sammenhæng – der så bestyrkes af, at Løkke undervejs synes at have underdrevet sit forhold til kvotekongerne.

 

Men hverken Løkkes eller regeringens politiske liv er i fare i denne situation.

 

Når der alligevel er så megen dramatik i sagen, skyldes det især, at den måske kan skade Løkke i vælgernes øjne.

 

Læs også
Løkkes ghettoplan bør kun være begyndelsen – der skal to langt mere vidtrækkende ting til for at værne om Danmark

Tidligere sager har som bekendt betydet alvorlige knæk i tilliden til Løkke.  Fra tøjindkøb på Venstres regning til flyrejser på luksusklasse for GGGI.

 

Det vil naturligvis være stærkt generende for statsministeren, hvis han nu løber ind i en ny storm af samme slags. Denne gang oven i købet med kraftige antydninger af, at han har ladet goder til sig selv og sin fond influere på de politiske beslutninger.

 

Men foreløbig ved ingen, hvordan vælgerne vil reagere.

 

Ondt blod i blå blok

Derimod står et klart, at sagen skaber ondt blod mellem Venstre/Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkeparti/Kristian Thulesen Dahl.

 

Thulesen Dahl holder sig indtil videre i baggrunden, men hvis konflikten kører yderligere op, vil den uundgåeligt ramme forholdet mellem de to partier.

 

I forvejen er dette forhold anspændt efter de mislykkede forhandlinger omkring jul.

Læs også
Debat kører af sporet – selvfølgelig skal vi kræve, at de somaliske kvinder lærer dansk, som det bruges på danske arbejdspladser

 

Sagen risikerer at bidrage til mere splittelse og ondt blod mellem de to partier. Hvis ikke de to partiledere får inddæmmet konflikten, kan den få alvorlige konsekvenser for det borgerlige Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…