Peter Skaarup: Dansk Folkepartis har to markante hovedkrav på flygtningeområdet, inden der kan forhandles skattelettelser – og det giver regeringen grå hår i hovedet

For Dansk Folkeparti hænger social velfærd, skat og udlændingepolitik uløseligt sammen, og derfor er det set med Kristian Thulesen Dahls øjne logisk at få en afklaring på udlændingepolitikken, inden man begynder at snakke om skat.

 

DF-formanden har i denne forbindelse flere gange henvist til Finansministeriets beregninger, der viser, at den skatteborgerbetalte nettoudgift på den ikke-vestlige indvandring udgør 33 milliarder kroner.

 

”Og det var i 2014, og altså inden den store indvandringsbølge kom i 2015,” som Thulesen Dahl udtrykte det under en debat med finansminister Kristian Jensen (V) og den radikale formand, Morten Østergaard, ved Det Radikale Venstres nytårsstævne i Nyborg lørdag den 6. januar.

 

Forhandlingerne om udlændinge vil tage tid.

Her fastslog Kristian Thulesen Dahl, at der ikke kan blive tale om at diskutere skat, førend der er fastlagt rammer for en radikal ændring af udlændingepolitikken.

 

Eller et paradigemeskift, som det er kommet til at hedde på nudansk

 

”Og det er et juridisk arbejde, som er meget besværligt og tager meget længere tid,” som Thulesen Dahl udtrykte det med henvisning til blandt andet internationale konventioner.

 

Til gengæld lagde partiformanden ikke skjul på, er Dansk Folkeparti parat til at indgår en ”historisk stor skatteaftale,” hvis partiet får sine udlændingekrav igennem.

 

Her er DF’s hovedkrav

For Dansk Folkeparti handler det først og fremmest om:

 

At hjemsende flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus såsom syrerne, så snart forholdene i deres hjemlande gør det muligt.

 

Læs også
Hvis Danmark skulle finde på at opgive sin stramme asylpolitik, vil det igen strømme ind – det viser nye tal fra Sverige

At få sat en stopper for syriske familiesammenføringer.

 

Desuden vil DF under forhandlingerne endnu engang forsøge at få gennemført, at asylansøgere afvises ved grænsen med henvisning til, at de kommer fra et sikkert land, Tyskland, og derfor ikke længere kan hævde at være forfulgte og på flugt.

 

Slut med automatiske forlængelser af opholdstilladelser

For Dansk Folkeparti er det et grundlæggende krav, at krigsflygtninge og andre på midlertidig beskyttelsesstatus skal sendes hjem, så snart forholdene i deres hjemlande har forbedret sig.

 

Det vil her primært sige de syriske flygtninge.

 

Således skal det fra start af understreges over for asylansøgere, der får opholdstilladelse på det grundlag, at de vil blive sendt hjem, så snart forholdene i deres hjemlande har forbedret sig.

 

En opholdstilladelse gives i øjeblikket for to år ad gangen, hvorefter den skal fornys. I den forbindelse skal det ved hver fornyelse skal vurderes, om flygtningen og hans eventuelt sammenførte familie kan sendes hjem.

Læs også
Pensionister betragtes som en byrde og får ikke skattelettelser

 

Syrere og andre skal ikke integreres

Ligeledes som en logisk konsekvens af kravet om hjemsendelse vil DF have sat en stopper for integration af flygtninge på midlertidig beskyttelsesstatus såsom syrere.

 

De skal ikke ud på dette danske arbejdsmarked. I stedet skal de via uddannelse med videre forberedes på en fremtid i deres hjemland.

 

Som Peter Skaarup udtrykker det i en samtale med Den Korte Avis: ”Der er jo ingen ide i at lære eksempelvis syrere dansk, når de alligevel skal sendes tilbage. Så er det meget bedre, at vi lærer dem engelsk eller et andet fremmedsprog.”

 

Dansk Folkeparti forlanger håndfaste garantier for, at disse krav vil blive opfyldt.

 

En af de store knaster er her, at regeringen som et resultat af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 17. marts 2016 indgik en aftale om Integrationsuddannelsen (IGU), hvor flygtninge over en tre-årig periode ansættes i virksomhedspraktik og i job med løntilskud.

 

Læs også
Ny meningsmåling afslører alvorlig fare for Dansk Folkeparti i de politiske forhandlinger

Slut med syriske familiesammenføringer

Et andet af Dansk Folkepartis hovedkrav som betingelse for at forhandle skat drejer sig om Syriske familiesammenføringer.

 

I øjeblikket skal syriske krigsflygtninge, som har såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus, vente i tre år på at få familiesammenføring.

 

Her vil Dansk Folkeparti helt have afskaffet muligheden for, at syrerne fremover kan få familiesammenføring i Danmark.

 

På det område har regeringens jurister rynket brynene. De mener, at de tre år i forvejen er en stramning i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)’s regler om retten til familieliv.

 

I november 2017 fastslog Højesteret, at de tre år ikke er i strid med EMRK, medens Tyskland tilbage i marts 2016 indførte et midlertidigt stop for blandt andet syriske familiesammenføringer, et stop som udløber i marts i år.

 

Hvad der herefter vil ske afhænger af, om Tyskland på det tidspunkt har fået en regering.

Læs også
Mette F.: Kræftbehandling og ældre går forud for skattelettelser

 

Til gengæld har EU-landet Cypern igennem alle årene igennem haft forbud mod syriske familiesammenføringer, og i lighed med Tyskland er der heller ikke her nogen, der så meget som har løftet et øjenbryn.

 

Peter Skaarup: Regeringen har smølet

Dansk Folkepartis magtfulde gruppeformand, Peter Skaarup, mener at regeringen selv er skyld i, at forhandlingerne på udlændingeområdet trækker i langdrag og dermed udskyder skatteforhandlingerne.

 

”Kort før Jul opdagede vi, at regeringen ikke engang var begyndt at undersøge, hvad man gør i andre lande på de områder, hvor vi ønsker en radikal omlægning, og det er da klart, at med det tempo, regeringen udviser, så kommer det her til at tage tid,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og understreger:

 

”Det her skal gøres grundigt, og det er regeringen selv, der bestemmer tempoet.”

 

Jo færre stramninger, desto mindre skattelettelser

At der kommer en form for skattelettelser, kan der ikke herske nogen tvivl om.

Læs også
Så meget er udlændingepolitikken strammet efter folketingsvalget

 

Som Kristian Thulesen Dahl udtrykte det i lørdags under debatten med Kristian Jensen og Morten Østergaard, så vil der allivel komme en ”lille fin aftale”, hvis ikke Dansk Folkeparti får sin vilje på udlændingeområdet, lød det fra DF’s partiformand med henvisning til de aftaler, der allerede er indgået om blandt andet omlægninger i pensionssystemet og integrationsydelsen.

 

Eller som Peter Skaarup udtrykker det overfor Den Korte Avis:

 

”Jo færre stramninger, desto mindre skattelettelser.”

 

Tilbage står finansminister Kristian Jensen næsten magtesløs med planer om skattelettelser, der hænger i en tynd tråd og er som forhandlingsleder totalt afhængig af, om regeringen som helhed er indstillet på at give Dansk Folkeparti de nødvendige indrømmelser på udlændingeområdet.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…