Mens politikerne diskuterer hjemsendelse af syrere, står tusindvis af syrere parate til at søge familiesammenføring

Syriske familiesammenføringer var en af de knaster, der fik forhandlingerne om en skattereform til at gå i hårdknude.

 

Set fra Dansk Folkepartis side var der ingen mening i at gennemføre en skattereform, medmindre man blandt andet får styr på den strøm af syriske familiesammenføringer, der nu venter forude.

 

Der er tale om de syriske flygtninge, der er her på såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus. De skal vente tre år på at få familiesammenføringer.

 

Det betyder, at en del af den strøm af syriske flygtninge, der i 2015 kom ind over den dansk-tyske grænse, nu kan begynde at søge om familiesammenføring.

 

Løkke Rasmussen og Thulesen Dahl

Under Folketingets spørgetid til statsministeren i tirsdags den 16. januar kom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ind på spørgsmålet.

 

I et svar til Kristians Thulesen Dahl (DF) om syriske familiesammenføringer sagde statsministeren blandt andet:

 

”Billedet af, at vi nu senere i det her forår får en eksplosion af familiesammenføringer som følge af den her 3-årsregel, kan jeg ikke genkende. Det kan jeg ikke genkende. For man må bare helt stilfærdigt konstatere, at tre-årsreglen gælder for dem, der nu er kategoriseret under § 7, stk. 3, og ikke for dem under § 7, stk. 1, og § 7, stk. 2,” lød det blandt andet fra Løkke Rasmussen.

 

Her glemmer Lars Løkke Rasmussen imidlertid helt at se på den nærmeste fremtid, og her er billedet et andet.

 

Over tre tusinde kan i år plus næste år søge familiesammenføring

Den gruppe, Lars Løkke Rasmussen omtaler som kategoriseret under paragraf 7 styk 3, er de syrere og andre, som er på såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus.

 

Læs også
Gennem fire timer blev 18-årig kvinde gruppevoldtaget af mindst syv syriske mænd – de var helt ligeglade

Det er dem, der skal have været her i tre år, før de kan søge om familiesammenføring, og det er således dem, der har fået midlertidig opholdstilladelse i 2015, der nu kan begynde at søge.

 

Gruppen består af 866 syrere og 194 statsløse palæstinensere plus otte, som Udlændingestyrelsen havde rubriceret som ”øvrige”. Altså i alt 1.068 personer.

 

Så vidt kan statsministeren have ret, men han overser det faktum, at det store ryk først kommer til næste år.

 

Blandt de syrere, der i 2016 fik opholdstilladelse, var de 2.158 i den gruppe, der kan søge familiesammenføring i 2019. Dertil kommer en gruppe på 293 statsløse palæstinensere.

 

Det betyder, at i år plus næste år kan i alt 3.024 syrere søge om familiesammenføring. Dertil kommer 487 statsløse palæstinensere plus de otte øvrige.

 

Altså alt i alt 3.519 personer.

 

Læs også
For første gang nogensinde: Antallet af familiesammenførte er nu højere end antallet af opholdstilladelser – og Venligboerne hjælper ivrigt til

Allerede nu over tolv tusinde familiesammenførte syrere

Siden 2014 og til og med tredje kvartal 2017 er i alt 12.103 syrere blevet familiesammenførte i Danmark.

 

Det drejer sig om 3.709 ægtefæller og 8.394 børn.

 

I samme perioden er i alt 17.351 personer inklusive syrerne blevet familiesammenførte i Danmark, og heraf udgør syrerne således næsten 70 procent.

 

I samme periode, altså fra 2014 og til tredjekvartal 2017 har i alt 26.505 flygtninge fået opholdstilladelse i Danmark.

 

Heraf var de 16.727 syrere, som hermed udgør 61,4 procent af dem, der fik opholdstilladelse, medens de på familiesammenføringsområdet udgør små 70 procent af samtlige familiesammenføringer.

 

Syrerne har de børnerigeste familier

Læs også
90-årig lå 11 timer alene på skadestuen uden vådt eller tørt og døde – imens vokser udgifterne til indvandrere

Det talmæssige forhold mellem den familiesammenførte ægtefælle og antallet af børn viser, at syrerne har langt flere børn, end de øvrige flygtninge.

 

De i alt 3.709 syriske familiesammenførte ægtefæller medbragte tilsammen 8.394 børn under 15 år. Det svarer i gennemsnit 2,3 barn per ægtefælle hentet til Danmark-

 

For de øvrige flygtninge gælder, at 2.115 familiesammenførte ægtefæller tilsammen medbragte 3.133 børn under 15 år. Det svarer i gennemsnit til 1,5 barn per ægtefælle hentet til Danmark.

 

Og det er dyrt for kommunerne

I en budgetfremskrivning fra Dragør Kommune for perioden 2016 – 2019 fremgår det, at Dragør Kommune i år budgetterer 4,5 millioner kroner i udgifter på 64 familiesammenførte børn-

 

Udgifterne omfatter tolkebistand, undervisningsressourcer, vuggestue og integreret institution.

 

De 4,5 millioner kroner udgør lidt over en fjerdedel af kommunens samlede nettoudgifter på flygtningeområdet på 19,3 millioner kroner på i alt anslåede 402 nyankomne flygtninge i løbet af året.

Læs også
20.000 familiesammenføringer på 5 år – nu kræver DF, at Løkke strammer ligesom Tyskland

 

Tilbage står, at kommunerne i år og især til næste år må forberede sig på et stort rykind af familiesammenførte ægtefæller og deres medbragte børn.

 

Det faktum blev der ikke taget højde for i debatten tirsdag.

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=VAN77&PXSId=181855&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

 

http://uim.dk/tal-og-statistik/tal-og-statistik-om-indrejse-og-ophold

 

https://www.dragoer.dk/media/11183/123588e8.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…