20.000 familiesammenføringer på 5 år – nu kræver DF, at Løkke strammer ligesom Tyskland

(Arkivfoto af tilfældige asylansøgere, der ankommer til Hovedbanegården: Steen Raaschou)

En asylansøger, der får ophold i Danmark, kan hurtigt blive til flere.

 

Alene i 2017 løb antallet familiesammenføringer op i 3.265 kvinder og børn, hvoraf børnene i alderen nul til femten år udgjorde 2.109 af de familiesammenførte.

 

Og det løber op år for år med blandt andet stigende problemer for landets skoler, der får flere og flere børn, der ikke kan tale et ord dansk og som for de flestes vedkommende kommer med muslimske fordomme og forældrekrav om særbehandling

 

Over 50.000 flygtningefamilier på blot fem år

Gennem de sidste fem år fra 2013 og til og med 2017 er der således blevet gennemført 19.264 familiesammenføringer til flygtninge inklusive 12.642 børn i alderen nul til femten år.

 

I samme periode fik 31.085 asylansøgere opholdstilladelse. Disse flygtninge plus deres familier løb i denne periode således op i ikke færre end 50.349 personer.

 

Plus alle dem, der i årene før den nævnte periode havde fået asyl og familiesammenføring. Plus dem, der vil komme i løbet af i år og de næste måske mange år.

 

Nu er regeringen indstillet på opbremsning

I går skrev vi her i avisen, at 91 procent af i alt 346.202 tyskere i et spørgeskema i avisen Die Welt svarede, at Tyskland ikke kan klare at sammenføre familier. Kun tre procent svarede ja til, at ”det er vigtigt at sammenføre familier.”

 

Det lader således til, at den tyske regering er i samklang med de tyske vælgere med det lille forbehold, at Die Welt generelt har en del læsere, der ønsker stramninger i udlændingepolitikken.

 

Under alle omstændigheder har den tyske regering nu lagt et loft på tusinde familiesammenføringer om måneden eller i alt tolv tusinde om året.

 

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

Og nu skæver den danske regering til det tyske loft.

 

Kun små ni hundrede familiesammenføringer til flygtninge om året

Under Folketingets spørgetid til statsministeren den 20. marts kom det således frem, at regeringen er optaget af udviklingen i Tyskland.

 

Det var Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som ville vide, hvordan regeringen forholder sig til de tyske regler med et loft over familiesammenføringer.

 

”Tyskland har nu fået en regering efter seks måneders tilløb,” lød det fra Kristian Thulesen Dahl, ”og i regeringsgrundlaget fremgår det jo, at de vil have et loft over familiesammenføringer til bestemte grupper af flygtninge på 12.000 om året, altså 1.000 om måneden.”

 

Thulesen Dahl understregede, at et tilsvarende loft omregnet til danske forhold vil svare til 830-840 (årligt, red.) i Danmark, og fortsatte

 

”Spørgsmålet til statsministeren her i dag som opfølgning på tidligere diskussioner, vi har haft om det her, er:

Læs også
Afrikaner fik afvist sin asylansøgning, men han blev ikke udvist – det fik frygtelige konsekvenser for en 9-årig pige

 

Punkt 1: Vil statsministeren tage kontakt til den tyske regering med henblik på præcis at finde ud af, hvordan de vil udmønte den her del af regeringsgrundlaget.

 

Punkt 2: Vil statsministeren som et minimum være med til, at det, tyskerne ender med at gøre, kan vi også gøre her i Danmark?”

 

Løkke Rasmussen: Vi er i kontakt med de tyske myndigheder

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forsikrede, at regeringen vil tage kontakt til de tyske myndigheder, samt at man har gjort det.

 

”For at sige det lidt firkantet,” fortsatte statsministeren, ”så står det mig i talende stund ret uklart, hvad der ligger i de formuleringer, man har i det tyske regeringsgrundlag, altså hvordan det forvaltningsmæssigt og juridisk skal oversættes til noget, der kan gennemføres i virkeligheden. Så det arbejder vi selvfølgelig på at få afklaret,” lød det fra Løkke Rasmussen, som dog understregede, at:

 

”Det er svært for mig at stå og binde mig til, at vi skal gøre noget bestemt, som er uafklaret.”

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Tilbage står, at hvis regeringen beslutter sig for at følge det tyske eksempel, vil det ifølge Kristian Thulesen Dahls beregninger betyde, at Danmark fremover kun til tillade omkring en fjerdedel af de 3.265 familiesammenføringer, der blev gennemført på asylområdet sidste år.

 

Læs mere her:

https://denkorteavis.dk/2018/sensationel-afstemning-tyskere-siger-et-rungende-nej-til-familiesammenfoering/

 

Og her kan du finde tal om familiesammenføringer:

http://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode VAN66)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…