Indvandringen til Danmark er slet ikke under kontrol – problemerne vokser fortsat, og snart kan de ikke længere stoppes

Arkivfoto: Privat

Efter al sandsynlighed vil udlændingepolitikken igen få en afgørende rolle, når danskerne inden for det næste år skal til folketingsvalg.

 

Mange vælgere har nemlig ingen oplevelse af, at situationen er under kontrol. Og det har de ret i.

 

Problemerne med indvandringen fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande vil fortsætte med at vokse dramatisk.

 

De politisk korrekte medier gør ellers, hvad de kan, for at fortie dette. Samtidig kommer statsministeren med beroligende meldinger om, at der er kommet styr på asyltilstrømningen.

 

Sandt er det, at asyltallene er faldet markant i den senere tid – den stramme danske asylpolitik har bidraget til dette.

 

Men det vil ikke ændre ved den helt fundamentale kendsgerning: Trods lavere asyltal for tiden vil ændringen af det danske samfund i mere ikke-vestlig, specielt muslimsk retning fortsætte.

 

Der skal langt skrappere politiske midler til, hvis denne udvikling skal bremses, endsige vendes.

 

Befolkningseksplosionen i Afrika

For det første må man forvente nye store bølger af migranter, som vil forsøge at presse sig ind i Europa, herunder Danmark.

 

Det stærkeste pres vil komme fra Afrika, hvor befolkningen vokser voldsomt.

 

I 1960 havde Afrika en befolkning på 250 millioner mennesker. I 1980 var det 477 millioner. Sidste år var der 1,2 milliarder – og frem til 2050 vil der ske en yderligere fordobling!

Læs også
Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med

 

Afrikansk økonomi er slet ikke gearet til at brødføde så mange. I stort tal forsøger afrikanere at komme til Europa ved at give sig ud for flygtninge.

 

Hvis det ikke lykkes at bremse denne enorme migration, kan også Danmark få konsekvenserne at mærke.

 

Danmark bliver mere muslimsk

Men selv hvis det skulle lykkes at holde den afrikanske migration nede, eller i hvert fald på en vis afstand af Danmark, vil vores problemer med den ikke-vestlige indvandring fortsætte med at vokse.

 

De ikke-vestlige indvandreres andel af befolkningen vil nemlig øges kraftigt i de kommende årtier primært gennem børnefødsler.

 

Det vil alt andet lige give Danmark et stadig mere ikke-vestligt og stadig mere muslimsk præg – med mindre der gribes langt stærkere ind.

 

Læs også
Udskiftning af svenskere: I forhold til antallet af etniske svenskere udgør flygtninge og vestlige og ikke-vestlige indvandrere nu næsten halvdelen

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2017 vil antallet af ikke-vestlige indvandrere vokse med 49 procent fra 2017 til 2060. (Indvandrere i Danmark 2017)

 

Antallet af ikke-vestlige efterkommere vil vokse endnu mere dramatisk, så det skønnes at ligge 2,5 gange højere i 2060 end i dag.

 

Den anerkendte amerikanske tænketank Pew Research Center skønnede sidste år, at selv hvis indvandringen til Danmark blev standset helt, ville muslimernes andel af den danske befolkning blive næsten fordoblet i perioden 2010-2050. Til 7,6 procent i 2050.

 

Snart kan udviklingen ikke vendes

Nok har Danmark strammet på tilstrømningen til landet. Men vi har slet ikke bremset ændringerne i befolkningens sammensætning.

 

Tværtimod er det danske samfund i øjeblikket låst fast på en kurs, der vil medføre store forskydninger i befolkningen med vidtgående konsekvenser for kultur og samfund.

 

Denne udvikling vil blive uigenkaldelig, hvis der ikke gribes meget beslutsomt ind for at forhindre den.

Læs også
Nu er over hvert femte nyfødte barn i Danmark af udenlandsk herkomst

 

Vi nærmer os et punkt, hvor det vil være for sent at fastholde et Danmark, der primært er forankret i dansk historie og kultur.

 

Politikeres tavshed

Meget få politikere stiller spørgsmålet, om vi ønsker en sådan udvikling. Den danske befolknings svar ville være et rungende nej.

 

Men de fleste politikere ved ikke, hvad de skal stille op med denne ’udskiftning’ af befolkningen, og derfor tier de.

 

Skal udviklingen vendes, kræver det en handlekraft, som danske regeringer og folketingsflertal hidtil ikke har vist. Specielt på to områder:

 

For det første skal der gøres en langt større indsats for at få sendt folk, som har fået husly i Danmark, hjem igen. Dansk Folkeparti har presset på for dette, men der er ikke sket meget.

 

Læs også
Syriske børnefødsler i Danmark er næsten tidoblet på blot fem år

For det andet: Hele asylsystemet skal ændres fundamentalt.

 

Mellemøsten og Afrika flyttes til Danmark

Det er det glade vanvid, at man henter enorme grupper af mennesker til Europa og Danmark for at hjælpe dem.

 

Dette tåbelige system er langt dyrere, end hvis man satsede på at hjælpe i hjemlandene eller deres nærområder. Man leverer langt mindre hjælp for pengene.

 

Og ikke nok med det: Man hjælper også de forkerte med det nuværende system. Det er ofte de ressourcestærke og velstillede, der har råd til at tage turen hertil, mens de svageste lades i stikken.

 

Sidst, men ikke mindst, er det ødelæggende for det danske samfund, at man flytter Mellemøsten og Afrika til Danmark.

 

Sådan kan det danske samfunds gravskrift lyde

Læs også
Det svenske folk er ved at blive skiftet ud med ikke-vestlige indvandrere – og det går meget stærkt

Men hvis man skal gøre op med denne fatale udvikling, må man gøre op med konventioner og regler, der er udformet i en helt anden tid. Og det er der ikke mod til i Danmark eller andre vestlige lande.

 

Så vi bevæger os stadig længere i en udvikling, der er helt uholdbar og snart kan vise sig uigenkaldelig. I så fald kan eftertiden give det danske samfund følgende gravskrift:

 

”De bad selv om det.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…