Nu blander EU sig også i børnefødsler – et direktiv, der øremærker to måneders barselsorlov til mænd vil blive vedtaget i næste uge

Colourbox

Den såkaldte danske arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter indbyrdes ordner alt fra barselsorlov til lønforhold, er ved at blive skudt godt og grundigt i sænk af EU.

 

Formentlig den 21. juni i år vil et flertal af EU’s medlemsstater vedtage et direktiv, hvor medlemsstaterne bliver tvunget til at gennemføre en lovgivning, der øremærker barselsorlov til mænd i to måneder.

 

Regeringen vil stritte imod

I regeringen er holdningen til direktivet om de tvungne to måneders barselsorlov helt klar. Man er imod:

 

”Det er en position, vi fra dansk side prøver at bekæmpe, for vi er imod det. Vi mener, det er et nationalt anliggende. Og vi mener, at det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig som man finder det bedst,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Ritzau.

 

Men løbet er kørt

Men den kamp vil regeringen ikke få meget ud af, lyder det fra Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth:

 

”Det løb er kørt. Danmark er igen i mindretal i Ministerrådet,” siger Kenneth Kristensen Berth til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Kun Tyskland, Holland, Irland og Østrig slutter op om vore synspunkter, og det er langt fra nok til at forhindre, at direktivet bliver vedtaget. Det er endnu engang nederlag på nederlag til Danmark.”

 

Især er Kristensen Berth forbløffet over, at hverken Norge eller Sverige bakkede op om de danske synspunkter.

 

”Det er dybt skuffende,” siger han til Den Korte Avis.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Selvom Norge er ikke medlem af EU, har Norge tiltrådt det Indre Marked, og er derfor omfattet af blandt andet de fælles EU-regler for arbejdskraftens forhold og frie bevægelighed.

 

ET stort flertal vil stemme for direktivet

For at direktivet kan blive vedtaget skal mindst 55 procent af medlemslandene stemme for og de skal repræsentere mindst 65 procent af medlemslandenes befolkninger.

 

Så flertallet er hjemme.

 

De fem lande inklusive Danmark, der vil stemme imod, repræsenter kun 17 procent af de 28 medlemslande og med 120 millioner indbyggere (Tyskland: 83 millioner) udgør de blot 23 procent af EU’s samlede indbyggertal på 512 millioner.

 

Storbritannien er medregnet, da landet er fuldgyldigt medlem af EU indtil marts 2019.

 

Et direktiv skal være gennemført senest to år efter vedtagelse

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Et direktiv skal normalt være indskrevet i medlemslandenes lovgivning senest 24 måneder efter, at det er blevet vedtaget i EU-systemet.

 

Det betyder, at hvis direktivet om to måneders barselsorlov til mænd som forventet bliver vedtaget her i juni måned, vil danske mænd af EU om to år blive stillet overfor en øremærket barselsorlov på måneder.

 

Det vil vende op og ned på nuværende regler.

 

I dag har kvinder ret fire ugers orlov før fødslen og fjorden ugers barselsorlov efter fødslen.

 

Mænd har ret til to ugers fædreorlov, som skal afholdes inden for de første 14 dage efter fødslen.

 

Dertil kommer så, at efter de første fjorten uger har begge forældre ret til at holde tilsammen 32 ugers orlov, hvor forældrene selv bestemmer, hvordan de vil fordele ugerne imellem sig.

 

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

Danskerne: EU skal blande sig helt udenom

Da EU-Kommissionen i maj måned sidste år fremsatte forslaget, lød det oprindeligt på fire måneder, som altså nu er blevet skåret ned til to.

 

I den forbindelse gennemførte Norstat to interessante meningsmålinger i perioden 17. – 28 maj 2017 for Altinget.dk

 

Begge målinger drejede sig om øremærket forældreorlov, hvor der i den ene måling blev spurgt, om der ville være en god ide at give fædre fire måneders øremærket forældreorlov.

 

Her til svarede 54 procent ja, 25 procent nej, medens 21 procent ingen holdning havde.

 

I den anden måling blev der spurgt, om EU bør indføre et minimumskrav til, hvor meget forældreorlov fædre skal have.

 

Her blev det et rungende nej.

Læs også
Hvad betaler Danmark til EU,  ansatte i EU og vanvittig regel-tsunami fra EU

 

Således svarede blot 19 procent ja, 66 procent nej, og her var andelen af dem, der ingen holdning havde, røget ned på 14 procent.

 

Som på efterhånden snart sagt alle andre områder, lyder budskabet til EU fra danskerne også her: Bland jer udenom.

 

De to meningmålinger kan du se mere om her:

 

https://www.altinget.dk/artikel/danskerne-siger-ja-til-faedreorlov-men-ikke-fra-eu

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…