Medierne bruger mange ord på især Søren Pinds afgang – men det afgørende bliver ikke fortalt

Foto Claus Bjørn, Miljø og Fødevareministeriet og Folketinget

Tirsdag meddelte de to Venstre-folk Søren Pind og Esben Lunde Larsen, at de gik af som ministre. Det udløste en massiv dækning i medierne.

 

Mediemaskinen gik især helt i selvsving i forhold til Søren Pind. Med talløse beskrivelser af hans personlige væremåde.

 

Men i de mange ord er det afgørende ikke blevet fortalt. Nemlig det, der drejer sig om hans politiske indsats som minister.

 

Omtalen har beskæftiget sig forbløffende lidt med, hvilken betydning han har haft for almindelige danskere ude i samfundet. Den er mest styret af, hvad journalisterne synes er spændende i deres egen lille verden.

 

Det københavnske miljø

Denne lille verden er i høj grad en københavnsk verden.

 

I mediernes omtale fylder Søren Pind langt mere end Esben Lunde Larsen. Men på Facebook, hvor folk selv har ordet, var man åbenbart mere optaget af Esben Lunde Larsen. I hvert fald var der flere delinger på historien om hans afgang.

 

Folk har åbenbart også brokket sig til TV2 over, at der var alt for meget Søren Pind og alt for lidt Esben Lunde Larsen.

 

Men journalisterne er optaget af Søren Pind. Han er så at sige én af deres egne.

 

Søren Pinds stil

Karakteristisk nok drejer omtalen af hans ministerarbejde sig mest om hans stil – blandt andet når han færdes blandt journalister.

 

Læs også
Universitetslektor: Søren Pind taler om ”uddannelser i verdensklasse” – men danske uddannelser er i dyb krise

Søren Pind har haft et talent for at være omgængelig, venskabelig og slagfærdig over for journalister og politiske modstandere. Det får han nu tilbage i form af velvillig omtale fra begge parter.

 

Men journalister skulle jo gerne grave dybere. De skulle gerne kunne tegne et politisk billede af Søren Pind som minister.

 

Det gør de ikke – selv om Pind sad på en afgørende post på et afgørende tidspunkt. Her svigtede han på vigtige punkter.

 

Søren Pinds ansvar

Det var i Søren Pinds tid som justitsminister, at asylstrømmen bragede op gennem Europa.

 

Det var i Søren Pinds tid som justitsminister, at asylansøgere uden videre fik lov til at overskride den danske grænse og bevæge sig op gennem landet. Sådan noget burde aldrig kunne finde sted.

 

Det var i Søren Pinds tid som justitsminister, at det blev forsømt at skabe en stærk dansk grænsekontrol. Den var ellers helt nødvendig, fordi Europas grænser stod pivåbne.

Læs også
Den moderne liberale Marcus Knuth vandt over den gammelliberale Søren Pind

 

Og det var i Søren Pinds tid som justitsminister, at risikoen for, at terrorister kunne skjule sig i asylstrømmen, blev slået hen.

 

På et pressemøde sad Pind sammen med den dengang konstituerede PET-chef, Finn Borch Andersen, og de slog i fællesskab fast, at de ikke anså dette som nogen større risiko.

 

Siden er det blevet klart, at stribevis af terrorister har skjult sig i asylstrømmen og på den måde er kommet ind i de europæiske lande. Herunder nogle af de ansvarlige for store terrorangreb.

 

Forstod ikke, hvad der var sat i gang

Den udvikling foregik på Søren Pinds vagt. Som justitsminister manglede han forståelse for den historisk nye situation, som Danmark og Europa stod i.

 

En folkevandring satte i gang, som var stærk nok til at skabe gennemgribende ændringer i vores kultur og samfund. Men Søren Pind reagerede alt for passivt på den.

 

Læs også
Regeringens besked til såkaldt hellige krigere: I bliver straffet, hvis I rejser ud til områder, hvor Islamisk Stat befinder sig

Det kritiserede Den Korte Avis ham for dengang. Og det gør vi stadig.

 

Det afgørende mangler

Søren Pind har haft en høj profil dansk politik med sin evne til at skabe kontakt, kolorit og knaldeffekter i debatten.

 

Det har fået det københavnske mediemiljø til at dyrke ham, og fred være med det.

 

Men den mest afgørende del af hans ministertid bliver ikke omtalt: hans manglende forståelse og handlekraft i forhold til den historisk nye masseindvandring.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…