Indlæg fra læserne 22. maj: Marginalisering # P-protest breder sig

Marginalisering

Af Jørgen Casse

 

Mennesket er et flok/gruppe dyr, det føler sig utryg ved at stå alene, værende den ensomme ulv, den som går sine egne veje og mod strømmen.

 

Men flokdyrsmentaliteten har en alvorlig bivirkning, en bivirkning som meget ofte overses, men som historien har mange eksempler på.

 

Næsten alle er bange for at stå alene, det er så meget nemmer at gemme sig i den store flok, anonymitetens camouflage. Nutidens camouflage, camoufleres under betegnelsen ’politisk korrekthed’.

 

Plan ’A’

Er man ikke ’politisk korrekt’ er man udenfor, og får prædikater som f.eks. ’racist’, ’bøsserøv’, ’dansker svin’ og mange andre malende udtryk.

 

Folk risikerer at blive holdt udenfor ’det gode selskab’, komme til at indtage sin frokost alene på arbejdspladsen, ikke blive inviteret ud, eller med beskeder som ’dig gider vi ikke høre på’ etc.

 

Danskerne er consensus søgende, næsten alle diskussioner ender med ord som, ’kan vi enes om at’, vi skal helst kunne enes om et eller andet, danskerne har en dissidentfobi!

 

Det er disse mekanismer som regeringer, offentlige myndigheder anvender for at få befolkningen banket på plads. Frygten for ensomhed, frygten for marginalisering!

 

Plan ’B’

Virker det ikke umiddelbart, træder plan B i kraft. Bekæmpelse af dissident ondet, det syge væv. Den ensomme ulv risikerer at blive slæbt i retten, sat under anklage for et eller andet, og dømt, så er vedkommende stigmatiseret som kriminel, samfundets udskud.

 

Dissidenter skal på en eller anden måde marginaliseres, bekæmpes. Hvor har vi oplevet det før? Var det ikke noget der forekom i Sovjetunionen, og nu i Rusland? Blev det ikke forsøgt af McCarthy i USA. Pinochet i Chile, for ikke at tale om vores uvurderlige handelspartner Kina, eller oliestaten Saudi Arabien!

 

Dissidenter kan opleve, at offentligansatte i deres fritid sviner publikum til med udtryk som nazist, nynazist, kommunist, landsskadelig under besættelsen (læs landsforræder) etc. Det kræver en bred ryg og en god psyke at stå model til den slags udgydelser.

 

Hvad nu hvis?

Men! Hvad nu, hvis dissidenterne fandt sammen og derved udgjorde en samlet opposition!

 

På den måde kunne man slå to fluer med et smæk! Nemlig elimineringen af fornemmelsen af at stå udenfor, samtidig med at være dissident og dermed ikke politisk korrekt.

 

At gå mod strømmen, have sine meningers mod, og at turde sige dem!

 

Det kunne vi, både individuelt og nationalt, have brug for, både i dagens Danmark, men så sandelig også internationalt, og ikke mindst indenfor EU diktaturet.

 

Fællesskab er godt, men når det bliver til et menings/holdnings-tyranni er det af det onde og skal bekæmpes.

 

Det kaldes også civil courage!

 

Verdens førende dissident på godt og ondt hedder faktisk Donald Trump!


P-protest breder sig – Myndighederne håndhæver ikke deres egne love

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

Af Jørgen Mejrup

 

Protestgruppen mod Q-Park i Svendborg modtager nu også henvendelser fra bl.a. bilister i hovedstadsområdet, der føler sig vildført af den store hollandsk ejede P-koncern.

 

Er den galt andre steder, så kontakt mig venligst, og oplys nærmere, hvad i har været ude for.

 

Q-Park opererer på kanten af lovgivningen og skal stoppes. Det kan formentlig kun lade sig gøre, hvis parkanterne gør massivt oprør mod selskabets forretningsmetoder.

 

De er nu til vurdering hos politiet efter anmeldelse fra vrede borgere i Svendborg.

 

Efter de utilfredse parkanters opfattelse, gør Q-Park sig skyldig i overtrædelse af både markedsføringslovens bestemmelser om vildledning af deres parkeringskunder samt de særlige regler for forbrugeraftaler m.v.

 

Læs også
Det skændige mord på Nedim Yasar udstiller, hvor forrykt den politiske korrekthed er

Citat: lovens paragraf 36:

“En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende o.s.v”

OG

Samme lovs paragraf 38 b:

“Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har de pågældende aftalevilkår ikke været genstand for en individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstigt for forbrugeren.

 

Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling.”

 

Lovens tekst er soleklar og ikke til at misforstå modsat Q-Parks parkeringsregler.

 

Hvornår har nogen sidst blevet tilbudt en individuel forhandling med et privat parkeringsselskab? De gider jo dårlig nok svare på klagerne.

 

Læs også
De politisk korrekte er præget af angst og irrationelle holdninger – derfor siger befolkningerne fra

Hvorfor sikrer lovgiverne, ordensmagten og Forbrugerombudsmanden så ikke ofrene deres ret? Det er deres ansvar at sikre, at lov og orden overholdes her i landet!

 

Vel er de påberåbte lovovertrædelser ikke de alvorligste forbrydelser, som begås i dette land, men antallet af forurettede er så omfattende, at de, som lovgiver på området – for at beskytte forbrugerne – nu griber ind hårdt og kontant.

 

I modsat fald er lovgivningen ikke fem potter pis værd, og det, som har vedtaget disse love, er blevet røvrendt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…