Indvandrere på dansk førtidspension kæmper i Syrien og Irak – men invalide Ulla fra Struer kan ikke få førtidspension

Arkivfoto/You tube

Medens totalt invalide Ulla i Struer bliver nægtet førtidspension, er der tilsyneladende ingen grænser, når det gælder ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Nu viser det sig, at hele otte procent af de indvandrere og efterkommere, der har deltaget i ulovlige krigshandlinger i Syrien og Irak, hævede dansk førtidspension under hele perioden.

 

Det fremgår af et notat fra Beskæftigelsesministeriet til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

 

I alt har 56 procent af fremmedkrigerne, som de kaldes i notatet, i perioden 2012 – marts 2018 hævet offentlige ydelser, medens de har været i Syrien og eller Irak.

 

Kontanthjælp og uddannelsesstøtte

Langt den største gruppe udgøres af kontanthjælpsmodtagere med 44 procent samt modtagere af uddannelsesstøtte med 43 procent.

 

I alt 11 procent har fået deres krigsdeltagelse finansieret via arbejdsløshedsunderstøttelse, medens ligeledes 11 procent er registreret som ”Øvrige ydelser”.

 

Hvad angår fremmedkrigere på dansk uddannelsesstøtte er det først gennem en lovgivning, der trådte i kraft i juni 2017, blevet muligt at kræve støtten tilbagebetalt.

 

Det samme gælder for fremmedkrigere, der har kæmpet medens de modtog dansk førtidspension.

 

For alle øvrige ydelse, som udbetales under forudsætning af, at modtageren står til rådighed for arbejdsmarkedet, vil der blive rest krav om tilbagebetaling.

 

Som vi tidligere har skrevet her i avisen, er der i landets kommuner samlet fremsat krav om tilbagebetaling af i alt 782.475 kroner.

 

For nogle bliver det en dyr omgang

Beløbene varierer alt efter hvor længe de forskellige har været væk fra Danmark.

 

Således skal en kontanthjælpsmodtager fra Kolding tilbagebetale 122.450 kroner for et års fravær, hvor han havde hævet kontanthjælp.

 

I toppen ligger også en fremmedkriger fra Høje-Taastrup / Albertslund, som for 37 ugers fravær skal tilbagebetale 120.637 i uretmæssig udbetalt kontanthjælp.

 

En kontanthjælpsmodtager i Vejle skal tilbage betale 80.496 kroner efter at have opholdt sig i udlandet i 25 uger.

 

Bliver efterfølgende straffet yderligere på pengepungen

Den stramning af lovgivningen, som trådte i kraft i juni 2017, medfører desuden yderligere økonomiske sanktioner ud over kravet om tilbagebetaling.

 

For førtidspensionister gælder således, at deres ret til førtidspension skal revurderes af kommunen.

 

Dem, der bliver dømt for at have deltaget i krigshandlinger eller på anden måder har været aktive som fremmedkrigere, idømmes samtidig automatisk en karantæneperiode i det offentlige ydelsessystem.

 

Efter at have udstået den idømte straf vil de i en treårig periode være udelukket fra at hæve eksempelvis kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, førtidspension, uddannelsesstøtte, revalideringsydelser med videre.

 

For modtagere af integrationsydelse er der ligeledes indført en karantæneperiode på tre år, og det betyder, at de skal vente yderligere tre år ud over de syv år ud af otte, de skal have opholdt sig i Danmark, inden de kan overgå til kontanthjælp.

 

Af notatet fremgår det ligeledes, at PET vurderer, at lidt over en tredjedel af de mindst 150 personer, der har været udrejst, nu befinder sig i Danmark.

 

”Godt en femtedel er stadig i konfliktzonen. Mindst en fjerdedel formodes dræbt. De øvrige befinder sig i forskellige tredjelande,” hedder det således i notatet.

 

I modsætning til indvandrere og efterkommere, der kunne få førtidspension og drage i krig, kan totalt invalide Ulla i Struer som nævnt til gengæld ikke få tilkendt en førtidspension.

 

Det kan du læse mere om her:

 

https://denkorteavis.dk/2018/invalide-ulla-fra-struer-kan-ikke-faa-foertidspension-men-det-kan-ikke-vestlige-indvandrere-til-gengaeld-med-en-stigning-paa-naesten-30-procent/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…