Indlæg fra læserne: Religionbegrebets grænse – Sløve padder – Overgreb på kristne forties

Religionsbegrebets grænse

 

Af Visti Christensen

Folkekirken har i mange år været inde i en omstillings-, udviklings- eller afviklingsproces. Kun 75,9 % af befolkningen er i dag medlemmer, hvor det førhen var over 90 %. Men ledelsen har ikke helt set skriften på væggen, når politikere, frikirker og folkelige grupper satte spørgsmålstegn ved det rimelige i, at kirken havde en monopolagtig magt og indflydelse.

 

Mange mente det f. eks. anstødeligt, at statskassen ydede tilskud til præsters lønninger, når ikke alle folk var medlemmer af kirken, og at ikke-troende skulle gå op til præsten og meddele fødsler og dødsfald, så denne kunne registrere det i statens Ministerialbøger (Kirkebøgerne).

 

Kirkeministeriet har gennemført visse administrative forenklinger, men ikke analyseret de nye, tingenes tilstand, men blot vedblevet med at registrere i hundredvis af såkaldte ’Godkendte Trossamfund’. Det betød en manglende debat om religionens væsen og indhold. Og dette har især islam nydt godt af.

 

Landets biskopper gjorde heller ikke meget. Der kunne godt have været sat grænser op imellem kristne kirker og hedenske religioner, der over en kam blåstempledes og fik vielses- og begravelsesmyndighed. Men nu har folkekirkens ledelse indset, at der blæser nye religiøse vinde, og der gøres forskelligt for at imødegå samfundets forandring fra et overvejende kristent land til et religionsblandet samfund.

 

Man siger, at kirken skal kontekstualisere sig. Dvs. se sig selv i en sammenhæng og have mindre fokus på eget budskab og mere fokus på den verden, den skal være kirke i. Og biskopperne går forrest i fredsdialog og optog med Imamer, hvad der iflg. ’Den Lutherske Konfession’ er det rene afguderi.

 

Et andet begreb er ordet konsensus, som betyder forudgående overensstemmelse imellem parter. Man taler om kulturkristne og konsensus-kristendom, at man udviser respekt og accept over for al religiøsitet hos ateister, hinduer, buddhister, og muhamedanere, og vil en fredelig sameksistens med dem.

 

Det lyder godt og fredeligt. Men det er, som om tiden er inde til, at vi får en debat om, hvad religion er, og om ikke religionsbegrebet har sine grænser. Denne debat har partiet Nye Borgerlige nu taget hul på. De har nemlig meldt ud, at troende muslimer slet ikke skal have mulighed for at blive danske statsborgere.

 

Og grunden er, at islam ikke bare er en religion i traditionel forstand, men at alle troende muslimer jo går ind for hele Koranens gudgivne og uforanderlige ord om sharia: en bestemt indretning af samfund, love, ufravigelige krav om, hvad der er rent og urent, tilladt og forbudt samt etablering af et muslimsk kalifat.

 

Denne udmelding er den første af sin art i dansk politisk historie, og den vil bringe Nye Borgerlige i Folketinget. Også selvom politikere, journalister og hele den politisk korrekte medieverden vil hævde, at vi har religionsfrihed i Danmark. For de har ikke læst Koranen, og de ved ikke, hvad religion er. Men, som Sara Omar, forfatterinden til bogen ”Dødevaskeren”, siger: ”Koranen er menneskehedens største fængsel.” Derfor har vi så store problemer i Danmark.

Læs også
Indlæg fra læserne: Menneskeret og menneskepligt – Danmark for danskerne – Langsom ‘kvælning’

 


 

Smid dog de sløve padder på porten

 

Af Jørgen Mejrup

Danmark har desperat brug for en “Jeanne Darc,” der kan rydde op i et forstenet Folketing, fortrinsvis bestående af “mandlige riddere,” der ikke tør/vil gå til kamp mod de kriminelle kræfter udefra, som nasser sig ind i Danmark.

 

Den farligste trussel er muslimer, der jo klart har tilkendegivet, at deres mål er at tvinge det muslimske åg ned over Vesteuropas befolkning og slå ikke rettroende ihjel.

 

Tak for kaffe!

 

Den anden trussel kommer fra primitive folkeslag, der berettiget eller uberettiget søger asyl, og derefter begår kriminalitet med en styrke, som ikke er set tidligere.

Læs også
Indlæg fra læserne: Narko i Herning – Satspuljen og pensionisterne

 

Man må spørge sig selv, hvorfor skrider regeringen og folketinget ikke til handling og fjerner disse trusler mod vort fredelige og velfungerende Danmark.

 

Den handlekraft og (manglende) forståelse for truslen mod Danmark som de nuværende folkevalgte præsterer, bør afstedkomme et massivt vælgeroprør til fordel for en ny handlekraftig regering og et folketing, der forstår, hvad der skal til for at Danmark forbliver det Danmark som vi kender og holder af.

 

Der må handles NU!

 

Fej de sløve padder, der sidder og hænger på stolene i regering og folketing, ud, og lad så nye kræfter med vilje og handlekraft komme til!

 

Nu ser det lykkeligvis ud til at Ny Borgerlige kommer i Folketinget. – Så Pernille Vermund:

 

Vis nu, at kvinder er stærke!!!

Læs også
Indlæg fra læserne 14. maj: Apartheid i Danmark # Integrationsudgifter # Fake News af ufattelige dimensioner# Dansk Kultur udtaler

 


Overgreb på kristne forties

 

Af Robert Højland

Jeg er forarget over mediernes omtale af flygtninge. Praktisk taget hver eneste dag hører og læser man om Rohingya flygtninges problemer, er denne megen omtale grundet at de er muslimer?

 

Man kunne nemt få den opfattelse at det var tilfældet, for flygtninge fra Venezuela som for største parten er kristne har man ikke set meget til i de Danske medier. Om deres skæbne må man ty til for eksempel spanske medier, som avisen El Pais, her får man oplysninger om Venezuelanernes skæbne.

 

Danske mediers tavshed med hensyn til ” nedslagtning” af det kristne mindretal i muslimsk dominerede lande høre man meeeget lidt om. Politikerne gør som de tre berømte aber – de hverken ser, hører eller taler- om dette kæmpe problem, men de er sikkert bange for at såre de Mimose sarte muslimer.

 

De kristne skulle bare prøve at brænde en moské ned, ikke blot ville der fra muslimsk side blive aktiveret raids mod alle såkaldt vantro, men også medierne ville dåne over et sådant attentat.VÅGN OP! Nej det er ikke et opråb fra Jehovas vidner, men blot fra en helt almindelig borger som ikke har noget som helst imod mennesker, men som tvivler på muslimers tro på det demokratiske samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…