Indlæg fra læserne 14. maj: Apartheid i Danmark # Integrationsudgifter # Fake News af ufattelige dimensioner# Dansk Kultur udtaler

Apartheid i Danmark

Af Lene Andersen

 

Så røg der endnu en dansk lov, nemlig loven der forbyder diskriminering af en bestemt befolkningsgruppe.

 

Nu ved jeg så godt, at der dels ikke er tale om diskriminering af farvede personer men kun af kvinder og dels, at det er systemets elskede muslimer der indfører apartheiden.

 

Starten er kvinders plads i biografen og snart kommer kvinders plads i offentlige befordringsmidler, forbud for kvinders adgang til idrætsbegivenheder, kvinders adgang til at køre bil uden en mandlig chaparone osv. osv. osv.

 

Man kan jo spørge, om følgende : Hvorfor var politiet ikke til stede i biografen??? Det var jo på forhånd råbt ud, at en rabiat muslim skulle tale inden filmen. Altså, enhver idiot, også toppen af politiet, måtte vide, hvad der kom til at foregå, men alligevel foretog man sig intet. Man kan da også spørge: Hvor er ramaskriget og konsekvensbeslutningerne fra vores ellers altid skrigende politikere ??

 

Barnebrude, apartheid, kriminelle, der nægter at rejse ud af landet, hvor længe vil danskerne finde sig i disse kriminelle politikere, der intet foretager sig for at beskytte deres land og landsmænd.

 

Jeg er ældre årgang, men hvor ville det være smukt, hvis jeg nåede at se danskernes fejhed og ligegyldighed forsvinde og kampen for Danmark og danskernes rettigheder komme frem.


 

Integrationsudgifter

Af Visti Christensen

 

Det har længe været kendt, at landets årlige udgifter til ikke-vestlig indvandring, som i praksis vil sige folk fra langt overvejende muslimske lande, er på 33 milliarder kr. årligt. Men nu viser en rapport fra Finansministeriet ifølge Ritzaus pressemeddelelse, at denne udgift vil være uændret helt frem til år 2100.

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Menneskeret og menneskepligt – Danmark for danskerne – Langsom ‘kvælning’

Udgiften skyldes ifølge finansminister Kristian Jensen (V) to ting. Deres lave beskæftigelsesgrad og at Danmark generelt har en dårlig integration. Når for mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ikke kommer i beskæftigelse, ender de som en samfundsudgift i stedet for en indtægt, udtaler han.

 

”Opgaven for os er at flytte folk fra offentlig forsørgelse, til beskæftigelse, så de i stedet forbedrer dansk økonomi. Reduceres ledigheden for personer af ikke-vestlig oprindelse med 20 procent, vil den varige nettoudgift reduceres med seks milliarder kroner. Så der er grund til optimisme!” udtaler ministeren.

 

Nu har disse ord været et genbrugs-mantra i alle de senere års forskellige regeringer. Ingen har bibragt debatten nye vinkler, uagtet at løsningen på problemet synes at blive vanskeligere og mere uoverskuelig. Alligevel proklamerer Kristian Jensen, at det i løbet af få år faktisk er lykkedes os at få flere flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet. Men hvor mange særjobs er finansierede af skatteydere?

 

Så i stedet fortsætter finansministeren i den positive stil ved at fortælle, at indvandringen fra de vestlige lande ser ud til at give en varig nettoindtægt på op mod 15 milliarder. Men det ligner en fokusflytning fra det egentlige problem: Mislykket integration, som han mener Danmark delvist selv er ansvarlig for.

 

Det er, som om vore politikere – til trods for det gabende store økonomisk negative hul – er tilfredse med at kunne henvise til en lang række ’hvis’er og teoretiske forudsætninger. Derfor har vi fortsat til gode at se og høre en modig mand/kvinde, der bramfrit tør sige den sandhed, at den totalitære muhamedanske ideologi, religion, kultur, moral og samfundsindretning er uforenelig med alle kulturkristne begreber, demokratisk tankegang og alle de personlige frihedselskende og menneskeværdige ligestillingsnormer.

 

Indtil da, vil selv de mest imødekommende tiltag og hensyntagen omkring muslimsk integration være nytteløse som vand på en gås. Der må tages helt anderledes kontante og konkrete foranstaltninger i brug, så vi i de kommende mange år kan bruge 33 milliarder kroner på mere påkrævede områder i samfundet.  


 

Læs også
Indlæg fra læserne: Religionbegrebets grænse – Sløve padder – Overgreb på kristne forties

Fake News af ufattelige dimensioner

Af Karsten Søberg

DR´s netmedie skriver en artikel under den alarmerende overskrift, at “Peru mister regnskov af Lollands størrelse hvert eneste år”. Verdens undergang føles i hvert eneste ord. Indtil man gør sig den umage at google Peru og Lolland. Af Perus samlede 1.3 millioner kvadratkilometers areal udgøres 60 procent af regnskovsområdet, dvs. 780.000 kvadratkilometer. Af Danmarks 44.000 kvadrat km. udgør Lolland godt 1000 kvadratkilometer. Det er mange tal. Men sammenfattet: skulle Peru i al evighed årligt miste et areal regnskov af Lollands størrelse ville det tage 780 år, før al regnskoven ville være forsvundet (men stadig kun i Peru).
Under forudsætning af at ingen gjorde noget, at der ikke opstod ny regnskov eller at jorden overhovedet bestod. Hvis min lille landsby på 780 indbyggere mistede en indbygger hvert år, ville jeg så ligge søvnløs? For så ville min lille elskede landsby være totalt affolket- om 780 år. Det skal man vist være socialist for at ligge vågen over om natten .
Jeg er ikke socialist, så DR får med sit evindelige Fake News mig ikke til at ligge vågen. Det skulle da lige være over spørgsmålet; hvorfor bringer DR store artikler, med så uendeligt ligegyldige oplysninger, men med så ufattelig en evne til at bringe folk i en følelsesmæssig alarmeret tilstand? Er de dumme? Eller har de en skjult dagsorden?

Resolution vedtaget af Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling 

 

Af  Axel Artke Formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur

 

I 1983 vedtog Folketinget en udlændingelov, der gav indvandrere og fremmedarbejdere ret til at få deres familier til Danmark. Det åbnede for en strøm af muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika, som har stået på lige siden. Uden at være spurgt er danskerne dermed blevet påført hundredtusinder af indvandrere, hvis samfundsopfattelse baserer sig på islam, klantænkning og sharialov. De samler sig i ghettoer og parallelsamfund, hvor dansk lov og ret er sat ud af kraft, og de belaster alle samfundets institutioner – ikke mindst rets- og fængselsvæsenet eftersom mange af dem har en kriminalitetsrate, der er langt højere end danskernes. Deres beskæftigelsesrate er til gengæld lav, hvad der årligt medfører en mange milliarder stor udgift for samfundet.

 

Finansministeriet beregnede de offentlige udgifter vedrørende ikke-vestlige indvandrere til at udgøre 36 milliarder kr. i 2015, men det var efter fradrag af den skat på 45 milliarder kr., som især østasiatiske og indiske indvandrere betalte. Desuden omfattede beløbet kun de personrelaterede udgifter. Omkostningerne ved f.eks. grænsekontrol, halalcertificering, terrorsikring, socialt bedrageri og ghettosanering mm. var ikke medregnet. Det var udgifterne til den omfattende ”integrationsindustri”og NGO’erne heller ikke. Og de individuelle omkostninger, som påførtes danske ofre for muslimsk vold, var naturligvis slet ikke. Den reelle udgift nærmer sig dermed 100 milliarder kr. om året. Det svarer til 50.000 kr. for hver dansk familie.

 

Indvandringen udgør imidlertid ikke blot en tung, økonomisk byrde, men også en trussel mod grundlæggende, danske værdier som tillid, tryghed og solidaritet.

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Narko i Herning – Satspuljen og pensionisterne

Den muslimske indvandring er den største enkeltfare for Danmark og dansk kultur. Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer derfor mod, at regeringen negligerer denne undergravelse af det danske samfund, og anbefaler at føre en politik, der svarer til Visegradlandenes og Østrigs.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…