Ikke-vestlige indvandrere bevæbner sig – antallet af våbendømte er næsten fordoblet siden årtusindskiftet

Arkivfoto / Facebook / via Uriasposten

 

Den ikke-vestlige indvandring har gennem de sidste mange år gjort Danmark til et stadigt mere usikkert sted.

 

Siden årtusindskiftet er antallet ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere dømt for kriminalitet blevet mere end fordoblet fra 4.929 kriminalitetsdømte i år 2000 til i alt 11.516 kriminalitetsdømte i 2016, fremgår det af tal, som Den Korte Avis har gravet frem i Danmarks Statistik.

 

Det skal i den forbindelse understreges, at Danmarks Statistik oplyser, at det er blandt de ikke-vestlige efterkommerne, kriminaliteten er steget.

 

Ligeledes er det ifølge Danmarks Statistik værd at bemærke, at antallet af ikke-vestlige efterkommere i perioden 2000 – 2016 er steget med cirka 440 procent, hvilket er mere end stigningen i kriminaliteten i gruppen.

 

Voldsom stigning i antal våbendømte

Der er tale om overtrædelser af dels straffeloven og dels våben- og narkotikalovene, og det er især på det sidste område, kriminaliteten blandt ikke-vestlige indvandreres efterkommere er eksploderet.

 

I år 2000 blev i alt 250 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere dømt for overtrædelse af våbenloven.

 

Det antal var i 2016 steget til ikke mindre end 464 våbendømte, og hvoraf de 282 var efterkommere.

 

Men her som på de fleste andre områder inden for kriminalitetsstatistikkerne, er det kun toppen af isbjerget, der er synligt.

 

Selvom antallet af dømte kan give et fingerpeg om udviklingen, aner ingen i realiteten, hvor mange eksempelvis ulovlige våben, der florer.

 

Læs også
Den såkaldte våbenhvile i bandekrigen er lavet i en islamistisk moské – men naive kræfter sluger den råt

Det er som bekendt kun de uheldige og fjolserne, der bliver taget og dømt.

 

Antallet af narkodømte ikke-vestlige mere end tredoblet

Udover ulovlig våben besiddelse er det især på narkoområdet, kriminaliteten blandt ikke-vestlige indvandrere er eksploderet siden årtusindskiftet.

 

Således lå antallet af narkotikadømte ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på i alt 576 i år 2000.

 

Det antal var i 2016 mere end tredoblet til i alt 1.990 narkodømte.

 

I den forbindelse skal det understreges, at dommene også omfatter ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer.

 

Vold mod offentligt ansatte og andre er også steget

Læs også
Drabet på 16-årig var ikke banderelateret, siger politiet – men er det virkelig rigtigt, at han var ”en helt almindelig dreng”?

Generelt er der tale om en stigning i antal domme hele vejen omkring i straffeloven.

 

Således er antallet af dømte for vold mod offentligt ansatte mere end fordobler i perioden.

 

Således steg antallet af domme for vold mod personer i offentlig tjeneste fra 144 dømte ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i år 2000 til 310 dømte i 2016.

 

Samme udvikling gør sig gældende for den øvrige voldsudøvelse-

 

Her blev 869 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere dømt for vold i år 2000. Det antal steg i 2016 til i alt 958 voldsdømte.

 

Somaliere og libanesere er blandt de mest kriminelle

I forhold til deres andel af befolkningen ligger somalierne så absolut i spidsen i kriminalitetens top fem.

Læs også
Københavns overborgmester Frank Jensen gør alt for at tørre bandeproblemerne af på politiet – han er bange for at blive væltet

 

I 2016 boede der i alt 13.178 personer af somalisk oprindelse i alderen 15 – 78 år i Danmark, og af dem blev i alt 691 dømt for overtrædelser af straffeloven samt våben- og narkotikalovgivningen. Det svarer til 5,2 procent af samtlige.

 

Næstmindste gruppe i antal består af libanesere. Af den var der i 2016 i alt 19.518 personer i alderen 15 – 78 år, og blandt dem blev 868 personer i 2016 dømt for overtrædelser af straffeloven samt våben- og narkotikalovgivningen. Det svarer til 4,4 procent af samtlige.

 

Pakistanerne bidrog i 2016 til det multikulturelle med 19.749 personer i alderen 15 – 78 år, og af dem blev i alt 445 personer dømt efter de tre nævnte lovgivninger. Det svarer til 2,3 procent af samtlige.

 

I Danmark var der i 2016 i alt 23.354 irakere i den pågældende alder, og her blev 638 personer dømt. Det svarer til 2,7 procent af samtlige.

 

Tyrkerne udgjorde i 2016 med 51.355 personer i alderen 15 – 78 år langt den største ikke-vestlige indvandrergruppe i Danmark, og 1.106 af dem blev i 2016 dømt for overtrædelser af straffeloven samt våben- og narkotikalovgivningen. Dette svarer til 2,1 procent af samtlige.

 

Og så er der danskerne. De ligger ubehjælpsomt i bunden, når det gælder kriminalitet.

Læs også
Det ny bandeskyderi i Holmbladsgade på Amager udstiller, hvor svagt det danske samfund har reageret på indvandrergruppers vold

 

Af de 3.891.713 danskere i alderen 15 – 78 år, der boede i Danmark i 2016, fik de 50.624 en dom for straffelovsovertrædelser samt for overtrædelse af våben- og narkotikalovgivningen. Det svarer til 1,3 procent af samtlige.

 

Så danskerne er trods alt et lovlydigt folkefærd. I hvert fald i sammenligning med andre, der også bor i Danmark.

 

Ikke-vestlige indvandrere fylder godt op i de danske fængsler

Det er i stærkt stigende grad ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, der befinder sig rundt omkring i de danske fængsler og arresthuse.

 

Målt i perioden år 2000 og til og med 2016 er deres andel af personer, der bliver idømt ubetingede fængselsstraffe, således steget meget kraftigt.

 

I år 2000 blev er afsagt i alt 8.939 ubetingede fængselsdomme. Heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 13,1 procent af de dømte på trods af, at deres andel af befolkningen i alderen 15 – 79 år kun udgjorde 4,2 procent i år 2000.

 

Læs også
Tanken om, at bandemedlemmer går fra at skyde på hinanden til bevidst at slå sagesløse borgere ihjel, tør ingen tænke til ende

I 2016 blev der afsagt 5.724 ubetingede fængselsdomme. Heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 26,2 procent på trods af, at deres andel af befolkningen i alderen 15 – 79 år kun udgjorde 7,9 procent.

 

Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere fylder således langt mere op i fængslerne, end deres andel af befolkningen skulle tilsige.

 

De er med andre ord stærkt overrepræsenterede.

 

Her kan du læse mere om dømte, deres kriminalitet og straffe:

http://www.statistikbanken.dk/10338

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…