Hvad glæde har man af mere velfærd, når vandet stiger?

Danmark er et lavtliggende land, så den nuværende havstigning på 3-4 mm om året pga. smeltning af is i Arktis og Antarktis samt havvandets udvidelse pga. et varmere klima burde få alarmklokkerne til at ringe på Christiansborg. Klimaproblemet kræver handling her og nu.

 

Regeringen er mere optaget af økonomisk vækst end klimaet og tror, fremtidige klimaproblemer vil blive løst ved nye teknologier – uden dog at nævne hvilke? Venstrefløjens partier er mere optaget af klimaet, men deres løsninger er uden realisme og vil resultere i en øget global opvarmning. Alle politikere i Folketinget er dog enige om nødvendigheden af at reducere CO2 udledningerne.

 

Man taler om at forbyde små brændeovne men samtidig tillades store brændeovne som kraftværker, der bruger enorme mængder brænde, træpiller og flis fra levende træer. Notat fra Energistyrelsen 8.2.12 har en oversigt over, hvor meget forskellige brændsler udleder af CO2 i kg til produktion af 1 GJ energi. Der er ikke modregnet optag af CO2, men det kunne i princippet gælde alle typer energi, at man kunne plante træer for at kompensere fx for udledning fra kul:

 

Træ: 106-110

Halm: 104-110

Biogas: 83,6

Kul: 95

Naturgas 56,7

 

Ved at fyre med træ udledes næsten den dobbelte mængde CO2 i forhold til naturgas – og mere end kul. Danmarks forbrug af brænde, træpiller og flis svarer årligt til ca. 1/4 af Danmarks areal fyldt med træer, og hvis andre lande fulgte Danmarks eksempel, ville verdens skove hurtigt forsvinde i lyden af motorsave. Hvis man ikke importerede, ville Danmark være tømt for træer i løbet af 4-5 år.

 

Ingeniøren 10.1.14, Thomas Djursing: Danmark importerer 4,5 mio. ton træpiller til at erstatte kul i kraftværkerne, selv om forskerne er enige om, at de ikke er CO2-neutrale. Der er end ikke garanti for, at de er dyrket bæredygtigt. I værste fald mindskes biodiversiteten, og nye træer bliver ikke plantet – og så begynder CO2-gevinsten at fordufte. Tallet er steget yderligere i de efterfølgende år.

 

Vind og sol er ustabile energier, der kræver stabil backup energi, som bl.a. kommer fra brænde, træpiller og flis importeret fra udlandet (41 forskellige lande i 2011).Tænk hvis Danmark i stedet kunne følge i Niels Bohrs fodspor med hans drøm om atomkraft til fredelige formål.

 

Den franske forfatter Jules Verne (1828-1905) var i sine fremtidsromaner tæt på en nutidig verden. En verdensomsejling under havet (1869) beskriver kaptajn Nemo, der sejlede i undervandsbåden Nautilus på verdenshavene. Ubåden brugte elektricitet og udstyr til at forske i livet i havet.

 

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

Senere blev navnet brugt til den amerikanske atomdrevne u-båd USS Nautilus, der sejlede under Nordpolen i 1958. Atomreaktoren var meget lille og omgivet af et større sikkerhedsrum. Skibet, der var 98 m lang og 8,5 m bred, havde en ubegrænset rækkevidde og kunne sejle frem og tilbage over Atlanterhavet med sin 105-mands besætning samtidig med, at reaktoren producerede ilt, så man kunne holde sig under vandet. USS Nautilus var i brug fra 1954-80, hvor den kom på museum.

 

Hvis man skal bremse den globale opvarmning, er det nødvendigt at bruge atomkraft. Vind og sol kan supplere men er ikke tilstrækkeligt til det globale behov Der forskes i atomkraft med udvikling af en molten salt thorium reaktor i mange lande som Kina, Indien, Canada, Rusland, Norge og andre lande – også i Danmark på privat basis. Man regner med, Kina er klar i 2020, og andre lande følger hurtigt efter, så vi snart igen kan flyve med billig, rigelig og ren energi og god samvittighed. Der er thorium nok til over 1000 års global energiforsyning – til erstatning for de fossile brændsler.

 

Man kan undre sig over eksplosionen i brug af biomasse til energi, men årsagen er bl.a. hensyn til forsyningssikkerheden, da sol og vind ikke kan levere hele tiden.

 

Ifølge PFPI – Partnership for Policy Integrity, 31. august 2018, vil brugen af den store mængde biomasse øge udledningen af CO2. (www.pfpi.net)

 

CO2 er CO2, hvad enten det kommer fra afbrænding af kul eller afbrænding af træ. I teorien kan man jo også plante flere træer i forbindelse med afbrænding af kul!

 

Træ er i virkeligheden 150% værre end kul, 300-400% værre end naturgas mht. udledning af CO2 – pga. den lille mængde energi, træet leverer. Pga. troen på CO2 neutralitet har biomasse fået store tilskud, skattefradrag m.m., men afbrænding af træ er faktisk den største CO2 udleder af alle.

 

Læs også
Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraft

Det er en farlig udvikling, hvor Danmark desværre ligger i spidsen, med at rydde verdens skove. Det er et paradoks, at i 1850 skiftede man fra træ til kul for ikke at rydde verdens skove – og i dag rydder man verdens skove ved atter at skifte fra kul til træ! Det kan kun ende galt!

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…