Flere overlever kræft

Ifølge den nye opgørelse, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget for Sundhedsdatastyrelsen, har 80 pct. af mænd og 82 pct. af kvinder, der fik konstateret kræft i perioden 2014-2016, overlevet deres kræftsygdom med et år. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til perioden 2011-2013.

 

Femårsoverlevelsen er steget 2 procentpoint i perioden til 62 pct. for mænd og 65 pct. for kvinder.

 

Når man ser på kræftoverlevelsen over en årrække, er stigningen markant. I 2002-2004 var det 48 pct. af mænd og 55 pct. af kvinder, der overlevede en kræftdiagnose med fem år, og femårsoverlevelsen er således steget med 14 procentpoint for mænd og 10 for kvinder på 12 år.

 

Det glæder adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, at indsatsen for at forbedre kræftoverlevelsen bærer frugt.

 

– Fire kræftplaner med medfølgende milliardinvesteringer i kræftområdet, kræftpakker, der sikrer hurtigt undersøgelse og behandling, samt en række nye og effektive kræftbehandlinger har alt sammen givet resultater i form af en bedre overlevelse efter kræft, siger Jesper Fisker.

 

Lungekræft

De nye tal viser blandt andet, at etårsoverlevelsen for lungekræftpatienter er steget med 6 og 7 procentpoint for henholdsvis mænd og kvinder siden perioden 2011-2013. Således har 46 pct. af mænd og 55 pct. af kvinder, der fik konstateret lungekræft i 2014-2016, overlevet kræftdiagnosen med mindst et år.

 

Hvis man kigger helt tilbage til starten af nullerne, er udviklingen endnu mere markant. I perioden 2002-2004 var etårsoverlevelsen blot 32 pct. for mænd og 35 pct. for kvinder med lungekræft, så på 12 år er etårsoverlevelsen altså steget med henholdsvis 14 procentpoint for mænd og 20 procentpoint for kvinder.

 

I samme periode er femårsoverlevelsen for lungekræft næsten fordoblet. Men det er fortsat en meget alvorlig sygdom, som der bør gøres mere ved, fremhæver Kræftens Bekæmpelses direktør.

 

– Der er sket meget, men der er fortsat brug for at sætte endnu mere fokus på forskning og behandling af lungekræft, så vi kan skabe bedre resultater for disse patienter, siger Jesper Fisker.

 

Screening virker

Læs også
Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft

Et andet sygdomsområde, som er inde i en markant udvikling, er tyk- og endetarmskræft. Således er etårsoverlevelsen 86 pct. for mænd og 87 pct. for kvinder, der fik konstateret tyktarmskræft i 2014-2016, og det er en stigning på henholdsvis 5 og 6 procentpoint i forhold til 2011-2013.

 

I samme periode er etårsoverlevelsen for endetarmskræft steget til 89 pct. for mænd og 90 pct. for kvinder – en stigning på henholdsvis 4 og 5 procentpoint.

 

Den gode udvikling i etårsoverlevelsen for disse sygdomme tilskrives screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft, der blev indført i 2014, og som tilbydes til alle 50-74-årige i Danmark hvert andet år.

 

– Screeningsprogrammet betyder, at vi finder flere kræfttilfælde i et tidligt stadie, og det øger chancen for at overleve. Det er utroligt dejligt at se, at det virker og kan aflæses i tallene, siger han.

 

Vi er ikke i mål

Tidligere på året viste en opgørelse over kræftoverlevelsen i 71 lande, at Danmark er blandt de lande i verden, der har øget overlevelsen efter kræft mest de seneste 15 år. Danmark ligger nu næsten på niveau med de øvrige nordiske lande, som vi ellers har haltet bagefter. Men vi er ikke i mål endnu, fastslår Jesper Fisker.

 

– Dels skal vi se på, hvordan vi kan få patienterne tidligere til lægen, og de kan få stillet diagnosen tidligere, da det vil øge chancen for at blive helbredt. Og så er der rygning, som er den største enkeltårsag til kræft. Vi skal arbejde for, at færre begynder at ryge, siger han.

Læs også
Ny forskning: Blodprøve kan forudsige tilbagefald af kræft

 

Læs nyhed: Dansk kræftoverlevelse ligger i top på verdensplan

Læs rapport: Kræftoverlevelse i Danmark 2002-2016, Cancerregistret, Sundhedsdatastyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Nye tal: Den danske kræftoverlevelse stiger fortsat

 

 

 

 

 

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…