DF kræver loft over familiesammenføringer – Lars Løkke reagerer meget mere kritisk end Inger Støjberg

Den tyske regering har et loft over familiesammenføringer med i sit regeringsgrundlag.

 

Indenrigsminister Horst Seehofer er ved at udarbejde et konkret lovforslag om dette loft.

 

Det drejer sig om familiesammenføringer i forhold til flygtninge med såkaldt midlertidig beskyttelse.

 

Der må højst være 1.000 personer om måneden, som får en sådan familiesammenføring. Omregnet til Danmarks befolkningstal svarer det til 63-65 personer om måneden.

 

I Danmark ønsker Dansk Folkeparti, at et lignende loft bliver indført. Partiets formand Kristian Thulesen Dahl siger: ”Kan man gøre det i Tyskland, kan man også gøre det i Danmark.”

 

For nylig var udlændingeminister Inger Støjberg på besøg hos kollega Seehofer i Berlin. Hun signalerede ligeledes: Hvis tyskerne kan, kan vi også.

 

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen har en anden opfattelse. Det fremgik af Folketingets spørgetime med statsministeren tirsdag.

 

Løkkes svar til Thulesen Dahl

Her argumenterede Løkke for, at et loft over familiesammenføringer er juridisk problematisk og politisk overflødigt i Danmark.

 

Løkke mente, at et sådant loft kan være i strid med domme i Højesteret, der understreger individets ret til familiesammenføring.

 

Samtidig slog han på, at vi i Danmark ikke har et politisk behov for et loft.

Læs også
Skruen uden ende: Nu har antallet af familiesammenføringer overhalet asyltallet med næsten tusinde

 

Han henviste til, at tilstrømningen til Danmark har været og er meget lavere end i Tyskland. Selv uden et loft, vil familiesammenføringerne derfor holde sig inden for de cirka 65 personer om måneden, som svarer til tyskernes mål.

 

Eller som han formulerede det: Et loft ligesom i Tyskland ”vil ikke have nogen betydning i Danmark på den korte bane. Jeg vil mene, at vi selv uden et loft ikke vil ramme det.”

 

Løkkes konklusion i spørgetimen lød:

 

”Jeg glæder mig over, at Danmark – med de tal vi kender – ikke har behov for at afsøge grænserne og måske krydse dem.”

 

Værne om Danmark

Men Kristian Thulesen Dahl er langt fra tilfreds med Løkkes svar. Det har han flere grunde til:

 

Læs også
Sensationel afstemning: Tyskere siger et rungende nej til familiesammenføring

De regnestykker, som Løkke bruger til at argumentere for, at loftet ikke er nødvendigt, er svære at gennemskue.

 

For Thulesen Dahl kommer der stadig for mange asylansøgere og familiesammenførte til Danmark. De ikke-vestlige indvandreres andel af den danske befolkning fortsætter da også med at vokse støt.

 

Loftet tjener derfor efter DF-formandens mening et formål her og nu. Men først og fremmest skal det give større sikkerhed, hvis der i fremtiden kommer en ny stor tilstrømning til Europa.

 

Løkke medgiver, at et tysk loft over familiesammenføringer i en sådan situation kan sende flere asylansøgere til Danmark.

 

Et dansk loft vil ifølge Thulesen Dahl begrænse asylansøgeres lyst til at komme hertil. Og de asylansøgere, der faktisk kommer, vil trække færre slægtninge med herop via familiesammenføring.

 

Thulesen Dahl ser først og fremmest forslaget om at følge tyskerne som en langsigtet strategi til at værne om Danmark.

 

Læs også
Tyskerne kræver, at deres udlændingeminister står benhårdt fast på nye skrappe krav til familiesammenføring

Thulesen Dahl: Jeg vil holde Løkke fast

Han presser derfor på for at Løkke skal følge den tyske beslutning om et loft. Til Den Korte Avis siger Dansk Folkepartis formand:

 

”Det er svært at blive helt klog på, hvad statsministeren egentlig mener med hensyn til indførelse af et loft over familiesammenføringer.

 

Jeg vil holde ham fast på, at han nu har lovet at indkalde til politiske forhandlinger i samme øjeblik, vi ved, hvordan tyskerne vil gennemføre deres erklæring fra regeringsgrundlaget.”

 

Dansk Folkeparti og Venstre havde alvorlige sammenstød om udlændingepolitikken i forbindelse med de store politiske forhandlinger omkring årsskiftet. Parterne vil givetvis gøre meget for at undgå en gentagelse.

 

Men der er stof til nye modsætninger i spørgsmålet om et loft over familiesammenføringer.

 

Samtidig kan dette spørgsmål trække udlændingepolitikkens brudflader i Venstre tydeligere op – jævnfør de forskellige reaktioner på det tyske loft fra Lars Løkke og Inger Støjberg.

Læs også
Det er 25 år siden, at tamilsagen udløste en voldsom indvandrerdebat i Danmark

 

Flere kampe om udlændingepolitikken venter i blå blok.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…